Regionálna politika

Ekonomika 13-05-2020

Budúcnosť EÚ a jej zotavenie po kríze bude závisieť od jej regiónov, miest a obcí

Kríza vyvolaná ochorením COVID-19 neznamená koniec projektu európskej integrácie, je naopak príležitosťou dať Európe novú podobu, píše APOSTOLOS TZITZIKOSTAS a PAVEL BRANDA z Európskeho výboru regiónov.
Ekonomika 14-10-2019

Aj Slovensko musí podporiť nefosílne zameranie Európskej investičnej banky

Banka Európskej únie by mala prestať posilňovať závislosť Slovenska od dovozu zemného plynu a jadrového paliva z Ruska. Mala by konečne začať podporovať zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a citlivé využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov energie, píše JURAJ MELICHÁR.
Ekonomika 12-08-2019

Ad Peter Pollák: V rómskych komunitách máme historicky najlepšie výsledky, reaguje splnomocnenec

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz reaguje v komentári na tvrdenia europoslanca Petra Polláka (OĽaNO) o neefektívnom využívaní európskych fondov v oblasti integrácie Rómov.
Ekonomika 12-03-2019

Bane: Kritériom výberu projektov pre hornú Nitru musí byť ich kvalita a nie predkladateľ

Ak jediným kritériom diskvalifikácie baníckych projektov má byť fakt, že ich predložila ťažobná spoločnosť, bude to v neprospech ľudí a na škodu celého regiónu, píše PETER ČIČMANEC.
Ekonomika 06-03-2019

Vláda zbiera projekty pre hornú Nitru bez účasti širokej verejnosti

Spravodlivá transformácia neznamená, že budú uprednostňované projekty veľkých spoločností. Treba zabezpečiť účasť aj menším podnikateľom a aktérom, píše LENKA ILČÍKOVÁ.
Ekonomika 26-09-2018

Aké je miesto strednej a východnej Európy v ďalšom rozpočte EÚ?

Krajinám strednej a východnej Európy sa otvára viacero možností, ako získať nové finančné prostriedky z nasledujúceho dlhodobého rozpočtu EÚ. V rokovaniach o jeho budúcej podobe musia zabudnúť na vzájomné nezhody, píše VLADISLAVA GUBALOVÁ.  
Mestská agenda
Budúcnosť EÚ 07-11-2016

Väčšie právomoci miest pri integrácii utečencov?

Mestská agenda a program Mestských inovačných akcií prinášajú mestám nové možnosti začleňovania utečencov do spoločnosti.
Regionálny rozvoj 07-09-2006

EU Fondy v Strednej a Východnej Európe: KOHÉZIA ČI KOLÍZIA? (EN)

Sú skutočne eurofondy toľkým spasením pre naše regióny? Vypuklé to bude pravda v novom programovom období, kedy do krajín bývalého Východného Bloku potečie ešte nevedno ako účelne takmer 157 miliárd eur. Na niektoré menej zmysluplné invetsičné projekty a plány, najmä s dosahom na životné prostredie upozorňuje štúdia CEE Bankwatchu.
Regionálny rozvoj 04-09-2006

O rozvoji horských regiónov Európy

Euromontana predstavila pilotnú analýzu o úlohe miestnych a regionálnych autorít v rámci územného marketingu, vývoja produktov a využívania zdrojov horských regiónov Európy.
Regionálny rozvoj 25-07-2006

Regionálne zastúpenie v Bruseli: Dobrý nápad ako ovplyvňovať tvorbu politiky Európskej únie

Ako vlastne sú napojené regióny na tvorbu európskej regionálnej politiky, ako si zabezpečujú informovanosť medzi európskymy inštitúciami a regionálnymi autoritami?
Regionálny rozvoj 24-07-2006

Regionálny rozvoj Slovenska. Východiská a súčasný stav

Publikácia v skrátenej podobe dáva prehľad stavu situácie a umožňuje urobiť si obraz o podobách problémovej diferencovanosti území Slovenska. Všíma si národné i nadnárodné súvislosti prebiehajúcich procesov, ktoré sú významné, prinajmenšom pre európske súvislosti Slovenska.