Jadrová energia

Komerčný obsah
01-12-2014

90 reaktorrokov jadrových blokov Slovenských elektrární

Slovenské elektrárne oslavujú 30 rokov prevádzky elektrárne Bohunice V2 a 15 rokov elektrárne Mochovce
Komerčný obsah
19-09-2014

Plánovaná odstávka na výmenu paliva 2. bloku Atómovej Elektrárne Mochovce

Mochovce/Bratislava, 19. septembra 2014 – Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, začínajú v sobotu 20. septembra generálnu odstávku 2. bloku Atómových elektrární Mochovce. Táto strednodobá odstávka bude ostatnou v tohtoročnom pláne generálnych odstávok slovenských atómových elektrární a bude zahŕňať aj kontrolu tlakovej nádoby reaktora zvonka, ktorá sa robí raz za 8 rokov.
Komerčný obsah
05-06-2014

Slovenské elektrárne pozývajú do Mochoviec

Bratislava, 5. júna 2014 – Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, pozývajú v sobotu 7. júna širokú verejnosť na návštevu AE Mochovce a rodinnú zábavu v rámci ôsmeho ročníka podujatia Otvorená elektráreň.
Komerčný obsah
15-05-2014

Skončila sa plánovaná odstávka na výmenu paliva 4. bloku AE Bohunice V2

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, v stredu (14.5.) opätovným prifázovaním prvého generátora k elektrickej sieti ukončili plánovanú hlavnú opravu 4. bloku Atómových elektrární Bohunice V2.
Komerčný obsah
13-05-2014

Celoareálové cvičenie v atómových elektrárňach Mochovce

Bratislava/Mochovce, 13. mája 2014 – Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel oznamujú, že v súlade s harmonogramom havarijných nácvikov a cvičení na rok 2014 sa vo štvrtok 15. mája uskutoční v lokalite Elektrární Mochovce celoareálové cvičenie. V rámci cvičenia prebehne v areáli elektrárne skúška sirén.
Komerčný obsah
25-04-2014

Plánovaná odstávka 4. bloku AE Bohunice V2

Jaslovské Bohunice/Bratislava, 25. apríla 2014 – Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, začnú v sobotu 26. apríla generálnu opravu 4. bloku Atómových elektrární Bohunice V2.
Komerčný obsah
22-04-2014

Skončila sa plánovaná odstávka na výmenu paliva 1. bloku AE Mochovce

Mochovce/Bratislava, 19. apríla 2014 – Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, ukončili dnes v skorých ranných hodinách hlavnú opravu 1. bloku Atómových elektrární Mochovce opätovným prifázovaním prvého generátora k elektrickej sieti. Táto odstávka bola prvou v tohtoročnom pláne generálnych opráv slovenských atómových elektrární.
Komerčný obsah
02-04-2014

Začali funkčné skúšky 6 kV rozvádzačov a zberníc rezervného napájania na 3. a 4. bloku Elektrárne Mochovce

Mochovce / Bratislava, 2. apríla 2014 – Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, oznamuje začiatok funkčných skúšok 6 kV rozvádzačov vysokého napätia na 3. a 4. bloku Elektrárne Mochovce.
Komerčný obsah
11-12-2013

Slovenské elektrárne dosiahli nový míľnik v projekte dostavby 3. a 4. bloku AE Mochovce

Mochovce/Bratislava, 11. decembra 2013 - Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, dosiahli ďalší míľnik vo výstavbe 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce inštaláciou systému napájacej vody a hlavného parného systému v nejadrovej časti 3. bloku.
Komerčný obsah
20-11-2013

Cvičenie hasičov v atómových eletkrárňach Mochovce

Bratislava/Mochovce, 20. novembra 2013 – Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel oznamujú, že v súlade harmonogramom havarijných nácvikov a cvičení pre rok 2013 sa 21. novembra uskutoční v lokalite Elektrární Mochovce Súčinnostné havarijné a taktické cvičenie závodného hasičského útvaru a Krajského riaditeľstva HaZZ v Nitre.
Komerčný obsah
15-11-2013

Ukončenie odstávky AE Mochovce

Slovenské elektrárne dokončili plánovanú odstávku na výmenu paliva na 2. bloku atómových elektrární Mochovce.
Komerčný obsah
28-10-2013

Ukončenie partnerskej previerky WANO v AE Bohunice V2

Jaslovské Bohunice/Bratislava, 28. októbra 2013 – Svetová asociácia jadrových prevádzkovateľov (WANO) úspešne zavŕšila partnerskú previerku v Slovenských elektrárňach v AE Bohunice V2, ktorá začala 3. októbra t.r.
Komerčný obsah
22-10-2013

