TÉMA: 2020

Veda a inovácie 14-10-2015

Horizont 2020 za dva roky rozdá vedcom 16 miliárd eur

Európska podpora vedy a výskumu dostala včera rámcový program na roky 2016 – 2017. Ten má zohľadniť úsilie urobiť z Európy silnejšieho globálneho aktéra.
Veda a inovácie 13-10-2015

Veda dostane nový zdroj financovania

Komisia včera predstavila novú „známku excelentnosti“. Inovatívne projekty, ktoré nezískajú financie z programu Horizont 2020, budú mať druhú šancu v podobe štrukturálnych a investičných fondov.
Vonkajšie vzťahy 01-10-2015

EÚ a Čína sa dohodli na spoločnom vývoji 5G sietí

Mnohonásobne rýchlejšia mobilná sieť má byť dostupná v roku 2020. Rokovania o štandardoch 5G sietí začnú na budúci rok.
Veda a inovácie 21-04-2015

Univerzity pochybujú o návrate prostriedkov z Horizontu 2020

Rozhodnutie Európskej komisie prečerpať 2,7 miliardy eur z rámcového programu na podporu vedy a výskumu do Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) aj naďalej znepokojuje európskych vedcov.
Veda a inovácie 14-04-2015

Expo 2015: Ako k bezpečným a udržateľným potravinám prispeje veda?

Na tohtoročnej Svetovej výstave chce Európska komisia ovládnuť diskusiu o význame vedy a výskumu pre efektívnejšie poľnohospodárstvo.
Veda a inovácie 05-02-2015

Štyri vedecké projekty zo Slovenska získali financie na medzinárodnú spoluprácu

Z 31 projektov na budovanie centier excelentnosti, ktoré v rámci programu Horizont 2020 vybrala Európska komisia, sú 4 zo Slovenska. Každý z nich môže čerpať približne 500 tisíc eur.
Veda a inovácie 28-01-2015

Univerzity varujú, že investičný plán zhorší financovanie vedy

Junckerov investičný balíček bude časť prostriedkov na vytvorenie pákového efektu čerpať aj z programu Horizont 2020. Proti tomu sa postavili vedecké organizácie najmä na Britských ostrovoch.
Veda a inovácie 17-10-2014

EÚ podporí zhodnocovanie poľnohospodárskeho odpadu

Európska únia podporí výskum premeny poľnohospodárskeho odpadu na krmivo pre zvieratá. Ušetrí sa tak životné prostredie a financie, a vytvoria sa nové zelené pracovné miesta vo vidieckych oblastiach.
Regionálny rozvoj 03-10-2014

Dosahovať klimatické ciele pomôže Slovensku kompenzačný mechanizmus

Ani solidárne nastavený systém pre nízko príjmové členské štáty neovplyvní odmietavú pozíciu Slovenska a ďalších krajín k záväzným cieľom EÚ v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov do roku 2030
Veda a inovácie 08-08-2014

Monitorovať životné prostredie bude môcť každý

Projekt EveryAware, ktorý v najbližších siedmich rokoch EÚ podporí sumou 80 mld. eur, poskytne ľuďom jednoduchý, presný nástroj na meranie kvality ovzdušia a hluku.
Veda a inovácie 05-08-2014

Vodiči už pri parkovaní nestratia ani minútu

Európska únia vyvíja nový parkovací systém, ktorý nebude potrebovať vodiča. Únia do projektu investovala 5,6 miliónov eur. Autá s novou technológiou by mali doraziť na trh postupne v najbližších rokoch.
Veda a inovácie 25-07-2014

Nový nástroj pre MSP poskytne v prvom kole granty 155 malým firmám

Granty v hodnote 7,75 milióna eur na podporu vedy, výskumu a inovácií rozdelí EÚ 155 malým a stredným podnikom z 21 krajín, vrátane Turecka a Izraelu. Ani jeden podnik zo Slovenska v prvej vlne grant z EÚ nedostane.
Budúcnosť EÚ 24-06-2014

