Zdravotníctvo Archives

 • Tomáš Mládek: Elektronická zdravotná knižka v ČR patrí medzi najlepšie na svete

  Informačná spoločnosť 19-12-2008

  S Tomášom Mládekom sme sa zhovárali o elektronickej zdravotnej knižke v Českej republike. Mládek pôsobí ako generálny riaditeľ spoločnosti IZIP, ktorá dodáva IT riešenia pre českú Všeobecnú zdravotnú poisťovňu.

 • Belohorská: Pacient potrebuje “farmaceutický komfort”

  Slovensko v EP 16-04-2008

  Europoslankyňa Irena Belohorská sa angažuje v parlamentnej skupine "Poslanci proti rakovine". EurActiv sa s ňou zhovarál na onkologickom pacientskom seminári v Bratislave, kde prenášala.

 • Lynn Faulds Wood: Pacienti sa stávajú významnou silou

  15-04-2008

  Lynn Faulds Wood je prezidentkou Európskej asociácie onkologických pacientov (European cancer pacient coalition). Sama prekonala rakovinu a angažuje sa najmä v boji proti karcinómu kolorekta. Na Slovensku prednášala 14. apríla onkologickým pacientom na seminári v Bratislave, ktorý pripravila Nadácia na pomoc onkologickým pacientom v spolupráci s Europacolon Slovensko.

 • Ako na europrojekty v zdravotníctve?

  Regionálny rozvoj 17-12-2007

  Nemocnice - neziskovky budú podľa MZ SR zaradené do schémy štátnej pomoci, a tú musí notifikovať Brusel, keďže schémy sa týkajú hlavne súkromného sektora. Konflikt záujmov vraj pri projektoch štátnych nemocníc nenastane a zriaďovatelia zdravotníckych zariadení by sa mali zaujímať aj o možnosti z ďalších operačných programov.

 • Zo storočia antibiotík do storočia vakcíny

  10-09-2007

  S novými trendmi celosvetového turizmu a obchodovania, rastúcou mobilitou Európanov a podceňovaním dôležitosti očkovania sa téma prevencie dostáva opäť do pozornosti odborníkov v zdravotníctve, ako aj laickej verejnosti.

 • MZ SR: OPIS bude aj pre E-health, o rozsahu prostriedkov rokujeme

  Regionálny rozvoj 27-08-2007

  Na aktuálne otázky k programu riadiacemu eurofondy pre zdravotníctvo na roky 2007-2013 odpovedala pre EurActiv Silvia Balázsiková, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva. Eurofondy sa použijú napríklad aj pre transfúznu službu a nákup mobilných mamografických jednotiek, možnosť žiadať o dotácie ostala otvorená aj pre súkromných zriaďovateľov nemocníc.

 • Interview: “Rýchly nárast” HIV/AIDS v susedných štátoch EÚ

  12-07-2007

  Alvaro Bermejo, výkonný riaditeľ Medzinárodnej aliancie HIV/AIDS hovorí, že by si EÚ mala začať robiť starosti s nárastom ochorení HIV/AIDS vo Východnej Európe. Varuje tiež pred “veľmi nebezpečnou kombináciou” tuberkulózy rezistentnej na antibiotiká a HIV/AIDS v týchto krajinách.

 • Mikolášik: legislatíva má vyhovovať 27 krajinám a musí slúžiť ľuďom

  Slovensko v EP 21-03-2007

  Do pléna EP smeruje návrh legislatívy o pokrokových liečebných postupoch v medicíne, ktorého spravodajcom je poslanec EP za SR, Miroslav Mikolášik.

 • Katastrofálne podfinancované zdravotníctvo

  16-01-2007

  Milan Dragula, prezident Slovenskej lekárskej komory, hovorí o problémoch a možnostiach slovenského zdravotníctva.

 • Ohrozená konkurencia v zdravotníctve

  17-12-2006

  O nebezpečenstvách, ktoré vidia súkromné zdravotné poisťovne v úsilí ministerstva zdravotníctva posilniť štátne poisťovne, sa zhovárame s prezidentom Združenia zdravotných poisťovní SR Igorom Dorčákom.

 • Interview: Vlády nesmú upierať pacientom právo na informácie

  27-09-2006

  „Občania nesmú byť odrezaní od prístupu k informáciám v takej dôležitej oblasti ako je zdravie“, argumentuje poslanec EP Jorgo Chatzimarkakis, člen významného Farmaceutického fóra (High Level Pharmaceutica Forum).

 • Interview: Miroslav Mikolášik

  Vonkajšie vzťahy 10-11-2005

  S podpredsedom Parlamentnej skupiny pre bioetiku MUDr. Miroslavom Mikolášikom sme sa zhovárali o etickej dimenzii výskumu kmeňových buniek, pripravenosti na pandémiu vtáčej chrípky či spolupráci regiónov v EÚ.

 • Cieľom DÔVERY je zdravie pacientov a prevencia

  03-10-2005

  V rozhovore s generálnym riaditeľom DÔVERY - zdravotnej poisťovne, a.s. Petrom Kalenčíkom nás zaujímalo, aké zmeny priniesla privatizácia zdravotných poisťovní občanom na Slovensku či aký vplyv má narastajúca mobilita pacientov a zdravotníckych pracovníkov v rámci Európskej únie.