Zdravotníctvo

Podnikanie a práca 02-12-2015

Potravinárstvo a zdravotné výzvy

Ako sa má poľnohospodársky a potravinársky sektor postaviť k regulácii, ktorá čoraz viac vychádza iba z pohľadu verejného zdravia? Zamýšľa sa think-tank Farm Europe.

Vzdelávanie 28-08-2012

V útrobách WHO – boj s falzifikovanými liekmi

Autor sa v príspevku venuje expertíze Svetovej zdravotníckej organizácie v globálnom boji proti falzifikovaným liekom.

Veda a inovácie 27-07-2012

Čo je inovácia, možnosti stimulácie inovácie vo farmapriemysle

Riaditeľ ŠÚKL PharmDr. Ján Mazag v prezentácii na odbornom seminári z oblasti liekovej politiky hovoril o inováciách v oblasti farmaceutického priemyslu. V prezentácii dáva odpovede na otázky, čo je inovácia, aké sú možnosti stimulácie pre farmaceutické firmy a následne pre dostupnosť nových liekov.

Vzdelávanie 02-07-2012

Problémy klinického skúšania liekov na Slovensku

Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností vysvetľuje nedostatky právnej regulácie klinického skúšania liekov na Slovensku.

Negatívne dopady nadmerného pitia na Slovensku

Alkohol je legálnou potravinárskou komoditou. Mierna konzumácia spôsobuje uvoľnenie a vyvoláva eufóriu. Pitie alkoholu má na Slovensku, rovnako aj v celej Európe, stáročnú tradíciu a je spoločensky tolerované.

Bezzubé návrhy protikorupčných opatrení

HPI analyzuje návrh z dielne LOZ týkajúci sa opatrení, ktoré by mali znížiť mieru korupcie v zdravotníctve. K jednotlivým opatreniam uvádzajú autori konkrétne návrhy, ktoré by dané opatrenia mohli zefektívniť.

26-03-2012

Štandardizácia v zdravotníctve ohrozuje pacientov

Navrhovaná európska legislatíva má ambíciu zosúladiť služby v rámci Európskeho štandardziačného systému. Cieľom je zlepšiť ich voľný pohyb na jednotnom trhu. V prípade zdravotnej starostlivosti však takáto štandardizácia ohrozuje bezpečnosť pacienta, hovorí Dr. Konstanty Radziwill, predseda Stáleho výboru európskych lekárov (CPME).

Podnikanie a práca 13-03-2012

ACTA a dostupnosť liekov: chybný proces, zdôvodnenie a súhlas

Dohodu ACTA charakterizuje pochybný spôsob jej vyjednávania, založený na pochybnom ráciu. Výsledkom je pochybná dohoda, tvrdí Sophie Bloemenová a Tessel Mellemová z Medzinárodnej organizácie zdravia ( HAI - Health Action International) v Európe. Obávajú sa, že ACTA bola navrhnutá ako nástroj pre stanovenie globálnych noriem a mohla by na celom svete obmedziť konkurenciu zo strany generických liečiv.

Potravinárstvo 01-03-2012

Na potravinách záleží: Prestrime stôl pre viac zelenú budúcnosť

Ľudia by mali zmeniť svoje stravovacie návyky s cieľom dosiahnuť do roku 2050 ciele, ktoré Európska komisia navrhla vo svojom pláne pre efektívne využívanie zdrojov. Uviedol to Oliver Smith, zástupca riaditeľa britskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody WWF.

Vzdelávanie 24-02-2012

Informácie pre pacientov: prípadová štúdia byrokracie v EÚ

Smernica EÚ o informáciách pre pacientov upadá tri roky od predstavenia jej návrhu do zabudnutia, píše Gary Finnegan.

Podnikanie a práca 16-02-2012

Farmaceutický priemysel v číslach 2011

Európska asociácia na výskum orientovaných farmaceutických firiem a asociácií (EFPIA) každoročne vydáva sumár najdôležitejších údajov, ktoré napovedajú trendy v tomto sektore.

26-01-2012

Paradox neprenosných chorôb

Albert Einstein raz povedal: „Všetko by sme mali robiť čo najjednoduchšie, ale nezjednodušovať.“ Dnešná diskusia o globálnej epidémii neprenosných chorôb – chronické choroby ako srdcový infarkt, mŕtvica, cukrovka a rakovina – ignoruje túto radu. Politici príliš zjednodušili problém tým, že sa zamerali na rastúci počet neprenosných chorôb – čisto iba na počet ľudí s touto chorobou – čo podľa mňa nie je skutočný problém.