Projekt

Energetika 19-01-2018

Čistá energia

Na prvom plenárnom zasadnutí v roku 2018 hlasoval Európsky parlament o troch kľúčových stavebných kameňoch energetickej únie: smernica o obnoviteľných zdrojoch, smernica o energetickej účinnosti a nariadenie o riadení energetickej únie. Tie nastavia pravidlá až do roku 2030 pre európsku energetiku, ale aj klímu, dopravu, priemysel a stavebný sektor.

Budúcnosť EÚ 03-01-2018

EÚ v roku 2018

Ktoré hlavné témy budú hýbať Európskou úniou v roku 2018? Čo chcú európske inštitúcie dotiahnuť v poslendom celom roku svojho súčasného mandátu? Pripravili sme prehľad podľa tematických oblastí.

Budúcnosť EÚ 15-11-2017

EÚ: Priestor slobody a demokracie

EÚ zápasí s odpoveďou na otázku, ako postupovať v prípade, že členský štát zlyháva pri dodržiavaní hôdnôt na, ktorých podľa zmlúv stojí Európska únia. Dilema, či ísť cestou sankcií, ktorú teoreticky pripúšťa článok 7. Lisabonskej zmluvy alebo sa dôsledne držať dialógu s demokraticky zvolenými národnými vládami je momentálne aktuálna v prípade Poľska.