TÉMA: 202020

Pokrok Únie v klimaticko-energetických cieľoch je obmedzený

Ktorá krajina smeruje k naplneniu všetkých cieľov 20-20-20? Žiadna. Aspoň to naznačujú projekcie európskej enviroagentúry. Väčšina krajín má problém s energetickou účinnosťou, dostatočný pokrok sa zaznamenal len v štyroch krajinách.