TÉMA: 2007-2013

Regionálny rozvoj 24-08-2010

Budúcnosť kohéznej politiky vyvoláva napätie v EÚ

Predstavy o budúcej kohéznej politike pravdepodobne rozdelia členské štáty na niekoľko táborov. Niektoré krajiny totiž volajú po opätovnej nacionalizácii európskeho financovania, zatiaľ čo ostatné žiadajú zachovanie status quo.
Zdravotníctvo 30-03-2008

OP Z: Eurofondy pre polikliniky a špecializované nemocnice už v máji 2008

Európske fondy pre zdravotníctvo poznajú už manuál, príručku a indikatívny harmonogram výziev. Ako prvú chystá MZ SR výzvu pre špecializované nemocnice a polikliniky v máji, v júli sa otvoria dotačné kohútiky pre všeobecné nemocnice.
Podnikanie 13-03-2008

OP KaHR: 250 mil. pre medzinárodnú podnikateľskú spoluprácu (KaHR – 113DM – 0801)

SARIO zbiera od 12. marca do 13. júna 2008 projekty slovenských firiem, ktoré im umožnia prvú účasť na výstavách a veľtrhoch v SR v zahraničí a na zahraničných obchodných misiách. Dôraz sa kladie na inovačné technológie.
Veda a inovácie 26-02-2008

OP VaV: 2,5 mld. korún pre mimobratislavské verejné a štátne VŠ

Od 25. februára do 26. mája 2008 majú možnosť uchádzať sa verejné a štátne VŠ a SAV o eurofondy na rôzne stavebné aktivity na svojich objektoch vrátane výstavby nových budou. Peniaze sú určené aj pre internáty a vnútorné vybavenie univerzít s dôrazom na IKT.
18-02-2008

OP KaHR 2008: 13 mld. korún z eurofondov v tomto roku

Takmer polovicu všetkých "svojich" eurofondov plánuje pre tohtoročné výzvy ministerstvo hospodárstva. Medzi prvými, už v marci, čakajte energetiku, inovácie a technologické transfery. V predošlom období bol v priemysle a službách o eurofondy enormný záujem.
Rozvojová politika 16-02-2008

PRV 2007-13: Opatrenia technickej pomoci (2008/PRV/03)

Technická asistencia má vymedzený okruh prijímateľov - Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Pôdohospodárska platobná agentúra a Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Regionálny rozvoj 13-02-2008

PRV 2007-13: Vzdelávanie a poradenstvo pre vidiek (2008/PRV/02)

V druhej výzve sú opatrenia z dvoch osí zameraných na konkurencieschopnosť podnikov a diverzifikačné činnosti na vidieku a podporu obcí. V tejto výzve dominuje poradenstvo a vzdelávanie. Zber projektov na pracoviskách PPA začne 15. marca 2008 a potrvá priebežne.
Regionálny rozvoj 13-02-2008

Kto nečerpá eurofondy, okráda svojich občanov

Členské krajiny, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, by mali zvýšiť svoju kapacitu prijímať prostriedky z fondov EÚ. Hoci ich v roku 2007 čerpali v doteraz najvyššej miere, stále sa ochudobňujú o miliardy eur. Problémy má aj Slovensko.
Regionálny rozvoj 11-02-2008

PRV 2007-13: Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (2008/PRV/01)

V prvej výzve sa pripája aj opatrenie z prioritnej osi 2, ktorá sa z veľkej časti venuje hlavne platbám za agroenvironment.

OP ŽP: Hľadajú sa externí odborní posudzovatelia

Rezort životného prostredia hľadá externých odborných hodnotiteľov pre europrojekty. Niekoľkoročná prax a patričné vzdelanie sú samozrejmou podmienkou. Termín pre adeptov končí 29. februára 2008.
Obehová ekonomika 08-02-2008

OP ŽP: 31,4 milióna eur pre odpadové hospodárstvo

Výzva podporí projekty nakladania s nebezpečnými odpadmi, riešenia environmentálnych záťaží a ich odstraňovania, a uzatvárania a rekultivácie skládok.
Regionálny rozvoj 20-12-2007

EFF: Rybolov má tiež zelenú pre eurofondy

Necelých 19 mil. eur (630 mil. korún) sa ušlo programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, ktorý gestoruje ministerstvo pôdohospodárstva. 4. decembra 2007 Komisia schválila SR zdroje určené hlavne na modernizáciu akvakultúr a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov.
Regionálny rozvoj 06-12-2007

INTERACT II: (neznámy) pomocník územnej spolupráce

Komisia čistí pred Vianocami stôl. Vo veľkom tempe končí rokovania o desiatkach operačných programoch s regiónmi a členskými krajinami. 4. decembra 2007 dala komisárka Danuta Hübner po viacerých balíkoch bilaterálnych operačných programov pre cezhraničnú spoluprácu a spustení transnárodného a interregionálneho komponentu Európskej územnej spolupráce súhlas programu INTERACT II. Slovensko v ňom bude účastníkom.
Regionálny rozvoj 11-10-2007

