Sociálna politika Archives

 • Starnúca populácia: Niet sa čoho báť, len strachu samotného

  Podnikanie 17-02-2012

  Švédsky premiér nedávno vyhlásil, že v budúcnosti Švédi možno budú musieť pracovať, kým nedosiahnu 75 rokov. V Európe začínajú panovať obavy z výrazne starnúcej populácie. Demograf Andreas Edel poukazuje na to, že sa treba pozrieť na svetlé stránky dlhšieho života.

 • Neštandardné pracovné úväzky v čase krízy

  Podnikanie 16-02-2012

  Nútené živnosti, dohoda o vykonaní práce, či dohoda o pracovnej činnosti sú na Slovensku najčastejšími formami neštandardných pracovných úväzkov. V čase krízy ich počet stúpa, sú totiž pre zamestnávateľov jedným zo spôsobov, ako ušetriť. Vyplýva to z výsledkov medzinárodného výskumu o prekérnej práci.

 • Grécko: Útek od bankrotu

  Ekonomika 16-02-2012

  Úsporné opatrenia, ktoré schválil grécky parlament musia ešte presvedčiť európskych lídrov. Hoci sa krajina možno vyhne bankrotu, bude čeliť iným problémom. Upozorňuje na to profesorka Anna Visviziová z akadémie DEREE.

 • Menej európske Nemecko v nemeckejšej Európe

  Budúcnosť EÚ 02-02-2012

  Summit tento týždeň opäť ilustroval, že úspory budú aj naďalej nemeckou odpoveďou na krízu. Berlín pritom ignoruje sociálne záležitosti, rastúci euroskeptizmus a protinemecké cítenie populácie. Uvádza Susanne Gratiusová z madridského think-tanku FRIDE.

 • Apel na zmeny v migračnej politike EÚ

  03-01-2012

  Štúdia „EÚ a migrácia : výzva k akcii“, ktorú vydalo Centrum pre Európsku reformu, apeluje na Európsku úniu k väčšej aktivite v oblasti migračnej politiky.

 • Sociálne dávky nie sú lákadlom pre imigrantov

  Podnikanie 19-12-2011

  Nastavenie sociálneho systému nehrá takmer žiadnu rolu pri rozhodovaní sa imigrantov, či do danej krajiny prídu alebo nie. Obavy z prílivu migrantov do krajín EÚ kvôli využívaniu sociálneho systému sú tak neopodstatnené. Migranti si totiž vyberajú krajiny primárne podľa priaznivých ekonomických podmienok. Potvrdzujú to výsledky štúdie nemeckého Inštitútu pre výskum práce (IZA) so sídlom v Bonne, na ktorej spolupracovali aj Slováci zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI).

 • Posledná veľká šanca pre Európu

  Ekonomika 29-11-2011

  Rezignácie gréckeho premiéra Jorgosa Papandrea a talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho výrazne upozornili na to, že Grécko, Taliansko a mnohé ďalšie krajiny príliš dlho zastierali dlhotrvajúce problémy svojich prebujnených verejných sektorov s neudržateľnými dávkami sociálneho zabezpečenia. Zmysluplná reforma je už dnes pre viacero týchto krajín skutočne nevyhnutná.

 • Ekonomika bez pracovných miest

  Podnikanie 07-11-2011

  Takmer všetky hospodárske odhady sa zhodujú v tom, že vysoká nezamestnanosť bude pretrvávať vo veľkej časti rozvinutého sveta. Avšak, mohol by aj tento pochmúrny predpoklad ešte stále podceňovať budúce počty ľudí bez práce?

 • Pomer závislosti v kontexte demografických zmien

  20-09-2011

  Autor analyzuje scenáre demografického vývoja a upozorňuje na mimoriadny význam trhu práce (zamestnanosti) pre vývoj ekonomického pomeru závislosti, ktorý považuje za výstižnejší ukazovateľ, než demografický pomer závislosti.

 • Mobbing, história a príčiny vzniku

  Podnikanie 09-09-2011

  Autorka popisuje príčiny vzniku mobbingu a možnosti, ako mu na pracovisku predchádzať.

 • Kritický štvrťočník CVEK: Menšinová politika na Slovensku

  Kultúra a médiá 16-08-2011

  Centrum pre výskum etnicity a kultúry prichádza s novým číslom svojho kritického štvrťročníka menšinovej politiky na Slovensku.

 • Rómska cestovná mapa

  13-04-2011

  „Európska únia napokon podniká rozhodný krok k zlepšeniu života miliónov európskych Rómov. Radšej než navrhnúť veľkolepý plán pre akciu na úrovni EÚ, Európska komisia v nedávno vydanom „Rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020“ vyzýva členské štáty, aby napísali svoj vlastný plán.“