Socialisti a demokrati v EP – poslankyňa K. Neveďalová