Životné prostredie Archives

 • Emisná politika: Ohrozuje európsky priemysel?

  Podnikanie 25-02-2009

  Z obavy, že prísnejšie emisné pravidlá prinútia ťažký priemysel presunúť sa mimo EÚ, schválila Únia široké výnimky pre vybrané sektory. Hlinikárne, železiarne a oceliarne, či cementárne tak získajú emisné povolenky zadarmo.

 • Klimatické zmeny: kde hľadať riešenie?

  04-12-2008

  Na globálnej úrovni prebiehajú rokovania o nástupcovi Kjótskeho protokolu. EurActiv skúma možnosti a nástroje, ktoré má svetové spoločenstvo.

 • Udržateľná výroba a spotreba (SCP)

  14-08-2008

  Európa čelí výzve skĺbiť politiky znižovania environmentálneho dopadu priemyselnej výroby na životné prostredie a súčasne pri rastúcich cenách nerastných surovín zachovať trend hospodárskeho rastu. Ďalším faktorom, ktorý vstupuje do hry, je obmedzenosť kapacít prírodných zdrojov. Odpoveďou sa zdá byť nastavenie výroby a spotreby takým spôsobom, aby sa stala udržateľnou. Jednoznačná definícia však zatiaľ nejestvuje.

 • Uhlie: čistý energetický zdroj budúcnosti?

  Energetika 12-09-2007

  Uhlie sa postupne vracia späť ako lacný a spoľahlivý zdroj energie. Zostávajúce svetové zásoby uhlia sa stávajú čoraz zaujímavejšími nielen pre súkromné firmy, ale aj pre USA a vlády európskych a ázijských krajín. Dôvodom je celkový dopyt po energiách, ktorý dosahuje dosiaľ nevídane vysokú mieru. Zatiaľ čo sa technológie čistého spaľovania uhlia zdokonaľujú, faktom zostáva, že uhlie je jedným z najšpinavších fosílnych palív. Očakáva sa, že úplne čisté spaľovanie uhlia (napríklad vďaka technológii zachytenia a uskladnenia CO2) nebude ekonomicky realizovateľné skôr ako za 20 rokov. Environmentalisti tiež tvrdia, že kvôli negatívnemu pocitu spoločnosti vyplývajúcemu z globálneho otepľovania nie je uhlie odpoveďou na aktuálne energetické výzvy.

 • Trvalo udržateľné využívanie pesticídov

  Slovensko v EP 08-08-2007

  Európska únia sa zaoberá témou udržateľného využívania pesticídov. Cieľom novej regulácie je dosiahnutie rovnováhy medzi ochranou zdravia a konkurencieschopnosťou európskeho poľnohospodárstva.

 • Energetika a klimatické zmeny

  Energetická účinnosť 12-04-2007

  V sérii návrhov, zverejnených 10. januára 2007, Komisia predložila plány na „jednostranné“ zníženie emisií skleníkových plynov o 20% do roku 2020 s cieľom znížiť závislosti EÚ na dovážaných palivách, zmierniť klimatické zmeny a spustiť novú „priemyselnú revolúciu“. Lídri EÚ návrh schválili v marci 2007.