Pre Slovensko ďalšie dva programy do konca októbra

José Palma Andrés z DG Regio na konferencii MVRR potvrdil, že na "spadnutie" je schválenie operačných programov ESF - Vzdelávanie a Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Bratislavský samosprávny kraj bude mať nakoniec kompetencie pre implementáciu eurofondov, tak ako ostatné VÚC. Program ministerstva hospodárstva dostal novú štruktúru a za rok a pol má Slovensko už piateho hlavného koordinátora eurofondov.
Regionálny rozvoj 01-10-2007

O čom je Regionálny operačný program

Nebudú to výzvy na regeneráciu sídel, ale pre školskú infraštruktúru, ktoré sa spustia ako prvé z nedávno schváleného Regionálneho operačného programu. Ten sa zameriava na rozvoj mimobratislavských regiónov a EurActiv.sk sa na obsah programu pozrel bližšie.
Regionálny rozvoj 19-09-2007

ROP: kompetencie pre VÚC sú folkór rokovaní županov a premiéra

17.- 18. septembra 2007 sa v Trenčíne zišli predsedovia samosprávnych krajov (SK-8) a došlo tiež na avizované stretnutie s premiérom. Témou boli regionálne cesty a riadenie ROP 2007-2013, kde si regióny dlhodobo nerozumejú s MVRR. Júlová verzia programu ROP hovorí už o novembrových výzvach na regeneráciu sídel, ktorú majú mať kraje na starosti.
Regionálny rozvoj 19-09-2007

INTERREG IVC má od Komisie zelenú, prvá výzva už o 2 dni

11. septembra schválila Komisia ďalší z programov 3. cieľa novej kohéznej politiky venovaný interregionálnej spolupráce a budovaniu sietí. Oproti štyrom regiónom programu Interreg C z rokov 2000-2006 sa nový program stáva celoeurópskym, riadiť sa bude z francúzskeo Lille a prvá výzva sa zverejní 21. septembra 2007.
Regionálny rozvoj 13-09-2007

Eurofondy pre zdravotníctvo: nedostupná verzia programu

Nebyť "malého omylu" byrokracie pri prácach na programe Zdravotníctvo 2007-2013, čakali by sme ešte týždne, možno i mesiace na konečnú "oficiálnu verziu". Nazrieť sa dá však do augustového návrhu z dielne MZ SR a pre nemocnice a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je príležitosť získať čas na kvalitnú prípravu projektov.
Sociálna politika 06-09-2007

Nový program EÚ na prevenciu užívania drog

EP dnes v druhom čítaní schválil na roky 2007 – 2013 osobitný program zameraný na boj proti drogovým závislostiam: „Protidrogová prevencia a informovanosť“. Program je súčasťou veľkého všeobecného programu Únie „Základné práva a spravodlivosť“.
Regionálny rozvoj 20-08-2007

M. Janušek: Financie pre regióny sú indikatívne, prvoradá bude kvalita projektov

17. augusta 2007 Slovensko ukončilo oficiálne rokovanie s Európskou komisiou o otázke Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 - 2013. Pre otázky EurActiv.sk si našiel čas minister výstavby a regionálneho rozvoja, Marian Janušek (SNS).
Regionálny rozvoj 17-08-2007

Príprava na eurofondy: výhrady samosprávnych krajov

Medzi župami a MVRR, ktoré koordinuje prípravu na nové eurofondy, to mediálne výrazne iskrí. EurActiv prináša sumár výhrad slovenských samosprávnych krajov zo začiatku augusta 2007.
Regionálny rozvoj 17-08-2007

Eurofondy: oficiálna bodka za NSRR po 8 mesiacoch

Dnes blahoželali Slovensku obaja komisári - Danuta Hübner i Vladimír Špidla. Zodpovedajú za štrukturálne fondy a Slovensko sa pripojilo k 22 štátom z EÚ-27, ktorým Komisia odobrila ich strategický referenčný rámec na roky 2007-2013. Čerpanie 11,36 mld. je teda na dosah, čakáme výzvy v prvých programoch.
Regionálny rozvoj 16-08-2007

Eurofondy 2007-2013: Rámec má zelenú, práce na 7 programoch pokračujú

7. augusta 2007 Komisia ukončila vyjednávanie o strategickom rámci a kývla aj štvorici operačných programov, ktoré sa možno spustia už o mesiac v septembri. Zajtra urobí Komisia za tým oficiálnu bodku, keď NSRR podpíšu zodpovední komisári Hübner a Špidla.