TÉMA: 11.

Vonkajšie vzťahy 09-09-2011

Svet sa od udalostí z 11. septembra zblížil

Ak sa pozrieme na udalosti z 11. septembra na na ďalšie teroristické útoky, musíme si uvedomiť, že ide o globálne udalosti, ktoré zasahujú nás všetkých, uviedol v rozhovore pre EurActiv William E. Kennard.

Americký pastor chce 11. septembra páliť Korán

Americký pastor Terry Jones vyhlásil, že na výročie udalostí z 11. septembra bude páliť knihy Koránu. Jeho slová vyvolali demonštrácie v Afganistane a Indonézii. Podľa amerického veliteľa v Afganistane Davida Petraeusa pastor týmto krokom zároveň zvyšuje riziko útokov na spojenecké sily.
30-08-2008

Spoločná výzva OP KaHR 1.1 Inovácie a technologické transfery a OP ZaSI 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania (DOP2008-SIP001)

Zvýšenie miery podpory začínajúcim podnikateľom, zvýšenie tvorby pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov, zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie adaptability zamestnancov je cieľom spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI, v rámci ktorej sa môžu žiadadtelia do 28. 11. 2008 uchádzať o NFP až vo výške 200 000 EUR.
28-07-2008

OP ŽP 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO1-08-1-VP)

Zabezpečenie prístupu, čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite je predmetom výzvy OP ŽP pre projektové zámery veľkých projektov, ktorých celkové náklady prevyšujú sumu 25 mil. EUR.
22-07-2008

OPZ 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc (OPZ 2008/1.1/01)

Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc, vrátane vybavenia, s prednostným zameraním na ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej sústavy a choroby tráviacej sústavy sú predmetom výzvy OP Zdravotníctvo vyhlásenej dňa 22. 7. 2008, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia uchádzať o 600 miliónov SKK.
17-07-2008

OP ŽP 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov (OPŽP-PO1-08-2)

Zabezpečenie prístupu, čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite je predmetom výzvy OP ŽP vyhlásenej 14. 7. 2008, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia uchádzať o 150 miliónov EUR do 14. 10. 2008.