Socialistická skupina v EP – poslanec V. Maňka

27-05-2009

Ktokoľvek, len nie Barroso

Je „tak veľa dôvodov na zmenu“. Na odmietnutie Barrosa je však potrebná nová väčšina v Európskom parlamente, píše Poul Nyrup Rasmussen, predseda Strany európskych socialistov (PES) v novom poste na Blogactiv.
Sociálna politika 08-10-2008

Etnické dáta a sociálna exklúzia

Analytická správa a odporúčania pre Slovenskú republiku o etnicite ako štatistickom ukazovateli pri monitorovaní životných podmienok a diskriminácie
Sociálna politika 01-10-2008

Európska sociálna politika a globalizácia

Juraj Draxler z Centre for European Policy Studies v Bruseli hovorí o globalizácii a jej vplyve na európsku sociálnu politiku.
Sociálna politika 06-08-2008

(Za) sociálnou agendou Francúzskeho predsedníctva

Prvý viceprezident Výboru regiónov EÚ a bývalý francúzsky minister sociálnych vecí Michele Delebarre sa zamýšľa nad minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou sociálnej agendy EÚ.
Budúcnosť EÚ 25-07-2008

Prečo Európa?

Francúzsky minister zahraničia vyratúva, prečo je zjednotená Európa jedinečná a potrebná a vysvetľuje význam francúzsko-nemeckého zmierenia.
Ekonomika 30-05-2008

Slovensko a euro: Otázky a odpovede

Europoslanec Vladimír Maňka (PES) odpovedá na svojej webstránke na otázky čitateľov regionálneho týždenníka Pohronie o zavedení eura na Slovensku.
Ekonomika 28-01-2008

Euro – výzva pre všetkých

Výstup z konferencie pri príležitosti vstupu Slovenska do eurozóny analyzuje hospodársku a menovú úniu EÚ, vývoj v eurozóne a výzvy európskej ekonomiky v súvislosti so stranutím populácie, zamestanosťou či globálnymi nerovnováhami.
Ekonomika 23-11-2006

Udržateľná spoločná energetická politika pre Európu

V doporučení Európskej rade predstavujú socialisti v EP svoj názor na to, ako skombinovať bezpečnosť dodávok energie s environmentálnym aspektom.
Slovensko v EP 26-06-2006

Ficov Smer

Muž, v minulosti známy ako mladší Mečiar, bude pravdepodobne novým lídrom Slovenska. Zdá sa, že sa nie je príliš čoho obávať. Analýza sa zameriava na prognózu ďalšieho vývoja na Slovensku pod potenciálnym vedením vlády na čele s Robertom Ficom, a skúma dopady zmeny vlády na zahraničné investície v krajine.
Ekonomika 22-06-2006

Smerom k udržateľnej spoločnej európskej energetickej politike

Dostupnosť energie je predpokladom ekonomického rastu a blahobytu modernej spoločnosti. Autor sa zamýšľa nad rôznymi aspektmi európskej energetickej politiky.
Ekonomika 14-03-2006

Energetická politika EÚ

Analýza hodnotí novú iniciatívu EÚ v oblasti energetiky z pohľadu Socialistickej frakcie v Európskom parlamente a identifikuje hlavné výzvy spoločnej európskej energetickej politiky.
Ekonomika 10-03-2006

Voľný pohyb služieb – krok dopredu

Komentár popisuje význam smernice o službách pre európsku ekonomiku a spôsob, ako sa zmenila pôvodná „Bolkensteinova smernica“.
Ekonomika 15-11-2005

REACH

Jedným z najkontroverznejších legislatívnych aktov, ktorými sa v súčasnosti zaoberá Európsky parlament je návrh Nariadenia EP a Rady EÚ o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií. O čo vlastne ide? V podstate o lepšiu kontrolu toho, aká je podstata chemikálií zasahujúcich do nášho bežného života.
Slovensko v EP 14-11-2005

Recept na úspešnejšie Slovensko

V komentári sa autor zamýšľa nad tým, ako je možné uplatniť severský sociálny model v podmienkach transformačnej ekonomiky.
Slovensko v EP 26-10-2005

Škandinávsky model – model pre Lisabon?

Dánski, fínski a švédski sociálni demokrati v Európskom parlamente v príspevku diskutujú o tom, ako nakoľko je možné použiť škandinávsky model pre naplnenie Lisabonských cieľov.
Budúcnosť EÚ 23-02-2005

Postoje frakcí v Evropském parlamentu k ústavní smlouvě a k hodnotám v ní zakotveným

Přestože mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie existují určité rozdíly v akcentovaných hodnotách, od nichž se pak odvíjí i jejich odlišné sociální modely (rozlišujeme skandinávský, kontinentálně evropský, nazývaný také konzervativním, a anglosaský model), největší rozdíly v hodnotách najdeme zřejmě mezi stoupenci jednotlivých ideologií a politických směrů.
Slovensko v EP 11-06-2004

Európska integrácia alebo ignorácia? Nezáujem slovenských politických strán a politikov o európsku diskusiu

Príspevok analyzuje vnímanie EÚ zo strany slovenskej verejnosti a politických strán v súvislosti s kampaňou k voľbám do Európskeho parlamentu. Porovnáva priority jednotlivých strán a načrtáva možné deliace čiary, ktoré sa môž objaviť medzi slovenskými politickými stranami na pôde EP, ako aj priestor pre vytváranie konsenzu.