Informačná spoločnosť Archives

 • Treba sa vyhnúť digitalizácii zlej byrokracie

  20-06-2013

  „Pokiaľ ide o reštrukturalizáciu verejnej správy sme svedkami toho, že štáty mimo EÚ stavajú latku naozaj vysoko. Samozrejme, aj v rámci Únie sa nájdu dobré príklady ako Švédsko, ktoré fungujú veľmi dobre, ale treba sa pozerať aj na to, čo sa deje vo svete,“ upozornil v rozhovore pre EurActiv zástupca tajomníka OECD Yves Leterme.

 • Eurofondy sú príležitosť, ale vedia byť aj skaza

  Veda a inovácie 20-06-2013

  "Pokiaľ je jasná vízia vlády mať po uplynutí obdobia, keď sú eurofondy k dispozícii, štíhlejšiu, lacnejšiu a efektívnejšiu verejnú správu, ktorá bude v určitých projektoch samofinancovateľná, tak je to veľká príležitosť," poukázal v rozhovore pre EurActiv generálny riaditeľ IBM Slovensko Branislav Šebo."Môžu byť skazou, keď sa naimplementujú projekty, ktoré sú neprirodzene financované a nebudú využiteľné," upozornil.

 • Ak chceme držať krok, musíme investovať do informatizácie

  Špeciál | Veda a inovácie 13-07-2012

  Zastavenie už schválených projektov, politizácia, vysoké nároky na profesionalitu a projektové riadenie, či chýbajúci zákon o e-government sú príčiny, prečo má dnes Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) najnižšie čerpanie spomedzi všetkých operačných programov. Tvrdí to v rozhovore pre EurActiv Norbert Molnár, generálny riaditeľ Sekcie Riadiaci orgán OPIS.

 • Umelá inteligencia má brať prácu ľuďom a dávať ju strojom

  Veda a inovácie 04-07-2012

  Človek žije v interakcii so strojom. Pomer činností, ktoré vykonáva človek a stroj sa postupne mení v prospech stroja. Profesor Peter Sinčák z Centra pre inteligentné technológie hovorí v rozhovore pre EurActiv o budúcnosti umelej inteligencie.

 • Digitálne zmeny sú porovnateľné s priemyselnou revolúciou

  Špeciál | Veda a inovácie 15-06-2012

  Ak bude Slovensko schopné využiť potenciál digitálnej ekonomiky, môže sa dostať na popredné miesta v rebríčku svetovej konkurencieschopnosti, tvrdí v rozhovore pre EurActiv.sk generálny riaditeľ IBM Slovensko Branislav Šebo.

 • Veríme, že najhoršie je za nami

  Budúcnosť EÚ 07-03-2012

  Dohľad nad národnými rozpočtami neobmedzí suverenitu parlamentov, len im umožní rozhodovať sa na základe presnejších informácií, vysvetľuje podpredseda Európskej komisie v rozhovore pre EurActiv.sk

 • Legislatíva bude pri ochrane detí vždy krok za novými technológiami

  Špeciál | Slovensko v EP 05-10-2011

  Rodičia často nie sú dostatočne informovaní o tom, čo ich deti robia na internete a akým rizikám čelia. Práve oni pritom zohrávajú najdôležitejšiu úlohu pri ochrane detí pred online nebezpečenstvom, keďže legislatíva je vždy krok za novými technológiami, uviedla v rozhovore pre EurActiv Anna Záborská.

 • Úniu zaujíma, čo sme boli schopní vybudovať

  Európa 2020 30-05-2011

  Informačné technológie dynamicky menia komunikáciu s úradmi, poskytovanie zdravotníckych služieb či začlenenie znevýhodnených skupín do spoločnosti. Na Slovensku však stále bojujeme s vybudovaním kvalitnej infraštruktúry a prijatím adekvátnej legislatívy, uviedol Peter Druga.

 • Dôjde k vášnivej debate o uchovávaní údajov

  26-04-2011

  Pravidlá EÚ pre uchovávanie údajov, vynútené bojom s terorizmom, sú vo viacerých členských krajinách problémové. V interview pre nemecký EurActiv Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov Peter Hustinx uviedol, že súčasná podoba smernice nie je potrebná a stále ju považuje za príliš invazívnu.

 • Digitálna agenda ľuďom uľahčí život

  Európa 2020 21-01-2011

  Digitálna agenda je kľúčovým dokumentom EÚ, ktorý rieši mnohé témy vplývajúce na každodenný život občanov Únie, vrátane elektronizácie zdravotníctva, či zníženia poplatkov za roaming tak, aby sa blížili k nule. Cieľom Komisie je preto odstrániť čo najviac bariér v oblasti informačných a komunikačných technológií, uviedol v rozhovore pre EurActiv Carl- Christian Buhr, člen kabinetu Neelie Kroes, eurokomisárky pre Digitálnu agendu.

 • Cloud computing prináša technologickú revolúciu

  Veda a inovácie 23-11-2010

  Najväčšími výzvami pre Európu do budúcnosti v oblasti konkurencieschopnosti sú „dve D“- dlhová úroveň v mnohých krajinách a demografia spojená so starnúcim obyvateľstvom, uviedol v rozhovore pre EurActiv riaditeľ spoločnosti Microsoft pre Európu Jan Muehlfeit. Ten sa domnieva, že riešením pre obe oblasti je cloud computing, teda takzvané „výpočtové mračno“.

 • Cieľom Digitálnej agendy je jednotný telekomunikačný trh a vzájomná previazanosť systémov

  Budúcnosť EÚ 12-07-2010

  Európska komisia chce novými pravidlami v oblasti informačných a komunikačných technológií zabezpečiť aj to, aby prístroje s nepretržitou pripojiteľnosťou na internet, ako napríklad iPhone spoločnosti Apple, svojich spotrebiteľov nepripútavali k využívaniu technológií len v rámci ich značky, povedala v exkluzívnom interview pre EurActiv eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroes.