TÉMA: 20061207

07-12-2006

Eurofondy sú už rozdelené

Vláda schválila NSRR upravujúci čerpanie prostriedkov z fondov EÚ v rokoch 2007-2013.

Rozšírenie Schengenu už o rok

Zrušenie hraničných kontrol však podmieňuje splnenie všetkých kritérií novými členmi.