TÉMA: 2008

Vzdelávanie 01-10-2008

SKITU 2008 o eurofondoch pre univerzity

O dva týždne sa bude na pôde Technickej univerzity v Košiciach diskutovať o možnostiach univerzít a vedeckých pracovísk čerpať prostriedky z európskych fondov. Reč bude najmä o aktuálnych a budúcich výzvach v rámci Operačného programu Výskum a vývoj so zameraním na informačné a komunikačné technológie (IKT).
Vzdelávanie 18-09-2008

Počas ICETA 2008 vyhrala „Planéta vedomostí“

Uplynulý týždeň sa na konferencii ICETA v Starej Lesnej diskutovalo o nových e-learningových technológiách a ich aplikácii v praxi. Súčasťou programu bola aj súťaž, ktorú vyhrala "Plenéta vedomostí," ktorá sa už rok testuje na vybraných slovenských školách.
Európa inak 20-08-2008

Koľko olympijských medailí by získala výprava EÚ?

Olympijské hry v Pekingu sú z hľadiska zisku zlatých medailí najúspešnejšie pre domácu Čínu. Nasledujú USA a Rusko. Všetko by sa však mohlo zmeniť, ak by EÚ vyslala spoločný tím športovcov. Čínu by predbehol o takmer dvojnásobok.
Vonkajšie vzťahy 08-07-2008

Čínsky prezident dostal otvorený list

Olympijské hry 2008 sú príležitosťou pre uskutočnenie 5 krokov v oblasti ľudských práv. V otvorenom liste čínskemu prezidentovi Hu Jintao to napísala Irene Khan, generálna tajomníčka Amnesty International.
Vonkajšie vzťahy 01-07-2008

Olympijské hry bez tabaku

Čína chce, aby sa Olympijské hry v Pekingu zaobišli bez cigariet. Spája sily so Svetovou zdravotníckou organizáciou, miestnymi obchodníkmi a podnikateľmi, aby počas športového podujatia spoločne propagovali zdravý životný štýl bez tabaku.
Ekonomika 25-06-2008

Správa o globálnej korupcii 2008

Transparency International (TI) je medzinárodná mimovládna nezisková organizácia zameraná na problémy transparentnosti a korupcie na medzinárodnej a národnej úrovni. TI je celosvetovým hnutím s exkluzívnym zameraním na uvedené fenomény. TI spolu s národnými pobočkami, ktorých je v súčasnosti viac ako 80, sa usiluje o transparentné prostredie vo verejnom aj súkromnom sektore.
Zdravotníctvo 16-04-2008

Základné rámce zdravotnej politiky

Health Policy Institute už po tretí raz pripravil publikáciu Základné rámce zdravotnej politiky, tentoraz pre obdobie rokov 2008–2011. Základné rámce sa venujú vecnému hodnoteniu zdravotnej politiky a jej nástrojov na Slovensku.
Verejná správa 02-04-2008

TIS monitorovala informačnú politiku samospráv

Informáciami sa buduje dôvera také je základné posolstvo výskumu verejnej mienky o stave korupcie v miestnej samospráve, ktorý pre TIS v novembri 2007 realizovala agentúra FOCUS. Podľa tohto výskumu je najčastejšie uvádzaným opatrením, ktoré by najviac pomohlo obmedzeniu korupcie v samospráve obce alebo mesta zverejňovanie všetkých informácií o činnosti, aktivitách, rozhodnutiach obce/mesta
Vonkajšie vzťahy 27-03-2008

Susedia z Čiech tvrdo proti olympiáde

Bývalý český prezident Václav Havel sa podpísal pod verejnú výzvu proti násiliu voči Tibeťanom. Prezident Václav Klaus sa na otváracom ceremoniáli olympijských hier v Pekingu nezúčastní. Francúzsky minister zahraničia priznal, že bojkot hier nie je z hľadiska obchodu s Čínou žiaduci.
Vonkajšie vzťahy 26-03-2008

Letná olympiáda je aj vecou diplomacie

Olympiáda v Číne pripomenula známu vec: EÚ nie je schopná efektívne koordinovať zahraničné politiky svojich členských krajín.
Ekonomika 18-02-2008

Výhľad makroekonomického vývoja v roku 2008

Slovenská ekonomika bude v roku 2008 podporená dobrou základňou pre dlhodobý rast, a pritom bude konfrontovaná s finálnou fázou príprav na prijatie spoločnej európskej meny s dosahom sprísnených regulačných opatrení vlády.
Regionálny rozvoj 13-02-2008

