Energetika Archives

 • Prírodné zdroje: smerujeme ku globálnemu nedostatku?

  Energetická účinnosť 03-03-2010

  S rastúcou svetovou populáciou a stále intenzívnejšou industrializáciou sa vyostruje boj o surovinové zdroje. Tento trend vzbudzuje obavy o prístup európskeho priemyslu ku kľúčovým prírodným zdrojom.

 • Klimatický summit COP15 v Kodani deň po dni

  17-12-2009

  Portál EurActiv.sk prináša stručný prehľad kodanskej klimatickej konferencie COP15 deň po dni.

 • Ceny energie: regulácie, či voľný trh?

  14-04-2009

  Trhy s elektrickou energiou a plynom sa postupne otvárajú konkurencii a krajiny s regulovanými cenami čelia tlaku, aby nechali rozhodovať voľný trh. Oponenti však upozorňujú na možné vážne sociálne dôsledky.

 • Emisná politika: Ohrozuje európsky priemysel?

  Podnikanie 25-02-2009

  Z obavy, že prísnejšie emisné pravidlá prinútia ťažký priemysel presunúť sa mimo EÚ, schválila Únia široké výnimky pre vybrané sektory. Hlinikárne, železiarne a oceliarne, či cementárne tak získajú emisné povolenky zadarmo.

 • Plynovod Nabucco

  27-01-2009

  EÚ označuje plynovod Nabucco za jednu zo svojich priorít v snahách o diverzifikáciu energetických zdrojov a transportných trás. Nad jeho existenciu však stále visí otáznik.

 • Uhlie: čistý energetický zdroj budúcnosti?

  12-09-2007

  Uhlie sa postupne vracia späť ako lacný a spoľahlivý zdroj energie. Zostávajúce svetové zásoby uhlia sa stávajú čoraz zaujímavejšími nielen pre súkromné firmy, ale aj pre USA a vlády európskych a ázijských krajín. Dôvodom je celkový dopyt po energiách, ktorý dosahuje dosiaľ nevídane vysokú mieru. Zatiaľ čo sa technológie čistého spaľovania uhlia zdokonaľujú, faktom zostáva, že uhlie je jedným z najšpinavších fosílnych palív. Očakáva sa, že úplne čisté spaľovanie uhlia (napríklad vďaka technológii zachytenia a uskladnenia CO2) nebude ekonomicky realizovateľné skôr ako za 20 rokov. Environmentalisti tiež tvrdia, že kvôli negatívnemu pocitu spoločnosti vyplývajúcemu z globálneho otepľovania nie je uhlie odpoveďou na aktuálne energetické výzvy.

 • Európsky inštitút technológie

  Energetická účinnosť 07-09-2007

  Európsky inštitút technológie (EIT) bol založený Komisiou po vzore renomovaného amerického MIT. Cieľom inštitútu je spojiť tri aspekty „trojuholníka poznatkov“ - výskum, vzdelávanie a inovácie. Počas roka 2009 prebieha predkladanie návrhov na vytváranie poznatkových a inovačných spoločenstiev (KIC). Správna rada prvé z nich vyberie na začiatku roka 2010.

 • Teória “dosiahnutia ropného stropu”

  23-08-2007

  Je možné, že svet je veľmi blízko dosiahnutia vrcholu maximálnej miery ťažby ropy? Niektorí experti na geológiu tomu veria. Ak je ich teória o „dosiahnutí ropného stropu“ správna, bude to mať nedozerné následky na energetickú bezpečnosť a svetovú ekonomiku. Tento problém začína postupne vo svojej stratégii energetickej bezpečnosti reflektovať už aj EÚ.

 • Energetická efektívnosť

  Energetická účinnosť 14-06-2007

  Európa prijala ambiciózny plán – znížiť spotrebu energie do roku 2020 o 20%. Je súčasťou snahy o zníženie závislosti na dovážanej rope a zemnom plyne a znížení výdavkov na energiu o asi 100 miliárd eur ročne. Plán môže tiež predísť vypusteniu 780 miliónov ton CO2 do atmosféry – čo ej dva krát viac, ako cieľ, ku ktorému sa EÚ zaviazala v Kjótskom protokole.

 • Energetika a klimatické zmeny

  Energetická účinnosť 12-04-2007

  V sérii návrhov, zverejnených 10. januára 2007, Komisia predložila plány na „jednostranné“ zníženie emisií skleníkových plynov o 20% do roku 2020 s cieľom znížiť závislosti EÚ na dovážaných palivách, zmierniť klimatické zmeny a spustiť novú „priemyselnú revolúciu“. Lídri EÚ návrh schválili v marci 2007.

 • Akčný plán pre biomasu

  Ekonomika 19-06-2006

  Bioenergia sa vyrába z dreva, odpadu a poľnohospodárskych plodín. V súčasnosti pokrýva EÚ asi 4% celkovej energetickej spotreby z biomasy, situácia v jednotlivých krajinách je však rôzna. Cieľom Únie je toto množstvo do roku 2010 zdvojnásobiť.

 • Energetický dialóg EÚ-Rusko

  Ekonomika 23-01-2006

  EÚ-25 je vo svojich energetických potrebách vysoko závislá od Ruska. V októbri 2000 sa Rusko a EÚ dohodli na začatí Energetického dialógu, ktorý sa zaoberá otázkami ako bezpečnosť dodávok, efektivita využívania energie, infraštruktúra (ropovody a plynovody), investície a obchod.

 • Ropa a zemný plyn – geopolitické aspekty

  20-12-2005

  Ako jeden z najväčších svetových dovozcov ropy, zemného plynu a uhlia je EÚ veľkým hráčom na medzinárodnom trhu s energiami. Nakoľko si však členské krajiny snažia udržať kontrolu nad zahraničnou politikou, na medzinárodnopolitickom poli je Únia ako taká trpaslíkom. Energetická závislosť na dovoze u krajín EÚ trvalo rastie. Je preto prirodzené že sa Únia snaží integrovať energetické aspekty do všetkých vzťahov s tretími krajinami. EurActiv prináša prehľad vzťahov s kľúčovými krajinami a regiónmi.

 • Energetická budúcnosť

  Ekonomika 02-12-2004

  Zásadnou otázkou v kontexte energetickej politiky je jej budúcnosť – aké budú energetické zdroje, ako zabezpečiť vyváženie bezpečnosti dodávok a environmentálnu udržateľnosť a pod. Rozličné analýzy a prehľady ponúkajú rozdielne scenáre. Tento prehľad poskytuje výber z nich, so zameraním sa na odhadovaný dopad vývoja politiky boja proti klimatickým zmenám na globálnu energetickú situáciu a emisie CO2 v prvej tretine tohto storočia.