Vzdelávanie

Spoločnosť 02-07-2018

V Košiciach vzdelávajú firmy pedagógov stredných a vysokých škôl v mäkkých zručnostiach

PR SPRÁVA / Fórum centier podnikových služieb Americkej obchodnej komory v SR úspešne ukončilo intenzívny kurz v Košiciach, ktorého cieľom bolo poskytnúť 25 pedagógom dvoch stredných a troch vysokých škôl v Košiciach a Prešove sadu efektívnych mäkkých zručností.
Spoločnosť 29-06-2018

Európska noc výskumníkov 2018

PR SPRÁVA / SOVVA v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Centrom vedecko-technických informácií SR a Euractiv.sk si Vás dovoľuje informovať o otvorení prihlasovania stánkov a prednášok do Európskej noci výskumníkov 2018.
Ekonomika 25-04-2018

#neutekám z východu – príležitostí je stále viac!

TLAČOVÁ SPRÁVA / Medzinárodné a slovenské firmy ponúknu viac ako 150 pracovných miest na 15. ročníku trhu práce AmCham „JOB FAIR“ v Košiciach.
Spoločnosť 11-04-2018

7. ročník „Mentor Network Programu“ v Košiciach

TLAČOVÁ SPRÁVA / 44 vybraných študentov vysokých škôl a 25 riaditeľov slovenských a medzinárodných firiem sa stretnú na jedinečnom podujatí „Mentor Network Program“, ktoré organizuje AmCham, CSI Leasing a Veľvyslanectvo USA v Košiciach.
Kultúra a médiá 16-03-2018

Goetheho inštitút oslavuje 25 rokov na Slovensku. Pozýva na 25 podujatí

PR ČLÁNOK / V roku 2018 oslavuje Goetheho inštitút na Slovensku 25 rokov svojho pôsobenia. Oficiálne otvorenie sa konalo 27. marca 1993 za účasti nemeckého ministra zahraničných vecí Klausa Kinkela.
Veda a inovácie 08-09-2016

ERC Starting Grants: €485 million in grants to 325 top researchers across Europe

The European Research Council (ERC) has announced today the awarding of its Starting Grants to 325 early-career researchers throughout Europe. The funding, worth in total €485 million and up to €1.5 million per grant, will enable them to set up their own research teams and pursue ground-breaking ideas.
Podnikanie 18-12-2015

Myslíte, že Slovákom v zahraničí Slovensko nemá čo ponúknuť?

Viac ako 50 pracovných príležitostí a stáží na Slovensku pre slovenských študentov a absolventov zahraničných univerzít má spochybniť zažité stereotypy.***Samuel Trizuljak a Simona Šulíková študujú na University of Cambridge a obaja využili ponuku stáží už druhé leto. Simona zhrnula svoje...
Veda a inovácie 03-12-2015

Kontinuita aplikovania nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši dlhodobo kladie dôraz na vyučovanie, ktoré žiakom okrem informácií poskytuje  možnosť stať sa aktívnym spolutvorcom vyučovacích hodín. Školu k tomu predurčuje jej...
23-11-2015

Špecializácia v odbornom vzdelávaní – cesta k uplatneniu sa

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica poskytuje svojim žiakom kvalitné odborné vzdelanie už viac ako pol storočia. Škola aktívne pristupuje k modernizácií vyučovacieho procesu – vytvára nové študijné i učebné odbory reflektujúc aktuálne požiadavky zamestnávateľov (trhu práce) i...
Veda a inovácie 11-11-2015

Víťazi ceny Aurela Stodolu a štipendiá za rok 2015

Energia pre vzdelanie pre študentov od Slovenských elektrární Bratislava, 11. novembra 2015 – Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny ENEL, dnes v rámci Týždňa vedy a techniky udelili ceny Aurela Stodolu za najlepšie SVOČ, bakalárske, diplomové a dizertačné práce. Víťazné práce riešia...
Regionálny rozvoj 04-11-2015

Modernejšie v škole – úspešnejšie v praxi

Spojená škola v Poltári, ktorá má už vyše päťdesiat rokov neodmysliteľné miesto v našom regióne, má za cieľ pripraviť pre život zručného odborníka, v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodársta, ktorý nemá problém uplatniť sa vo svojej profesii. Aj vďaka...
Podnikanie 26-09-2015

OPEC Visiting Research Fellow Programme 2015

Objectives of the Programme  The Visiting Research Fellow Programme (VRFP) is an innovative approach to human capacity development and is designed to help professionals from OPEC Member Countries improve their expertise and technical skills in research in an array of...
Veda a inovácie 23-09-2015

Košická Noc výskumníkov sa vydá na výlet do jadra bunky

Košická Noc výskumníkov bude prebiehať v piatok 25. 9. od 9:00 hod. do 21:00 hod. v priestoroch nákupného centra Atrium Optima. Oficiálne otvorenie Festivalu vedy sa uskutoční o 10:00 hod. v prítomnosti zástupcov odborných partnerov festivalu z Technickej univerzity v...
Budúcnosť EÚ 15-09-2015

GSS Young Scholar Awards 2015

POZOR predĺžený termín na podávanie žiadostí až do 5. októbra 2015!
Budúcnosť EÚ 27-08-2015

Otvorenie výziev na partnerskú spoluprácu pre mladých s Radou Európy

Za hranicami – je názov politického semináru pre mládež s témou sociálnej inklúzie mladých ľudí v nepriaznivých situáciách z oblasti juhovýchodnej Európy, ktorý organizuje Rada Európy. Seminár sa odohrá v Mostare, Bosna a Hercegovina v dňoch od 28. do 29....
Budúcnosť EÚ 12-08-2015

