Podnikanie Archives

 • Spoločná poľnohospodárska politika – neustála reforma?

  Potravinárstvo 14-05-2012

  Súčasná podoba Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP) platí od januára 2014. Je to najväčšia reforma za posledné dekády. Rodila sa v širokej diskusii od apríla 2010 a minulý rok pre ňu znamenal prechodné obdobie.

 • Hospodárske riadenie EÚ – heslár

  Ekonomika 02-04-2012

  Ekonomická a finančná kríza naplno odhalili nedostatky v hospodárskych a fiškálnych politikách. Členské krajiny preto prijímajú opatrenia na posilnenie hospodárskeho riadenia. Jeho súčasťou sú zároveň preventívne kroky s cieľom zabrániť opakovaniu kríz v budúcnosti.

 • Nová európska zmluva – v ústrety viacrýchlostnej Únii?

  Ekonomika 30-12-2011

  Všetky členské štáty, okrem Británie a Českej republiky, sa dohodli na novej zmluve, ktorá má sprísniť fiškálnu disciplínu a prehĺbiť hospodársku integráciu, čo má prispieť k záchrane európskej meny.

 • Mládež v pohybe

  Európa 2020 19-10-2011

  Mládež v pohybe je jednou zo siedmich vlajkových iniciatív, ktoré sú súčasťou stratégie Európa 2020. Zameriava sa na boj proti nezamestnanosti mladých, zlepšenie kvality celoživotného a vyššieho vzdelávania a propagovanie vzdelávacej i pracovnej mobility.

 • Priemyselná politika vo veku globalizácie

  Veda a inovácie 27-09-2011

  Medzi členskými štátmi panujú výrazné rozdiely v konkurencieschopnosti. Väčšie problémy zažívajú tie, ktoré trpia zrútením realitného sektora ako tie, čo počas hospodárskej krízy zasiahlo len spomalenie priemyselnej produkcie. Komisia v rámci stratégie Európa 2020 spustila iniciatívu Priemyselná politika vo veku globalizácie, ktorá má prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti krajín.

 • Dlhová kríza v eurozóne

  Ekonomika 08-08-2011

  Falšované štatistiky koncom roka 2009 odhalili holú pravdu stavu gréckej ekonomiky, nasledujúce mesiace krajinu priviedli na pokraj bankrotu. Dlhová kríza sa z Grécka začala šíriť aj do ďalších krajín a eurozóna stále hľadá riešenie dlhovej krízy.

 • Inovácia v Únii

  Veda a inovácie 25-05-2011

  Európa čelí škrtom v rozpočtoch, veľkým demografickým zmenám a zároveň silnejúcej konkurencii vo svete. Aby nezaostala, potrebuje inovovať výrobky služby, podnikanie, ale aj sociálne procesy a modely. Inovatívnosť sa preto stala základom hospodárskej stratégie Európa 2020.

 • Boj o práva spotrebiteľov v EÚ

  19-04-2011

  Nová smernica o právach spotrebiteľov by mala priniesť viac istoty pri obchodovaní a lepšie chrániť najmä nakupujúcich prostredníctvom internetu. Európski politickí predstavitelia sa však nevedia dohodnúť na rozsahu direktívy.

 • Erasmus pre mladých podnikateľov

  21-02-2011

  Erasmus pre mladých podnikateľov je pilotným programom Európskej únie, ktorý začínajúcim podnikateľom umožňuje získať skúsenosti od podnikateľov z iných členských štátov. Európska komisia chce, aby sa stal permanentnou schémou, s väčším rozpočtom. Cieľom je čo najviac podporiť cezhraničný obchod.

 • Svetové ceny potravín a reforma poľnohospodárstva

  Ekonomika 23-09-2010

  Diskusia o budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ prebieha na pozadí nevídaného zvýšenia svetových cien potravín v rokoch 2007 a 2008. Európski farmári varovali, že pokusy o liberalizáciu celosvetového obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami by ich mohli doviesť na prah bankrotu.

 • Informácie o potravinách pre spotrebiteľov

  Potravinárstvo 12-05-2010

  Európska únia v súčasnosti zvažuje zavedenie striktnejších pravidiel na označovanie potravín. Má to pomôcť spotrebiteľom vybrať si zdravšiu možnosť a zároveň znížiť obezitu, ktorá ostáva veľkým zdravotným rizikom.

 • Smernica o platobných službách: Koniec éry papierových peňazí?

  Ekonomika 28-01-2010

  V Európe od roku 2007 prebieha revolúcia platobných služieb. Vtedy totiž vyšla smernica, ktorá zavádza rovnaké platobné štandardy a povinnosti pre 31-členný blok štátov EÚ/EEA. Sektor a vlády jej však pripisujú veľmi nízku prioritu.

 • Európa 2020

  Ekonomika 25-01-2010

  Členské štáty po intezívnych vyjednávaniach stanovili päť hlavných cieľov stratégie Európa 2020, ktorá nahradila Lisabonskú stratégiu pre rast a zamestnanosť. Medzi hlavné priority patrí „zelený rast“, inovácie, vzdelávanie, obmedzovanie chudoby a zamestnanosť.