Celoareálové havarijné cvičenie v AE Bohunice

Bratislava/Jaslovské Bohunice, 22. októbra 2013 – Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel oznamujú, že v súlade s harmonogramom havarijných nácvikov a cvičení na rok 2013 sa 23. októbra uskutoční v lokalite Elektrární Bohunice V2 celoareálové havarijné cvičenie.
Komerčný obsah
17-10-2013

Plánovaná odstávka na výmenu paliva 2. bloku AE Mochovce

Mochovce/Bratislava, 17. októbra 2012 – Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, začínajú v sobotu 26. októbra generálnu opravu 2. bloku Atómových elektrární Mochovce. Pôjde o poslednú generálnu opravu na výmenu paliva slovenských atómových elektrární v tomto roku.
Komerčný obsah
18-09-2013

Celoareálové cvičenie v AE Mochovce

Bratislava/Mochovce, 18. septembra 2013 – Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel oznamujú, že v súlade s harmonogramom havarijných nácvikov a cvičení na rok 2013 sa 26. septembra (štvrtok) uskutoční v lokalite Elektrární Mochovce celoareálové cvičenie.
Komerčný obsah
16-09-2013

Slovenské elektrárne dokončili inštaláciu systému technickej vody dôležitej na treťom bloku AE Mochovce

Mochovce/Bratislava, 16. september, 2013 – Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, pokročili v stavbe tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce dokončením inštalácie potrubí a komponentov Systému technickej vody dôležitej v konvenčnej (nejadrovej) časti tretieho bloku elektrárne.
Komerčný obsah
08-07-2013

Vedenie SOPK navštívilo dostavbu AE Mochovce

MOCHOVCE / BRATISLAVA - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) plne podporuje dostavbu 3. a 4. bloku atómovej elektrárne Mochovce. Po dnešnej obhliadke areálu stavby ako i detailnej diskusii s predstaviteľmi investora a dodávateľov to vyhlásil predseda SOPK Peter Mihók.
Komerčný obsah
21-06-2013

Plánovaná odstávka 3. bloku AE Bohunice V2

Jaslovské Bohunice/Bratislava, 21. Júna 2013 – Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, začnú v sobotu 22. júna generálnu opravu 3. bloku Atómových elektrární Bohunice V2.
Komerčný obsah
19-06-2013

Slovenské elektrárne pozývajú do Jaslovských Bohuníc na Deň Otvorenej elektrárne

Bratislava, 19. Júna 2013 - Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, pozývajú v sobotu 22. júna na deň plný zábavy, programu a informácií do Atómovej elektrárne Bohunice V2 a amfiteátra v obci Jaslovské Bohunice v rámci podujatia Otvorená elektráreň.
Komerčný obsah
23-05-2013

Slovenské elektrárne ukončili plánovanú odstávku v Bohuniciach

Jaslovské Bohunice/Bratislava, 23. mája 2013 – Prifázovaním prvého turbogenerátora ukončili Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, včera popoludní generálnu opravu 4. bloku Atómových elektrární Bohunice V2.
Komerčný obsah
07-05-2013

Slovenské elektrárne oznamujú dokončenie ďalšieho míľnika na 3. a 4. bloku AE Mochovce

Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, dosiahli ďalší míľnik pri výstavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, a to montáž hlavného parného potrubia v nejadrovej časti 3. bloku.
Komerčný obsah
28-03-2013

Plánovaná odstávka 1. bloku AE Mochovce

Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, začnú v sobotu 6. apríla generálnu opravu 1. bloku Atómových elektrární Mochovce.
Komerčný obsah
14-11-2012

Plánovaná odstávka na výmenu paliva na 2. bloku AE Mochovce dokončená

Mochovce/Bratislava, 14. novembra 2012 – V utorok (13.11.) vo večerných hodinách prifázovaním prvého turbogenerátora Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, ukončili generálnu opravu 2. bloku Atómových elektrární Mochovce.
Komerčný obsah
12-11-2012

SE napredujú vo výstavbe Mochoviec: Sklad čerstvého paliva

Mochovce/Bratislava, 9. novembra 2012 – Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, pripravili sklad čerstvého paliva na montáž technológií, čo je jedným z míľnikov výstavby 3. a 4. bloku atómovej elektrárne Mochovce na rok 2012. Sklad paliva bude slúžiť pre oba nové bloky.