Obehová ekonomika Archives

 • Už je jasné, kto bude financovať triedený zber na Slovensku. Spoločnosť ENVI – PAK získala najväčší podiel na trhu.

  Komerčný obsah 14-04-2016

  Viac ako po roku od schválenia nového zákona o odpadoch sú zmluvy o budúcich zmluvách (ZoBZ – podmienka vyplývajúca zo zákona o odpadoch na získanie autorizácie) s obcami a mestami uzatvorené, trh sa rozdelil a nový zákon o odpadoch vstupuje do ďalšej fázy – do praxe. Spoločnosť ENVI - PAK podala 31. marca 2016 žiadosť o autorizáciu v súlade s novým zákonom o odpadoch, keď podpísala zmluvy o budúcej zmluve s 1 543 obcami a mestami, v ktorých žije 2 915 219 obyvateľov Slovenska.

 • NATUR-PACK sa stal silným partnerom samospráv!

  Komerčný obsah | Odpadové hospodárstvo 13-04-2016

  Bratislava, 12.4.2016 Prijatie nového zákona o odpadoch si v minulom roku vyžiadalo obrovské úsilie oprávnených organizácií, medzi ktoré patrí aj spoločnosť NATUR-PACK. Oprávnené organizácie sa zmenia na organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), nato však potrebujú získať autorizáciu od Ministerstva životného prostredia SR. Nóvum oproti …

 • Spoločnosť NATUR-PACK si pripomína 10. výročie svojho založenia

  Komerčný obsah | Odpadové hospodárstvo 19-02-2016

  Spoločnosť NATUR-PACK, a.s., si v týchto dňoch pripomína 10. výročie svojho vzniku. Počas celej existencie pomáha svojim klientom plniť povinnosti vyplývajúce zo slovenskej obalovej a odpadovej legislatívy - ako je zabezpečenie zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.

 • Odborná konferencia: Samospráva a triedený zber 2014

  Komerčný obsah 25-08-2014

  Nový zákon o odpadoch sa v rámci legislatívneho procesu posunul do fázy vnútrokomunitárneho pripomienkového konania v rámci Európskej únie a Európskej komisie a blíži sa tak do svojej finálnej fázy. Nový zákon o odpadoch bude aj hlavnou témou konferencie Samospráva a triedený zber 2014.

 • V Lepšom svete vás aj vaše ratolesti naučia triediť odpad

  Komerčný obsah 08-08-2014

  Zaujíma Vás ako správne triediť odpad a chcete to naučiť aj vaše ratolesti.

 • Na Pohode sa bude počítať každá plechovka

  Komerčný obsah 04-07-2014

  Už po ôsmy krát prispeje ENVI-PAK k čistote najväčšieho slovenského letného festivalu BAŽANT POHODA. Stavať sa budú aj hrady z prázdnych plechoviek.

 • ENVI-PAK splnil za rok 2013 záväzné limity za všetkých svojich klientov

  Komerčný obsah 04-03-2014

  Oprávnená organizácia ENVI-PAK predložila 28. februára 2014 Ministerstvu životného prostredia SR Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za kalendárny rok 2013

 • Vybrané mestá a obce na Slovensku budú ekologickejšie

  Komerčný obsah | Energetika 28-11-2013

  Bratislava, 28 november 2013 - Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, alokovali prostredníctvom svojho Nadačného fondu v nadácii Pontis v rámci programu EKOOBEC viac ako 71 tisíc eur. Vďaka tomuto programu vybrané mestá a obce dostanú finančnú podporu na zavedenie rôznych environmentálnych riešení. Tohtoročné granty budú dané na projekty ekologizácie, revitalizáciu parkov, verejnú nabíjaciu stanicu pre elektromobily, či kompostovanie bioodpadu.

 • Uplatňovanie princípu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov je štandardným európskym riešením podpory triedeného zberu

  Komerčný obsah 11-10-2013

  Viac ako 200 účastníkov odbornej konferencie Samospráva a separovaný zber 2013 sa zhodlo, že zavedenie princípu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (starostlivosť výrobcu o obal/výrobok od štádia jeho vývoja až po štádium konca jeho životnosti), ktorý má obsahovať pripravovaný zákon o odpadoch, je najlepším riešením na dosiahnutie európskeho štandardu v oblasti podpory triedeného zberu a zhodnocovania odpadov a zodpovedá praxi a trendom vyspelých krajín Európskej únie.