GSS Young Scholar Award 2015

O čo ide? Udeľovanie ceny “GSS Young Scholar Award” každoročne vyhľadáva výnimočných mladých výskumníkov, ktorí prispeli ku “Global Systems Science” a zaoberali sa otázkami regulácie politík, riadenia rizík a ich zmierňovania, rozhodovacieho procesu v konfliktoch, udržateľnosti, odolnosti a iných. Potenciálni...
Budúcnosť EÚ 11-08-2015

Letná škola energetiky bola najmä o výmene skúseností

Mladí elektrotechnici, ekológovia, ekonómovia, jadroví fyzici, ale aj študenti medzinárodných vzťahov ukázali, že otázky energetiky sú im veľmi blízke.
Budúcnosť EÚ 29-07-2015

Slovensko bude podporovať návrat odborníkov zo zahraničia

V júli tohto roku Vláda Slovenskej republiky schválila Podpornú schému pre návrat osobností a uznávaných odborníkov na Slovensko. Táto má zatraktívniť návrat na Slovensko tým občanom Slovenskej republiky, ktorí vyštudovali a pracujú mimo SR, alebo sa v zahraničí stali uznávanými...
06-11-2014

Manažment 3.0: virtuálne tímy – globálne myslieť, globálne pracovať

V dobe postupujúcej globalizácie sa venuje čoraz viac spoločností na celom svete komplexným cezhraničným projektom. Úspech týchto projektov závisí prevažne od efektívnej súhry heterogénneho tímu, pôsobiaceho v rozličných časových pásmach, na rozličných kontinentoch a v rozličnom kultúrnom prostredí – teda od tzv. virtuálnych tímov. Predpokladom na úspech takejto spolupráce sú mimoriadne schopnosti, ktoré sa dajú – a musia – „natrénovať“. Študijný program WU Executive Academy s výstižným názvom Global Executive MBA sa orientuje na prípravu manažérov pre úspešnú prácu na medzinárodných cezhraničných projektoch, tzv. Virtual Team Projects (VTP). Je výzvou, prispievajúcou vo zvýšenej miere k úspechu pre spoločnosti i riadiacich pracovníkov.
24-09-2014

Koncentrovaný Marketing & Sales zvyšuje úspešnosť podnikov

Súlad medzi marketingom a predajom v rámci podniku je v priamej úmere k jeho úspechom. V tomto bode sa zhodnú všetci experti. Špičky podnikov s víziou do budúcnosti venujú práve preto mimoriadnu pozornosť práve tejto oblasti, už tradične zaťaženej konfliktami a čerpajú z potenciálu, ktorý zostane pre iných nedostupným. Menej známou skutočnosťou však je, ako konštatuje vedecká štúdia na tému: Určité formy spolupráce tímov marketingu a predaja, prečo sú určité formy spolupráce úspešnejšie než ostatné. O ktoré konkrétne ide a ako môžu vedúci pracovníci práve tieto vedomosti a praktické nástroje, ktoré sú potrebné na vyťaženie najlepšieho potenciálu z podniku dosiahnuť, analyzuje pani Prof. Barbara Stöttinger, vedúca výskumu v odbore Professional MBA Marketing & Sales a profesorka na Inštitúte pre medzinárodný marketingový manažment (Institut für Internationale Marketing Management) na WU.
Podnikanie 13-05-2014

V študijnom programe WU EXECUTIVE ACADEMY Professional MBA Finance vyučuje medzinárodne uznávaná elita z odvetvia financií

WU Executive Academy sa podarilo zostaviť pre študijný program Professional MBA Finance medzinárodne uznávaný tím vyučujúcich, aký skutočne nemá páru. Do tímu prednášateľov patria popri významných profesoroch renomovaných univerzít USA, Európy a Stredného Východu aj celosvetovo významní experti z praxe. Ich špecializácia siaha od Financial Risk Managementu a Financial Innnovation, cez International & Corporate Finance, až po Behavorial Finance a aktuálne „Hot Topics“, zaoberajúce sa najnovšími trendami finančníctva v teoretickej i praktickej rovine. A práve títo insideri sú pre účastníkov študijného programu PMBA Finance optimálnou výzbrojou na dosiahnutie úspechov vo svete financií, poznamenanom dynamikou a globalizáciou.
28-11-2013

Rebríček Financial Times (FT) EMBA 2013: Program Global Executive MBA na 46. mieste

Opäť medzi najlepšími 50 programami MBA celého sveta: Napriek pretrvávajúcej dominancii ázijských poskytovateľov programov MBA sa pozícia programu Global Executive MBA WU Executive Academy v aktuálnom rebríčku Financial Times Executive MBA Ranking zlepšila o 5 miest v porovnaní s minulým rokom a predstavuje uznávané 46. miesto. V porovnaní všetkých programov v rámci EÚ sa program Executive MBA umiestnil v Top 15, v rámci nemeckojazyčného priestoru (DACH) medzi najlepšími 5 programami MBA a opätovne dosiahol špičkové výsledky vo viacerých hodnotených kategóriách.
15-11-2013

Slovenské elektrárne odovzdali ceny Aurela Stodolu

Bratislava, 14. novembra 2013 – Spoločnosť Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel dnes už po šiesty krát ocenila troch študentov slovenských univerzít za najlepšie záverečné práce súvisiace s energetikou cenami Aurela Stodolu a finančným ocenením v celkovej výške 8 090 eur.
24-09-2013

Noc výskumníkov 2013 prináša premiéru humanoidného robota ASIMO

Siedmy ročník festivalu vedy Noc výskumníkov sa koná v posledný septembrový piatok súčasne v niekoľkých slovenských mestách: v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v Tatranskej Lomnici. Hviezdou tohto ročníka je humanoidný robot ASIMO.