Viac sekcií

Budúcnosť EÚ 04-01-2018

EÚ v roku 2018: Pohľadom slovenských europoslancov

Portál EURACTIV.sk sa pýtal slovenských europoslancov na to, ktorým európskym témam budú v nasledujúcom roku venovať zvýšenú pozornosť. Priblížili tiež najdôležitejšiu legislatívu,  o ktorej sa bude v nasledujúcich dvanástich mesiacoch rokovať v Európskom parlamente. Monika Smolková (Smer-SD, S&D) Celý rok 2018...
28-12-2017

Podnikateľské vzdelávanie na Slovensku a v Európe

Podnikanie ako kľúčová kompetencia nemusí byť nevyhnutne osobitným školským predmetom. Vyžaduje si skôr spôsob výučby.
Budúcnosť EÚ 12-12-2017

Mnohé tváre euroskepticizmu: Štúdia šiestich krajín

Únii vyčítame takmer všetko, často aj protirečivo. Ľuďom sa nepáči, že národné záujmy v EÚ vyhrávajú, iným zase to, že únia národné záujmy potláča. Vo vnímaní pozitív sa v mnohom zhodujeme.
Andrej Kiska
Budúcnosť EÚ 15-06-2017

Už aj Kiska o ňom hovorí. Ale čo je jadro EÚ?

Pre Slovensko bude kameňom úrazu minimálna mzda a migrácia.
bratislavský summit, slovenské predsedníctvo
Budúcnosť EÚ 13-12-2016

Predsedníctvo sa končí. V migrácii nepresvedčilo, výsledky má inde

Hospodárstvo, vnútro, klíma, digitálny trh, poľnohospodárstvo, obchod. Hodnotili sme šesť mesiacov Slovenska na čele EÚ.
obnoviteľné zdroje, klimatické zmeny
Klíma 14-10-2016

Z Paríža do Marrákešu. Klimatická diskusia sa presúva z Európy do Afriky

V novembri nadobudne účinnosť Parížska dohoda a v Marrákeši sa začne COP22. Reč bude o monitorovaní a financovaní klimatických opatrení.
energetika, klíma, životné prostredie
Ovzdušie 17-08-2016

Bude Slovensko po európskom predsedníctve zelenšou krajinou?

Slovensko je dnes v niektorých oblastiach chorým mužom Európy. Predsedníctvo v Rade EÚ dáva progresívne zmýšľajúcim aktérom do ruky silné argumenty vo verejnej diskusii o energetike, klíme a životnom prostredí.
Regionálny rozvoj 04-07-2016

Výbor regiónov EÚ: mestá a obce v rozhodovacom procese EÚ

Čo je Výbor regiónov? Európsky Výbor regiónov (VR) je poradný orgán Európskej únie zložený z regionálnych a miestnych volených zástupcov. Prostredníctvom VR majú mestá a regióny slovo pri tvorbe právnych predpisov EÚ, čím sa má rozhodovací proces priblížiť k občanom. Podľa VR...
Budúcnosť EÚ 25-05-2016

Predsedníctvo EÚ: Čo chcú dosiahnuť a čoho sa boja slovenskí ministri?

Pýtali sme sa ministrov, ktorí budú čoskoro predsedať Radám EÚ, čo sú ich osobné priority, obavy a očkávania.
Budúcnosť EÚ 29-04-2016

Ako zreformovať európsku pokladnicu?

Akým smerom sa uberajú úvahy o reforme rozpočtu EÚ a jeho príjmoch?
Budúcnosť EÚ 14-04-2016

EÚ v programovom vyhlásení vlády 2016-2020

Vláda sľubuje podporu prehlbovania integrácie v eurozóne, chce sa pripraviť aj na krátenie eurofondov.
Veda a inovácie 18-02-2016

Kreatívny priemysel v Európe a na Slovensku

Európska tvorivosť stimuluje rast a zamestnáva milióny občanov. Na to, ako sa kreatívnym odvetviam darí, majú aj naďalej rozhodujúci vplyv národné iniciatívy.
Rozširovanie 26-10-2015

Slovenská cesta do jadra EÚ

Slovensko vstúpilo do EÚ v roku 2004. Čo Slovensko za 11 rokov členstva dosiahlo? Existujú slovenské témy v EÚ? A ktoré otázky sú pre Slovensko stále citlivé?
Podnikanie 29-06-2015

