Sociálna politika Archives

 • Ochrana agentúrnych zamestnancov naďalej nie je dostatočná

  Podnikanie 01-04-2015

  Novela Zákonníka práce sa zamerala iba na navypuklejšie problémy pracovnoprávnej ochrany zamestnancov, uviedol pre EurActiv.sk koordinátor projektu "Kultúra sveta práce" Marek Švec.

 • Nezamestnanosť mladých sa dá ťažko oddeliť od celkovej ekonomickej situácie

  Podnikanie 13-11-2014

  Malé ekonomiky majú pri implementácii reforiem istú výhodu v blízkosti jednotlivých aktérov, hovorí luxemburský vládny pridelenec pre Záruku pre mladých Abílio Fernandes Morais. Fínsko a Rakúsko môžu podľa neho slúžiť ako dobré príklady boja proti nezamestnanosti mládeže do 25 rokov.

 • Dosiahnuť uznanie pracovného úrazu je problematické

  24-09-2014

  Do uznávania pracovných úrazov vstupuje neochota zamestnávateľov pokaziť si štatistiku a nejednoznačné posudky súdnych znalcov, hovorí právnička OZ Kovo Simona Schuszteková.

 • Potrebujeme jednotný lekársky posudok pre zamestnanca

  22-09-2014

  Pri súčasnom stave sa stáva, že na základe jedného posudku stratí zamestnanec spôsobilosť na svoju prácu, no na základe iného mu nevznikne nárok na invalidný dôchodok, vysvetľuje advokátka Jana Kostrabová, ktorá spolupracuje s kanceláriou TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o..

 • Noc výskumníkov prichádza aj k rómskym deťom

  Veda a inovácie 18-09-2014

  Lýdia Šuchová vedie aktivitu "Veda v osade", ktorá sa už piaty rok stáva súčasťou festivalu Noci výskumníkov. Na rómske detské publikum pre pokusy a vedecké seansy nedá dopustiť.

 • Európska podpora zamestnanosti mladých ničomu nepomôže

  10-07-2014

  Nepočul som o nikom, kto by európske programy na podporu zamestnanosti mladých využíval, hovorí jeden z najmladších poslancov Európskeho Anders Primdahl Vistisen. Sú dobré iba na to, aby politici ukázali, že niečo robia.

 • Éra jednej profesie je preč

  13-11-2013

  Koncept celoživotného vzdelávania sa pravdepodobne stane súčasťou každodenného života, tvrdí europoslankya Edit Bauer (SMK, EĽS).

 • Úprava mzdových podmienok je veľmi strohá

  23-10-2013

  Ak je pokrytie kolektívnymi zmluvami nízke, nemôže sa štát zbaviť povinnosti upravovať mzdové a pracovné podmienky zákonom, hovorí odborníčka na pracovné právo a kolektívne vyjednávanie. Zároveň vníma veľký tlak na to, aby bolo možné odchyľovať sa v kolektívnych zmluvách od minimálnych zákonných štandardov aj smerom k ich zníženiu, čo je pre zamestnancov neprijateľné.

 • V oblasti sociálneho práva netreba čakať zásadnejší posun

  Hospodárske riadenie 16-09-2013

  Napriek Komisiou ohlásenému oznámeniu o sociálnej dimenzii hospodárskej a menovej únie netreba podľa Martina Bullu z Labour Law Association očakávať zásadné posuny v oblasti sociálneho práva.

 • Neúspešný štrajk je horší ako žiadny

  Podnikanie 16-09-2013

  Základnou prekážkou pre využitie práva na štrajk je podľa vedúceho autorského kolektívu publikácie „Právo na štrajk“ Mareka Šveca slovenská povaha, ktorá často núti radšej skloniť hlavu a prispôsobiť sa požiadavkám zamestnávateľa, namiesto postavenia sa na ochranu toho, čo považujeme za najdôležitejšie pri výkone práce – ľudskej dôstojnosti. „Uskutočnený štrajk v našich podmienkach je tak často už výrazom absolútneho zúfalstva zamestnancov ako ich realizáciou základného ľudského práva.“

 • Iracionalita sa z finančných trhov začína presúvať do sociálnej oblasti

  Ekonomika 11-06-2013

  Finančné trhy sa po dvoch rokoch hystérie, ktorá mala plošné dôsledky, upokojili. Ako v rozhovore pre EurActiv poukázal Petr Záhradník, člen Národní ekonomické rady vlady České republiky, vyjadrovali len hlas menšiny a oveľa väčšie obavy sa spájajú s rastúcim sociálnym napätín prakticky v celej EÚ.

 • Slovensko využilo šancu

  Budúcnosť EÚ 10-05-2013

  Kto by pred desiatimi rokmi predpokladal, že sa Slovensko na vstup do eurozóny kvalifikuje skôr ako Česká republika či Maďarsko, konštatoval nemecký ekonóm Wolfgang Roth. „Politická stabilita na Slovensku je veľkým prínosom pre budúcnosť.“