TÉMA: 1

Energetika 09-02-2015

Slovensko má alternatívu k ruským dodávkam ropy

Spoločnosť Transpetrol a skupina MOL uviedli do prevádzky zrekonštruované prepojenie medzi ropovodmi Družba a Adria.
Podnikanie 16-05-2014

Súdny dvor potvrdil miliónovú pokutu pre 1. garantovanú

Súdny dvor EÚ so sídlom v Luxemburgu potvrdil povinnosť slovenskej spoločnosti 1. garantovaná, a. s., uhradiť pokutu za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže.
Ekonomika 08-04-2011

Dozorné orgány Únie otestujú rezervy bánk

Európa dnes povie bankám, koľko kapitálu musia u seba podrža, aby dokázali odolať dvojročnej recesii. Týmto spôsobom sa finančný dozorný orgán snaží napraviť povesť bankového sektoru v očiach investorov.
Rozvojová politika 25-08-2008

CBC PL-SR Priorita 1 Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry

Rozvoj spolupráce poľsko-slovenského partnerstva v rámci zlepšenia podmienok cezhraničnej infraštruktúry orientovanej k priestorovej integrácii, bezpečnosti, lepšej dostupnosti a atraktívnosti pre obyvateľov, investorov a turistov je predmetom výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 31. 10. 2008 uchádzať až o 20 miliónov EUR.
14-07-2008

PRV 3. 1 Diverzifikácia k nepoľnohospodárskym činnostiam s výnimkou výstavby, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) (2008/PRV/07)

Rozširovanie alternatívnych zdrojov príjmov cestou zriaďovania doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho charakteru a tvorba nových ako aj zachovanie už existujúcich pracovných miest sú predmetom výzvy Programu rozvoja vidieka, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do31. 8. 2008 uchádzať o nenávratný finančný príspevok až vo výške 1,5 mil. SKK.
27-04-2006

Deň Európy a druhé výročie vstupu Slovenska do EÚ

Slovensko bude 1. mája oslavovať druhé výročie svojho vstupu do Európskej únie, 9. mája bude zas celá EÚ oslavovať Deň Európy. Na tieto dátumy sú pripravené akcie na počesť týchto udalostí u nás aj v zahraničí.
Sociálna politika 28-02-2006

Portugalsko otvorí trh práce

Portugalsko otvorí 1. mája 2006 svoj pracovný trh novým členským štátom EÚ.