Socialisti a demokrati v EP – poslankyňa K. Neveďalová

Komerčný obsah
Slovensko v EP 28-11-2012

No More Child Soldiers!

Pri príležitosti Medzinárodního dňa detí a 10. výročia vstupu do platnosti Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch prebrala europoslankyňa Katarína Neveďalová záštitu nad konferenciou "No More Child Soldiers!"
Komerčný obsah
Slovensko v EP 15-08-2012

Letný tábor pre deti a 56. Ročník MSM Rysy 2012

Europoslankyňa Katarína Neveďalová tento rok usporiadala tetný tábor pre deti z detských domov a sociálne slabších rodín a spojila ho s výstupom na Rysy.
Komerčný obsah
Slovensko v EP 26-07-2012

Letná zmrzlinová súťaž!!!

Europoslankyňa Katarína Neveďlová vyhlasuje na svojom FB profile letnú súťaž.