TÉMA: 2012/27/EU

Energetika 24-04-2014

Národná implementácia úspor energie kríva

Plány členských štátov pre ročné znižovanie spotreby energie u koncových odberateľov o 1,5 % sú podľa analýzy nedôveryhodné. Krajiny riskujú infringementy a pokuty. Slovensko chce kombinovať povinnú schému s politickými opatreniami a maximálne využiť dostupné výnimky.

V politikách energetickej efektívnosti je SR na chvoste EÚ

Skríning plánov krajín EÚ a tiež názory národných odborníkov ukázali, že Slovensko je druhé najhoršie v pokroku politík energetickej efektívnosti. Aktivity v tejto oblasti by bez smerníc EÚ vo viacerých krajinách ani neexistovali.
Energetika 04-01-2013

Poznámku k smernici o úsporách energie riešia právnici

Trom štátom EÚ sa nepozdáva „absurdná a neoprávnená“ dohoda, na základe ktorej Británia podporila smernicu o energetickej efektívnosti. Upozornili, že ohrozuje naplnenie ambícií smernice a tiež diskriminuje.
Energetika 04-01-2013

Poznámku k smernici o úsporách energie riešia právnici

Trom štátom EÚ sa nepozdáva „absurdná a neoprávnená“ dohoda, na základe ktorej Británia podporila smernicu o energetickej efektívnosti. Upozornili, že ohrozuje naplnenie ambícií smernice a tiež diskriminuje.