 • Daňová politika v EÚ

  Ekonomika 28-07-2009

  Daňová politika EÚ je jedna z mála oblastí, ktorá podlieha jednomyseľnému schvaľovaniu v Rade. V praxi to znamená, že všetky zmeny a nové iniciatívy musia získať súhlas všetkých členských štátov EÚ.

 • Kríza a malé a stredné podniky

  09-06-2009

  Európska komisia odhaduje, že do konca roka v EÚ zanikne okolo 200 tisíc podnikov. Malé a stredné firmy sú pilierom hospodárstva EÚ a členské štáty prijímajú opatrenia v snahe uchrániť pracovné miesta a stimulovať produkciu.

 • Finančná regulácia: Agenda EÚ

  28-05-2009

  Lídri Európskej únie prijali spoločnú agendu, ktorou sa zaviazali k prísnejšej regulácii svetových finančných trhov a boju proti daňovým rajom.

 • Zákon o malých podnikoch: Odomkne potenciál mikrofiriem?

  09-04-2009

  Francúzske predsedníctvo uspelo v snahe o prijatie „Zákona o malých podnikoch“ (Small business act) pre Európu, ktorý by mal upraviť podmienky na trhu pre malé a stredné podniky a podporiť hospodárstvo. Iniciatíva však od organizácií zastupujúcich mikropodniky dostala nálepku „papierový tiger“.

 • Emisná politika: Ohrozuje európsky priemysel?

  25-02-2009

  Z obavy, že prísnejšie emisné pravidlá prinútia ťažký priemysel presunúť sa mimo EÚ, schválila Únia široké výnimky pre vybrané sektory. Hlinikárne, železiarne a oceliarne, či cementárne tak získajú emisné povolenky zadarmo.

 • Finančná kríza

  Ekonomika 11-12-2008

  Doznievajúca hospodárska kríza, ktorá je podľa niektorých odborníkov najhoršia od čias „Svetovej hospodárskej krízy“ v medzivojnovom období, sa začala prejavovať už na začiatku roku 2007 a koncom augusta 2007 zasiahla finančné trhy prakticky na celom svete.

 • Nová európska chemická politika (REACH)

  12-09-2007

  Po rokoch horúcich diskusií sa európski „zákonodarcovia“ dohodli na ďalekosiahlych návrhoch revízie spôsobov, akými sú udeľované schválenia pre chemické produkty predávané v Európe. Nový spôsob kladie jarmo na plecia firiem, ktoré budú musieť samé dokázať, že ich produkty sú bezpečné a to ešte pred ich uvedením na trh. Cieľom systému nazvaného Registrácia, Evaluácia a Autorizácia Chemikálií (REACH) je robenie chemických produktov bezpečnejšími pre ľudské zdravie a životné prostredie. Zároveň sa od tohto systému očakáva stimulovanie inovácií v sektore. Do platnosti vstúpil v júni 2007.

 • Obchodné asociácie v prostredí EÚ

  24-08-2007

  Tvorba koalícií medzi obchodnými asociáciami reprezentujúcimi konkrétne firmy a priemyselné sektory - alebo umenie vytvoriť alianciu s cieľom ovplyvniť istý politický výstup - má v Bruseli svoju dlhú tradíciu. Tieto tradičné typy koalícií sú vo všeobecnosti rešpektované všetkými inštitúciami EÚ. Legitimitu koalície určuje predovšetkým počet členov, ktorých združuje - či už jednotlivých firiem alebo národných obchodných asociácií. Akokoľvek, dnes sú tieto dlho etablované zoskupenia terčom kritiky a konkurencie zo strany menších združení tvorených hŕstkou firiem snažiacich sa o prelomenie tradičných paktov a sfér ich vplyvu. Inšpirované taktikou mimovládnych organizácií, tieto bloky sú často vytvárané na krátke obdobie a majú „ad hoc“ charakter. Vyznačujú sa agresívnejším a na jednu špecifickú tému zameraným spôsobom lobovania, ktorý je založený prevažne na komunikačných kampaniach.

 • Lepšia právna regulácia v EÚ

  10-08-2007

  V posledných rokoch sa Komisia stále intenzívnejšie zaoberá kvalitou legislatívy Spoločenstva, tak v otázke jasnosti a prístupnosti, ako aj účinnosti a priaznivých vplyvov na občanov a podniky. Komisia nazýva tieto ciele obvykle Lepšia právna regulácia alebo Kvalitnejšia legislatíva. Tieňovým spravodajcom k správe poslankyne Katalin Lévai o Lepšej právnej regulácii v EÚ za Výbor pre regionálny rozvoj, ktorý bol požiadaný o stanovisko je slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED/EĽS-ED).

 • Spotrebné úvery

  21-02-2007

  Po rokoch rokovaní bola prijatá aktualizácia Smernice o spotrebných úveroch. Harmonizuje pravidlá spotrebných úverov v Európe, spotrebiteľom uľahčuje porovnávanie ponúk z viacerých krajín.

 • Námorná bezpečnosť

  14-02-2007

  Po ropných škvrnách, ktoré zdevastovali európske pobrežie za posledných desať rokov, sa Komisia rozhodla prijať opatrenia na zvýšenie námornej bezpečnosti. Chce tak zamedziť nehodám a znečisteniu a lepšie kontrolovať ich dopady. Návrhy Komisie smerujú aj k vyššej bezpečnosti cestujúcich a posádky voči nehodám a teroristickým útokom.