Regionálny rozvoj Archives

 • Hodnotenie viacúrovňového riadenia v Kohéznej politike 2007 – 2013

  03-04-2014

  Pri tvorbe rozhodnutí v Kohéznej politike dominuje perspektíva zhora nadol. Hĺbková analýza vychádzajúca z 9 prípadových štúdií fungovania doterajšieho viacúrovňového riadenia identifikuje výhody a nevýhody partnerstva a formuluje odporúčania pre nové programové obdobie.

 • Ako lepšie využiť eurofondy

  20-02-2014

  Schopnosť Slovenska dobre využívať eurofondy sa v čase nezlepšuje, tvrdia autori analýzy. Upozorňujú na to, že zle použité prostriedky by mohli v konečnom dôsledku znamenať čisté mínus.

 • Riziko zneužitia eurofondov je na Slovensku vysoké

  04-02-2014

  Komparatívna analýza situácie v Českej republike, Poľsku a na Slovensku, konštatuje, že nastavenie pravidiel je u nás rizikové.

 • Hlasovanie o backloadingu: Budúcnosť európskeho priemyslu je na vážkach

  Podnikanie 11-04-2013

  Napriek súčasnému prepadu cien uhlíka funguje systém EÚ pre obchodovanie s emisiami tak ako má a nemal by sa ďalej upravovať, tvrdí Gordon Moffat. Inak hrozí, že ceny uhlíka podnietia rast cien energií a priemysel v Európe sa stane v globálnej súťaži menej konkurencieschopný.

 • Tisíc slov za rozpočet EÚ na obdobie 2014 – 2020

  Budúcnosť EÚ 02-10-2012

  Ak sa Európska rada na plánovom mimoriadnom summite nedohodne na rámci pre rozpočet na obdobie 2014 – 2020 alebo ak Európsky parlament zabráni jeho schváleniu, budúcnosť EÚ sa stane rukojemníkom nestabilného a nezvládnuteľného prostredia. Upozornil bulharský europoslanec Ivailo Kalfin.

 • Klimatická zmena: výzva pre lokálny rozvoj na Slovensku

  02-08-2012

  Na Slovensku vychádza prvýkrát príručka o tom ako reagovať na zmenu klímy a jej dopady na lokálnej úrovni.

 • Emigračné výzvy krajín strednej a východnej Európy

  Budúcnosť EÚ 03-05-2012

  Migračné toky sa začínajú v Európe obracať. Spolu s rastom ekonomiky a pracovných príležitostí sa pomaly otáčajú smerom do krajín strednej a východnej Európy, tvrdí súkromné americké výskumné centrum Stratfor.

 • Ako zlepšiť využívanie eurofondov na Slovensku

  04-04-2012

  Autor sa zamýšľa nad systémovými problémami v prístupe Slovenska k európskym fondom.

 • Ako môže EÚ znižovať administratívne náklady pomoci?

  20-01-2012

  Európska komisia v roku 2007 prezentovala akčný plán na zníženie administratívnej záťaže finančnej pomoci o 25 % do roku 2012. Štúdia ponúka konkrétne návody, ako to docieliť.

 • Analýza viacročného finančného rámca 2014 – 2020

  Budúcnosť EÚ 14-10-2011

  Európska komisia 29. júna predložila svoj návrh ďalšieho viacročného finančného rámca, ktorý stanovuje celkové sumy zdrojov, ktoré exekutíva odporúča Európskej únii, aby ich venovala na svoje strategické priority. Vyjednávania postavia EÚ a jej inštitúcie pred významnú výzvu: nájsť dohodu. Lisabonská zmluva totiž zaviedla veľké zmeny, ktoré budú pravdepodobne mať vplyv na rokovania, najmä vzhľadom na relatívne zvýšenie právomocí Európskeho parlamentu.

 • Stratégia EÚ pre región Dunaja. Implikácie pre Poľsko a Vyšehradskú skupinu

  30-09-2011

  Dunajská stratégia je po Baltskej stratégii už druhým príkladom rastúcej dôležitosti makroregiónov v EÚ. Na regionálnu politiku sa čoraz častejšie nahliada cez prizmu nielej zaisťovania kohéznej politiky, ale aj podpory lepšieho spojenia krajiny so svojim vonkajškom- bez rozdielu v tom, či ide alebo nie o členské štáty a regióny Únie.

 • Dobré spravovanie rozvoja regiónov- výzva pre Slovensko

  17-08-2011

  Odborná organizácia zameraná na podporu inovatívneho rozvoja regiónov, miest a obcí, Karpatský rozvojový inštitút, vo svojej publikácií ponúka odpovede na otázku, čo by sa malo zmeniť, aby sa regionálna samospráva stala skutočne kľúčovým aktérom spravovania rozvoja regiónu.

Partner