Rozvojová politika

Vonkajšie vzťahy 28-05-2021

Píše Josep Borrell: Musíme odstrániť rozdiely v očkovaní

Rozdiely v očkovaní medzi vyspelými ekonomikami a rozvojovými krajinami musíme odstrániť. Inak sa nevyhneme tomu, čo riaditeľ WHO nazval očkovacím apartheidom. Je to morálne správne a je to v záujme nás všetkých, píše vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci.
06-12-2018

Svetový deň dobrovoľníctva: Pridaná hodnota a symbolický význam sa nemeria peniazmi

Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníči miliarda ľudí.
Vonkajšie vzťahy 08-10-2018

Vášaryová: Priznajme si, že sme úspešnou krajinou a prestaňme so stredoeurópskym nariekaním

Kritické myslenie voči nášmu i medzinárodnému prístupu pri tvorbe zahraničnej politiky je základným kameňom vzniku aj pretrvávania Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, píše pri príležitosti 25. výročia jeho založenia jeho zakladateľka.
20-08-2018

Ako môže Únia pomôcť deťom počas humanitárnej krízy

Európska únia môže zlepšiť životy detí, ktoré trpia kvôli konfliktom, prírodným katastrofám a iným náročným situáciám po celom svete. Pri príležitosti svetového humanitárneho dňa vysvetľuje DELPHINE MORALISOVÁ, prečo je to dôležité a čo môže Únia urobiť.
Vonkajšie vzťahy 17-08-2018

Južné susedstvo Únie: Oblasť ekonomických príležitostí alebo nebezpečných hrozieb?

Zatiaľ čo transatlantické vzťahy ohrozuje možnosť obchodnej vojny, posilnená ekonomická spolupráca by mohla byť kľúčom k stabilite v južnom susedstve Európskej únie, píše JAMES MORGAN.
09-05-2018

Pri riešení problému masovej urbanizácie nebude technológia stačiť

Mestá mení didgitálna technológia, inteligentné aplikácie, roboty aj autá bez vodičov. Prináša ale nová technológia aj skutočné zlepšovanie kvality života pre všetkých? Môžu vôbec inteligentné technológie riešiť aj masovú urbanizáciu a preplnenosť miest?
03-02-2016

Rozvojová agenda 2030 sa týka aj Slovenska

Rok 2015 bol pre svet a Európu v ňom v mnohom osobitý. Viacerým z nás nepochybne ako prvý príde na um fenomén migrácie, ktorý sa stal nečakaným lajtmotívom debát a nočnou morou mnohých Európanov. Politikov nevynímajúc. Svet sa nás dotkol...
Poľnohospodárstvo 28-05-2015

3 scenáre pre označovanie mliečnych výrobkov a menej bežného mäsa

Dodatočné náklady by mohli mať veľmi rozdielne dopady na výrobcov. Zároveň sa ich podstatná časť presunie na spotrebiteľov. Presné miery môžu kolísať v závislosti od odvetvia, príslušného členského štátu a stupňa vertikálnej integrácie a trhovej koncentrácie.
Vonkajšie vzťahy 20-04-2015

Rozvoj môže pred ničivým vplyvom zločinu ochrániť len právny štát

13. Kongres o prevencii kriminality a trestnej spravodlivosti v Dauhe, ktorý sa konal od 12. – 19.apríla, predurčil, akým spôsobom bude svet čeliť kriminalite počas nasledujúcich piatich rokov.
Budúcnosť EÚ 02-10-2014

Keď jedna ruka dáva a druhá berie viac

O nesúlade politík EÚ pre rozvoj pútavým spôsobom informuje o brožúra, ktorú vydala slovenská Platfroma mimovládnych rozvojových organizácií.
Regionálny rozvoj 02-08-2012

Klimatická zmena: výzva pre lokálny rozvoj na Slovensku

Na Slovensku vychádza prvýkrát príručka o tom ako reagovať na zmenu klímy a jej dopady na lokálnej úrovni.
Regionálny rozvoj 20-01-2012

Ako môže EÚ znižovať administratívne náklady pomoci?

