Veda a inovácie Archives

 • Liečivá: Predbehnú rozvojové krajiny EÚ?

  05-11-2010

  Rýchlo rastúce ekonomiky ako Čína a India predstavujú pre európsky farmaceutický priemysel lukratívne nové trhy. Rozvojové krajiny však vo veľkom investujú do svojho vlastného odvetvia na výrobu liečiv a zdá sa, že sú v tejto oblasti pripravené konkurovať dominancii Západu.

 • Prírodné zdroje: smerujeme ku globálnemu nedostatku?

  Energetická účinnosť 03-03-2010

  S rastúcou svetovou populáciou a stále intenzívnejšou industrializáciou sa vyostruje boj o surovinové zdroje. Tento trend vzbudzuje obavy o prístup európskeho priemyslu ku kľúčovým prírodným zdrojom.

 • Európa 2020

  Ekonomika 25-01-2010

  Členské štáty po intezívnych vyjednávaniach stanovili päť hlavných cieľov stratégie Európa 2020, ktorá nahradila Lisabonskú stratégiu pre rast a zamestnanosť. Medzi hlavné priority patrí „zelený rast“, inovácie, vzdelávanie, obmedzovanie chudoby a zamestnanosť.

 • Európsky rok tvorivosti a inovácie 2009

  29-04-2009

  Rozhodnutie Európskej komisie položiť v roku 2009 do centra pozornosti inovácie a kreativitu sa stretlo vo všeobecnosti s pozitívnymi ohlasmi. V čase hospodárskej krízy, ktorá zachvátila i Európu, nezodpovedanou otázkou zostáva, či Európsky rok inovácií a kreativity prinesie konkrétne výsledky, alebo jeho posolstvá ostanú len v symbolickej rovine.

 • Systém satelitnej navigácie Galileo

  09-09-2007

  Systém satelitnej navigácie Galileo je civilnou alternatívou k americkému Globálnemu lokalizačnému systému (GPS) a ruskému systému GLONASS, z ktorých oba sú financované a spravované armádnymi zložkami daných krajín.

 • Európsky inštitút technológie

  Energetická účinnosť 07-09-2007

  Európsky inštitút technológie (EIT) bol založený Komisiou po vzore renomovaného amerického MIT. Cieľom inštitútu je spojiť tri aspekty „trojuholníka poznatkov“ - výskum, vzdelávanie a inovácie. Počas roka 2009 prebieha predkladanie návrhov na vytváranie poznatkových a inovačných spoločenstiev (KIC). Správna rada prvé z nich vyberie na začiatku roka 2010.

 • eHealth – zdravie na internete

  21-08-2006

  eHealth je jednou z desiatich priorít akčného plánu e-Európa 2005, programu EÚ, zameraného na internetizáciu európskych občanov a firiem. Jeho cieľom je vytvoriť užívateľsky nenáročné a interoperabilné informačné systémy pre pacientov a zdravotníckych profesionálov v rámci Európy.

 • Lisabonská agenda

  28-10-2004

  V marci 2000 sa šéfovia štátov a vlád dohodli na tom, že urobia EÚ „do roku 2010 najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou poznatkovo orientovanou ekonomikou“. Hoci sa v inovovaní európskeho hospodárstva podarilo dosiahnuť niekoľké pokroky, silnie pocit, že reformný proces nie je dostatočne rýchly a ambiciózne ciele nebudú dosiahnuté.

Partner