Energetická efektívnosť je na pokraji záujmu

Slovensko zatiaľ neprebralo smernicu o energetickej efektívnosti. Na rokovanie vlády by sa mala dostať budúci mesiac.
Veda a inovácie 19-06-2014

Komisia: Investície do výskumu a inovácií sú hnacou silou rastu

Komisia ukázala členským štátom možnú cestu ako dosiahnuť maximalizáciu vplyvu ich rozpočtov v období, keď musia obmedzovať svoje výdavky. Výskum a inovácie majú byť prioritou.
Veda a inovácie 10-06-2014

Inteligentná špecializácia má ďaleko od centrálneho plánovania

Európska komisia podporuje stratégiu „inteligentnej špecializácie“ v oblasti inovácií. Regióny by mali investovať tam, kde to má zmysel. Najväčším problémom je, čoho sa vzdať, hovorí v rozhovore generálny riaditeľ Európskej komisie pre výskum a inovácie Robert-Jan Smits.
Veda a inovácie 23-05-2014

Barroso: Podnikatelia uprednostňujú Silicon Valley pred EÚ

Európski podnikatelia v digitálnej oblasti radšej odchádzajú do Silicon Valley ako by mali založiť svoj podnik v Európskej únii. Povedal to predseda Európskej komisie José Manuel Barroso na samite think tanku Lisabon Council k Európe 2020.
Fosílne palivá 20-05-2014

„Deň energetickej závislosti“ je každým rokom skôr

Zvýšenie energetickej efektívnosti o 40 % by posunulo „deň energetickej závislosti“ z júna na október a znížilo nutnosť dovozu energie o 80 %, presviedčal riaditeľ EuroAce, ministrov EÚ pre energetiku.
Veda a inovácie 27-03-2014

Regióny žiadajú posilniť teritoriálnu dimenziu stratégie rastu

Podľa Výboru regiónov je potrebné pri implementácii stratégie Európa 2020 upevniť jej teritoriálny rozmer. Pri súčasnom „územne slepom“ prístupe hrozí opätovné zlyhanie.

Tri krajiny už splnili ciele pre obnoviteľné zdroje do roku 2020

Odhady podielov OZE v energetickom mixe potvrdzujú, že trojica krajín – Bulharsko, Estónsko a Švédsko svoje ciele dosiahla v značnom predstihu. Zaostávajúce štáty by mohli využiť napríklad mechanizmy spolupráce.
27-01-2014

Veda zohráva v politike čoraz väčšiu úlohu

Aj národná politika v doprave či energetike musí vychádzať z európskeho kontextu - dôležité dáta o ňom máme práve my, vysvetľuje úlohu Spoločného výskumného centra Európskej komisie jej nový generálny riaditeľ.
Európa 2020 24-01-2014

Poznáme svoje problémy, potrebujeme vedecké riešenia

Projekty v rámci tretieho piliera Horizontu 2020 - riešenia spoločenských výziev - musia jasne odrážať iniciatívy európskych politík.
Veda a inovácie 23-01-2014

Horizont 2020: Plán EÚ, ako byť lídrom v priemysle

Spolupráca vedy a priemyslu má na Slovensku potenciál, ktorý zatiaľ nevyužíva. Akademici bojovali v 7. RP s administratívnymi prekážkami, v súkromnom sektore chýbala väčšia orientácia na zákazníka.
23-01-2014

Excelentná veda nemôže byť všade, ale môže byť kdekoľvek

Rámcový program Horizon 2020 bude hľadať a podporovať najlepších vedcov. Úspešné vedecké organizácie na Slovensku doteraz z rámcových programov pre vedu a výskum financovali iba malý zlomok svojich aktivít.
22-01-2014

Z Horizontu 2020 vyplývajú pre Slovensko domáce úlohy

Komisia prispôsobila program na podporu vedy a výskumu tak, aby bolo jeho čerpanie jednoduchšie aj pre subjekty v krajinách ako je Slovensko. Zvyšok je v národných rukách, upozorňuje eurokomisárka.