Európska komisia v roku 2007 prezentovala akčný plán na zníženie administratívnej záťaže finančnej pomoci o 25 % do roku 2012. Štúdia ponúka konkrétne návody, ako to docieliť.
Regionálny rozvoj 17-08-2011

Dobré spravovanie rozvoja regiónov- výzva pre Slovensko

Odborná organizácia zameraná na podporu inovatívneho rozvoja regiónov, miest a obcí, Karpatský rozvojový inštitút, vo svojej publikácií ponúka odpovede na otázku, čo by sa malo zmeniť, aby sa regionálna samospráva stala skutočne kľúčovým aktérom spravovania rozvoja regiónu.
Veda a inovácie 01-07-2009

Regionálny rozvoj, veda a inovácie: praktické skúsenosti z regiónu Oresund

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Veda a inovácie 01-07-2009

Prínos spoločenských inovácií pre regionálny rozvoj

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Regionálny rozvoj 27-11-2008

Prečo nie je v súčasnosti regionálna samospráva na Slovensku kľúčovým hráčom v regionálnom rozvoji?

Legitimita takejto otázky je zrejmá, keďže regionálna samospráva, alebo inak na Slovensku nazývané Vyššie územné celky (VÚC), ktoré začali fungovať v roku 2002, majú ako prvú a základnú zákonom stanovenú povinnosť starať sa o rozvoj svojho regiónu. Jedna zo základných ideí pri vzniku regionálnej úrovne územnej samosprávy na Slovensku bola, aby vznikla koordinačná, iniciačná a partnerská platforma pre subjekty v regióne, na zefektívnenie rozvoja celého regiónu, teda aby sa zlepšilo spravovanie na regionálnej úrovni. Táto predstava sa však podľa autorov príspevku nenaplnila dostatočne.
Veda a inovácie 08-07-2008

Problémy EÚ v oblasti financovania R&D

Európska únia si predsavzala stať sa do roku 2010 „najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou poznatkovou ekonomikou na svete.“ Ak nevyrieši niekoľko vnútorných prekážok, cieľ nemusí naplniť, konštatuje Michal Hudec.
Vzdelávanie 24-04-2008

História fotovoltiky v Československu, rozvoj a potenciál FV v Európe

Prednáška o histórii a súčasných trendoch fotovoltiky sa uskutočnila v rámci projektu Excelentná univerzita
Sociálna politika 16-08-2007

Stratégie integrácie Rómov v Banskobystrickom kraji

Dokument je výsledkom dvojročnej spolupráce neformálneho medzisektorového regionálneho partnerstva so splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity.
Regionálny rozvoj 25-06-2007

Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca: analýza problémov a stretágie rozvoja

Vzťahy Slovenska s Ukrajinou je možné charakterizovať ako dobrosusedské, priateľské, podložené hlbokými historickými a kultúrnymi zväzkami našich národov, bez negatívnych historických reminiscencií avšak s vysokým potenciálom rozvoja v mnohých oblastiach.
Regionálny rozvoj 11-06-2007

Eurofondy a regióny

Dušan Sloboda z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika tvrdí, že podpora z eurofondov neprispieva k znižovaniu regionálnych rozdielov.
Regionálny rozvoj 05-06-2007

Analýza cezhraničnej spolupráce v prihraničných regiónoch V4

O analýzu cezhraničnej spolupráce rozvoja prihraničných regiónov s krajinami V4 sa opieralo aj MZV pri definovaní priorít cezhraničnej spolupráce pre naše predsedníctvo vo V4.
Veda a inovácie 15-05-2007

KRI: Východné Slovensko ako znalostný región?

Autori analyzujú pozíciu Východného Slovenska ako znalostného regiónu. Obdobie "7-10 úrodných rokov" v súvislosti s masívnou finančnou podporou EÚ sa už nebude opakovať a bola by škoda ak by ich región nevyužil aj pre premenu na znalostný región.
Regionálny rozvoj 20-03-2007

Pripravenosť miest na vyššiu dynamiku rozvoja územia

Sme v období, kedy je nielen veľký tlak na zvýšenie dynamiky a efektivity rozvoja samosprávnych územných celkov, ale prichádzajú aj významné príležitosti a výzvy na jeho podporu. Nie sú to len doplnkové zdroje EÚ, ale aj priaznivý vývoj hospodárstva. Vplyv má i fiškálna decentralizácia a vyšší výber daní. Problémom je, že vo veľa prípadoch samosprávy nie sú pre nové a jedinečné šance dostatočne pripravené.