Potravinárstvo Archives

 • Budúcnosť poľnohospodárstva

  Ekonomika 26-10-2006

  Spojené kráľovstvo predstavilo 17. októbra 2006 účastníkom seminára Národného konventu o EÚ britskú víziu budúcej reformy SPP. K tejto principiálnej téme sa vyjadril v prednáške poslanec EP za SR, Peter Baco.

 • Budúcnosť poľnohospodárstva na Slovensku a v Európe

  Poľnohospodárstvo 20-10-2006

  Vystúpenie zo seminár organizovaného Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva v SR a Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku.

 • Co by Norsku přistoupení k EU vlastně přineslo?

  Ekonomika 11-02-2004

  Analýza sa zaoberá ekonomickými a politickými aspektmi prípadného členstva Nórska v EÚ. Prináša prehľad doterajších vzťahov medzi Nórskom a EÚ a skúma postoj obyvateľov tejto krajiny k vstupu do EÚ.

 • Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom fondov Európskej únie

  Poľnohospodárstvo 15-07-2003

  Jednou z najdôležitejších politík Európskej únie je podpora rozvoja regiónov a vidieka, ktorá zohľadňuje špecifiká kontinentu v tejto oblasti ako aj celosvetové trendy, ktoré ho ovplyvňujú, napr. vyľudňovanie, oslabovanie jeho ekonomickej základne, rozpad kultúrnych a sociálnych hodnôt. Európania si uvedomujú, čo pre nich vidiek, jeho tradície a kultúra znamená a vedome sa rozhodujú ho chrániť. Preto toľko protekcionizmu a finančných tokov tak kritizovaných zástancami globálneho rozvoja.