 • Najlepšie separujúcim mestom na Slovensku je v roku 2012 mesto Nemšová

  Komerčný obsah 19-10-2012

  Sielnica, 18.10.2010 – Pri príležitosti 3. ročníka konferencie Samospráva a separovaný zber, boli vyhlásené výsledky súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku. Víťazi súťaže si rozdelili finančné ceny v hodnote 10.500 €, ktoré môžu investovať do rozvoja a podpory separovaného zberu odpadov.

 • Ľudia videli na Pohode odpad! A tento rok ho vytriedili rekordne veľa!

  Komerčný obsah 23-07-2012

  Triedenie odpadu na Pohode už nie je žiadnou novinkou. ENVI-PAK zabezpečoval separovanie na tomto krásnom festivale šiesty krát, už 5 rokov spolu so zberovou spoločnosťou SITA Slovensko.

 • Ľudia uvidia na Pohode odpad!

  Komerčný obsah 29-06-2012

  Nie na pódiách, nie na zemi, nie v stanových mestečkách, dokonca ani v kontajneroch, ktoré sú nepriehľadné. Ale priamo v sektore neziskoviek – tam budeme totiž merať, ako ekologická tá naša Pohoda vlastne je!

 • Prelomové rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva SR vo veci platnosti ochrannej známky ZELENÝ BOD

  Komerčný obsah 25-01-2012

  Bratislava, 25. Január 2012 – Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) vydal dňa 21. decembra 2011 druhostupňové rozhodnutia vo veci návrhov na výmaz medzinárodných ochranných známok „ZELENÝ BOD“ č. 585713, č. 585714, č. 653449 a č. 653450 pre územie Slovenskej republiky.

 • Zlatý mravec 2011, cena najlepším v odpadovom hospodárstve

  Komerčný obsah 16-11-2011

  Šesť rokov súťaženia o prestíž, 113 predložených a reálne implementovaných projektov, 26 výhercov z celého Slovenska - to je bilancia súťaže Zlatý mravec. Víťazov pred pár dňami vyhlásili v rámci konferencie Deň odpadového hospodárstva. Unikátnu sošku Zlatého mravca pre rok 2011 si odniesli Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.; PCA Slovakia, s.r.o., DRON - Sklady, s.r.o., KOSIT a.s., Bc. Nora Koteríková - Technická univerzita vo Zvolene. Za špeciálny dlhodobý prínos v odpadovom hospodárstve si prevzali Čestné uznanie Priatelia Zeme – SPZ.

 • Návštevníci festivalu Pohoda prekonali rekord v množstve vytriedeného plastu

  Komerčný obsah 02-11-2011

  Návštevníci tohtoročnej Bažant Pohody prekonali rekord v množstve vytriedeného plastu na jednom podujatí. Už šiesty rok bolo možné na festivale triediť odpad. Okrem plastov, papiera a kovového odpadu sa po prvýkrát triedil i biologicky rozložiteľný odpad (zvyšky jedla, šupy z ovocia a zeleniny a podobne).

 • Ekonomická univerzita v Bratislave začala s triedením odpadu

  Komerčný obsah 21-10-2011

  Ekonomická univerzita v Bratislave sa zazelenala. Od októbra 2011 sa v oboch hlavných budovách vo veľkom triedi odpad. Organizácia ENVI-PAK zabezpečila vzdelávanie študentov v deň spustenia triedeného zberu odpadu.

 • Najlepšie separujúcim mestom je Liptovský Mikuláš

  Komerčný obsah 07-10-2011

  Na konferencii Samospráva a separovaný zber 2011, ktorú zorganizovala oprávnená organizácia ENVI-PAK, prebehlo vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce v SR. Víťazi si rozdelili ceny v hodnote 10.500 eur.

 • Samosprávy vítajú rozhodnutie priemyslu finančne sa podieľať na triedenom zbere odpadov

  Komerčný obsah 07-10-2011

  Pripravovaná odpadová legislatíva a budúcnosť financovania triedeného zberu v mestách a obciach boli nosné témy druhého ročníka konferencie Samospráva a separovaný zber 2011. Priemysel prostredníctvom oprávnenej organizácie ENVI-PAK deklaroval vôľu naďalej rozširovať priamu podporu separovaného zberu v mestách a obciach na Slovensku. Zástupcovia Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenskej inšpekcie životného prostredia informovali reprezentantov viac než 200 slovenských miest a obcí o zmenách, ktoré do odpadového hospodárstva samospráv vnesú nový pripravovaný zákon o odpadoch a nový program odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015.