Kto nečerpá eurofondy, okráda svojich občanov

Členské krajiny, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, by mali zvýšiť svoju kapacitu prijímať prostriedky z fondov EÚ. Hoci ich v roku 2007 čerpali v doteraz najvyššej miere, stále sa ochudobňujú o miliardy eur. Problémy má aj Slovensko.
Slovensko v EP 15-01-2008

Rok 2008: Zmluva, euro a medzikultúrny dialóg

Dôležité udalosti tohto roka poznamenajú aj politické dianie v Európskom parlamente. Na Slovensku ich bude približovať verejnosti rôznymi akciami Informačná kancelária EP na Slovensku.
Budúcnosť EÚ 10-01-2008

Priority frakcií EP pre rok 2008

Pre tri najväčšie skupiny EP je jednoznačnou prioritou ratifikácia Lisabonskej zmluvy. EPP-ED, ALDE a PES majú však rozdielne názory na to, čomu sa je potrebné venovať po definitívnom prijatí tohto reformného dokumentu.
Veda a inovácie 20-12-2007

Eurofondy na výskum 2008: 9 výziev za viac ako 10 mld. korún

MŠ SR zverejnilo plán výziev europrojektov zameraných na výskum a vývoj na budúci rok. Ide v nich o modernizáciu a zefektívnenie VŠ, nové inovatívne (high-tech) podniky a zvýšenie výskumno-vývojového potenciálu Slovenska a jeho regiónov.
Budúcnosť EÚ 19-12-2007

Slovinské predsedníctvo a Lisabonská stratégia

Kľúčovou prioritou Slovinského predsedníctva bude Lisabonská stratégia. Pred nedávnom to načrtol slovinský veľvyslanec pri EÚ, Igor Senčar, a konkrétnymi argumentmi toto tvrdenie podložil slovinský minister, Žiga Turk. Slovinsko je krajinou, ktorá už dosiahla reálne výsledky v napĺňaní Stratégie.
Ekonomika 13-12-2007

Budúcoročný rozpočet EÚ čaká už len na podpis

Parlament po dohode s Radou definitívne schválil ropočet EÚ na rok 2008. V pléne EP hodnotili rozpočet slovenskí europoslanci Sergej Kozlík a Vladimír Maňka.
Ekonomika 28-11-2007

Rozpočet EÚ: poľnohospodárstvo do úzadia

Výsledkom zmierovacieho procesu je nová dohoda o rozpočte. Jeho prioritou už nebude tradičné poľnohospodárstvo, ale satelitný systém Galileo a Európsky inštitút technológie.
Slovensko v EP 28-11-2007

Rok 2008 – “veľký rok Európy”

Bude EÚ schopná pretaviť globalizáciu na príležitosť pre záujmy EÚ? Ktoré oblasti a politiky EÚ prejdú v budúcom roku 2008 najväčšou zmenou? Komisia predstavila Parlamentu svoj budúcoročný pracovný plán.

Pošlite pripomienky k e-Inclusion

Až do 15. novembra možno posielať pripomienky k návrhu Európskej komisie e-Inclusion Initiative in 2008. Politika sa týka informačných technológií.
Ekonomika 26-10-2007

EP odobril návrh rozpočtu

Menej na poľnoshospodárstvo, menej na zahraničnú politiku, naopak viac prostriedkov by podľa EP mal v roku 2008 dostať projekt Galileo, či Európsky technologický inštitút. O definitívnej podobe rozpočtu sa bude v EP hlasovať v decembri.
Budúcnosť EÚ 24-10-2007

Komisia vyhlási zápas s globalizáciou

Európska komisia predstavila svoj politický program pre nasledovný rok. Kľúčovou agendou bude podpora rastu a vytvárania pracovných miest. Popredná priečka sa ušla aj problematike klimatických zmien, energetike a migrácii. Exekutíva je rovnako odhodlaná konať aj v oblasti inštitucionálnej reformy.
Vonkajšie vzťahy 08-10-2007

Ciele síl 2008: Prebiehajú rokovania s NATO

V rezorte obrany došlo za posledné týždne k niekoľkým udalostiam. Prebiehajú rokovania s NATO o zatiaľ utajovanom návrhu slovenského príspevku, pripravuje sa stiahnutie posledných dvoch vojakov z Iraku a iné.
Kultúra a médiá 06-06-2007

Výzva DG EAC 08/07 Európskeho roku medzikultúrneho dialógu 2008

Rok 2008 bude Európskym rokom medzikultúrneho dialógu. V apríli vyhlásila EK obmedzenú výzvu, ktorá bude pod gesciou Ministerstva kultúry a KKB Slovensko.