Európa 2020

Digitalizácia 23-01-2018

Komisárka Gabrielová: Európa si nemôže dovoliť nedostatočnú kapacitu superpočítačov

Bez superpočítačov svetovej triedy stúpa naša závislosť od zariadení v tretích krajinách, čím sa obmedzuje európsky inovačný potenciál, píše MARIYA GABRIELOVÁ. 
09-11-2017

Eurokomisár pre vzdelávanie: Základom Európy budúcnosti sú kvalitné školy pre všetkých

Achillovou pätou Európy je nízka úroveň základných kompetencií, píše komisár pre vzdelávanie Tibor Navracsics.
Budúcnosť EÚ 12-04-2017

Digitálna reforma môže byť pre EÚ novým uhlím a oceľou

Nové nariadenie EÚ o telekomunikáciách by mohlo výrazne ovplyvniť hospodársky rast v Európe, píše Steven Tas a Lise Fuhr.
Budúcnosť EÚ 02-05-2013

INFOGRAFIKA: Vládny a súkromný dlh v krajinách EÚ

Infografika porovnáva vládny a súkromný dlh v krajinách EÚ.
Budúcnosť EÚ 22-03-2013

Budúce scenáre pre eurozónu

Medzinárodný expertný tím vytvoril analýzu scenárov vývoja menovej únie.

EÚ musí pracovať pre ľudí, nie pre krásu procesov

EÚ pevne uchopila hospodárske riadenie, ale jeho nesprávne zameranie môže byť škodlivé, píše Renaud Thillaye.
Ekonomika 18-06-2012

Biznis odporúčania pri napĺňaní stratégie Európa 2020

Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham) načrtla niekoľko odporúčaní, ktoré by mohli prispieť k naplneniu cieľov slovenskej vlády vo vytváraní nových pracovných miest, zvyšovaní konkurencieschopnosti a budovaní inovatívnejšej spoločnosti.
29-05-2012

Európa potrebuje skutočnú agendu pre rast

Vládne výdavky k vyššiemu rastu viesť nebudú, ale digitálne technológie by ekonomiku a tvorbu pracovných miest naštartovať mohli. Tvrdí Ann Mettlerová, spoluzakladateľka think-tanku Lisbon Council.
22-03-2012

Udržateľnosť: Páka pre ekonomický rast

Investície do udržateľného priemyslu sú obojstranným víťazstvom, podnietia potrebný rast v EÚ a zároveň vytvoria udržateľné a ekologicky priaznivé prostredie. Uviedol komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.
15-11-2011

Európa 2020 – inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa, odporúčania pre Slovensko

Výsledkom série workshopov, ktoré sú súčasťou projektu Európa 2020 – inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa je séria odporúčaní pre Slovensko ako ciele európskej stratégie naplniť. Projekt realizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť SGI.
Budúcnosť EÚ 20-10-2011

Európa nie je príčinou všetkých vašich problémov

Prejav José Manuela Barrosa v Európskom parlamente o stave Únie bol vítaným kontrastom voči euroskepticizmu a pesimizmu európskej verejnosti, tvrdí predseda EHSV.
Budúcnosť EÚ 14-10-2011

Analýza viacročného finančného rámca 2014 – 2020

Európska komisia 29. júna predložila svoj návrh ďalšieho viacročného finančného rámca, ktorý stanovuje celkové sumy zdrojov, ktoré exekutíva odporúča Európskej únii, aby ich venovala na svoje strategické priority. Vyjednávania postavia EÚ a jej inštitúcie pred významnú výzvu: nájsť dohodu. Lisabonská zmluva totiž zaviedla veľké zmeny, ktoré budú pravdepodobne mať vplyv na rokovania, najmä vzhľadom na relatívne zvýšenie právomocí Európskeho parlamentu.
06-04-2011

Budúcnosť Európy zhrnutá v stratégii Európa 2020

Poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH) v príspevku prednesonom na Ekonomickej univerzite v Bratislave hovorí za akých podmienok môže byť stratégia Európa 2020 úspechom.
09-12-2010

Sociálny kapitál ako predpoklad a dôsledok sociálneho podnikania

Autorka skúma vzťah sociálneho kapitálu a sociálneho podnikania. Sleduje tiež mieru rozvinutosti sociálneho kapitálu na Slovensku.

Dajte Východnej Európe peniaze na znižovanie emisií a zvýšte cieľ na 30%

Za brzdu, ktorá bráni posunutiu klimatického redukčného cieľa z 20% na 30% do roku 2020, považuje David Buchan, expert z Oxfordského inštitútu pre energetické štúdie, nové členské štáty. Ich odpor by sa dal však zlomiť v prípade, že by Európska únia prišla na spôsob, ako dodatočné náklady na znižovanie emisií CO2 v krajinách Strednej a Východnej Európy financovať, píše analytik v komentári poslanom redakcii EurActivu.
09-05-2010

Sociálna inklúzia – inovačný potenciál konceptu a jeho aplikácie

Autor hodnotí inovačný potenciál konceptu "sociálnej inklúzie" v spoločneskovednom výskume a pri praktickej formulácii sociálnych politík.
Budúcnosť EÚ 09-03-2010

Európa 2020: Lepšie – ale stále nie je dosť dobré

Európska komisia začiatkom marca zverejnila oznámenie o svojej novej stratégii Európa 2020, ktoré predstavuje ďalšie konkrétne návrhy, nadväzujúce na Lisabonskú stratégiu. Európa 2020 sa zameriava na inteligentný, udržateľný rast na vysokej úrovni pre každú z týchto dimenzií,'' píše Fabian Zuleeg, hlavný ekonóm European Policy Centre (EPC) vo svojom marcovom komentári.
09-03-2010

Garancia minimálneho príjmu a reformy sociálnych štátov v Európe

Autor v prezentácii skúma miesto garancie minimálneho príjmu v sociálnych systémoch v Európe a charakterizuje situáciu na Slovensku.
03-03-2010

Forma a proces – dilema sociálneho podniku a sociálneho podnikania

Autorka skúma sociálne podnikanie ako samostatne definovanú formu podnikania, jeho formy, prednosti a limity. Venuje sa tiež situácii na Slovensku.
19-02-2010

Lieky proti starnutiu?

Autor skúma možnosti vyváženia demografických zmien vo vyspelých krajinách - starnutia obyvateľstva - a ich ekonomických dôsledkov.