TTIP: Čo je v stávke pre malé a stredné podniky

Testom úspechu obchodnej a investičnej dohody medzi EÚ a USA bude to, ako uľahčí expanziu malým a stredným firmám.
Slovensko v EP 13-04-2014

Eurovoľby 2014 na Slovensku

Slovensko bude voliť svojich 13 europoslancov po tretíkrát. Voľby 2014 charakterizuje väčší záujme strán, zvučnejšie mená na kandidátkach a väčší podiel výsostnej kritiky voči EÚ a jej politikám v ich súčasnej podobe.
Európa dnes 16-03-2014

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

Väčšie právomoci, kríza, kandidáti európskych politických strán na predsedu Európskej komisie, ale hlavne perspektíva posilnenia anti-integračne naladených poslancov sú faktory, ktoré odlišujú voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 od tých predošlých.
Európa dnes 28-08-2013

Nemecké voľby 2013: O Európe radšej pomlčme

Nemci v parlamentných voľbách 22. septembra rozhodnú, či moc zostane v rukách súčasnej vládnej konzervatívnej koalície Angely Merkelovej, alebo či vládu zostavia Sociálni demokrati. Európske otázky však zostávajú v kampani mimo pozornosti politických strán.

Boj proti korupcii

V čase, kedy sú finančné zdroje v štátnych rozpočtoch tlačené vysokými dlhmi a slabým výberom daní sa únik spojený s korupciou dostáva do centra záujmu. Slovensko je v tejto oblasti na chvoste Únie.
Európa dnes 09-06-2009

Eurovoľby 2009: Výsledky

Sociálno-demokratické strany prehrali vo všetkých dôležitých štátoch. Smer-SD tak bude jedna z mála delegácii Strany európskych socialistov, ktorá posilnila. Oficiálne výsledky za Slovensko hovoria o rozdelení síl v EP nasledovne: PES 5 (Smer-SD), EPP 6 (SDKÚ-DS, SMK, KDH), UEN 1 (SNS) a ALDE 1 (HZDS).

Web 2.0: Nové príležitosti, nové riziká

Nové internetové technológie spravili z miliónov čitateľov webových stránok tvorcov ich obsahu. Súčasne umožnili poskytovať širokú paletu služieb elektronickým spôsobom. Takéto a iné trendy možno zhrnúť pod pojem "web 2.0" - internet novej generácie.
Regionálny rozvoj 07-02-2007

Európska územná spolupráca

Dlhodobo v Únii fungujú programy zamerané na medziregionálnu spoluprácu v prihraničí i širšom zázemí členských krajín. V rokoch 2007-2013 bude Slovensko mať pozdĺž svojich hraníc 5 programov cezhraničnej spolupráce, nadnárodnú spoluprácu budú pokrývať dva programy (Central Europe a Southeast Europe) a medziregionálnu program INTERREG IVC. Asistovať im v tomto bude program INTERACT II.

Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007 – 2013

OPIS je referenčným dokumentom, na základe ktorého sa poskytuje podpora zo štrukturálnych fondov EÚ na projekty informatizácie spoločnosti, digitalizácie fondových inštitúcii a podpory širokopásmového internetu v období rokov 2007-2013. Bol prvým schváleným operačným programom SR a hlavne bude riešiť eGovernment.
Regionálny rozvoj 02-10-2006

Vidiek a EÚ

Od februára 2005 prijíma EÚ dôležité právne dokumenty ohľadne rozvoja vidieka. V septembri 2006 schválila Komisia financie pre jednotlivé členské krajiny. Slovensko tak získa takmer 2 mld. eur v programovom období 2007-2013, čo je spolu so štrukturálnymi a Kohéznym fondom viac ako 13,5 mld. eur.
Regionálny rozvoj 23-08-2006

Programové obdobie 2007 – 2013

Slovensko prvýkrát čerpalo eurofondy v oblasti kohéznej politiky v rokoch 2004 – 2006 v tzv. skrátenom programovom období. Roky 2007 – 2013 sú pre SR prvým obdobím, v ktorom bude mať možnosť využívať viac ako 11,3 mld. eur z fondov EÚ počas celého jeho trvania. Ide pravdepodobne o historicky najvyššiu sumu, ktorú získame.