Regionálny rozvoj Archives

 • Operačný program Vzdelávanie 2007 – 2013

  10-01-2007

  Na základe tohto operačného programu bude poskytovaná podpora na rozvoj ľudských zdrojov s využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov. Jeho garantom je Ministerstvo školstva SR.

 • CAP – Spoločná poľnohospodárska politika

  Podnikanie 20-12-2006

  Poľnohospodárstvo je jedna z najkontroverznejších a najdiskutovanejších oblastí európskej politiky. Ani jeden z doterajších pokusov o reformu nebol dostatočne razantný.

 • Eurofondy pre zdravie

  19-12-2006

  Slovensko je jednou z mála krajín, ktorá presadzuje podporu zdravotníctva a zdravia z eurofondov vlastným programom. V rokoch 2004 – 2006 táto možnosť existovala len sprostredkovane cez SOP Priemysel a služby, OP Základná infraštruktúra a pod. Od roku 2007 bude v tomto trende pokračovať, hlavne OP Zdravotníctvo.

 • Vidiek a EÚ

  02-10-2006

  Od februára 2005 prijíma EÚ dôležité právne dokumenty ohľadne rozvoja vidieka. V septembri 2006 schválila Komisia financie pre jednotlivé členské krajiny. Slovensko tak získa takmer 2 mld. eur v programovom období 2007-2013, čo je spolu so štrukturálnymi a Kohéznym fondom viac ako 13,5 mld. eur.

 • Regionálne rozdiely

  Sociálna politika 08-09-2006

  Odstraňovanie výrazných rozdielov medzi Západom a Východom, či Severom a Juhom, ako vyzerá v praxi európska regionálna politika a ako napreduje regionálna spolupráca informuje táto téma.

 • Programové obdobie 2007 – 2013

  23-08-2006

  Slovensko prvýkrát čerpalo eurofondy v oblasti kohéznej politiky v rokoch 2004 – 2006 v tzv. skrátenom programovom období. Roky 2007 – 2013 sú pre SR prvým obdobím, v ktorom bude mať možnosť využívať viac ako 11,3 mld. eur z fondov EÚ počas celého jeho trvania. Ide pravdepodobne o historicky najvyššiu sumu, ktorú získame.

Partner