TÉMA: 2012/27

Energetika 24-04-2014

Národná implementácia úspor energie kríva

Plány členských štátov pre ročné znižovanie spotreby energie u koncových odberateľov o 1,5 % sú podľa analýzy nedôveryhodné. Krajiny riskujú infringementy a pokuty. Slovensko chce kombinovať povinnú schému s politickými opatreniami a maximálne využiť dostupné výnimky.

V politikách energetickej efektívnosti je SR na chvoste EÚ

Skríning plánov krajín EÚ a tiež názory národných odborníkov ukázali, že Slovensko je druhé najhoršie v pokroku politík energetickej efektívnosti. Aktivity v tejto oblasti by bez smerníc EÚ vo viacerých krajinách ani neexistovali.