TÉMA: 2030

Vonkajšie vzťahy 11-02-2015

Energetická spotreba v únii na úrovni z roku 1990

Spotreba energie v únii v roku 2013 poklesla na úroveň z pred dvoch desaťročí, ukázali nové štatistiky Eurostatu.
Budúcnosť EÚ 11-11-2014

Šefčovič EÚ v Lime reprezentovať nebude

Španielsky eurokomisár Canete dnes potvrdil, že bude zastupovať záujmy EÚ na klimatickej konferencii OSN v Lime. Šefčovič by nás mohol reprezentovať až v Paríži.
Energetika 22-10-2014

Emisie CO2 pomôže Slovensku znižovať prerozdeľovací mechanizmus

Európski lídri budú rokovať aj o návrhu, ktorý by umožnil energeticky vyspelým krajinám ako je Francúzsko alebo Nemecko previesť 10% svojich emisných kvót nízkopríjmovým členským štátom, vrátane krajín V4.
Jadrová energia 06-10-2014

Francúzi sa stanú európskymi lídrami v klimatických otázkach

Francúzi pred októbrovým samitom EÚ pravdepodobne príjmu vlastné ambiciózne klimaticko-energetické ciele. Zvyšovanie energetickej efektívnosti ako aj zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe budú záväzné.
Regionálny rozvoj 03-10-2014

Dosahovať klimatické ciele pomôže Slovensku kompenzačný mechanizmus

Ani solidárne nastavený systém pre nízko príjmové členské štáty neovplyvní odmietavú pozíciu Slovenska a ďalších krajín k záväzným cieľom EÚ v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov do roku 2030
Regionálny rozvoj 30-09-2014

V4, Rumunsko a Bulharsko proti záväzným klimatickým cieľom

Predstavitelia Vyšehradskej štvorky, Rumunska a Bulharska považujú iniciatívy EÚ v oblasti životného prostredia za príliš ambiciózne. Na rokovaniach V4+ o klimaticko-energetickom balíčku sa zúčastnilo aj Nemecko a Francúzsku.
Vonkajšie vzťahy 24-09-2014

EÚ, USA a Čína na jednej lodi v boji proti klimatickým zmenám

Svetoví lídri sa včera zaviazali aktívnejšie znižovať emisie nebezpečných skleníkových plynov. USA, Čína a EÚ spojili sily v boji proti klimatickým zmenám.
Vonkajšie vzťahy 23-09-2014

New York pripravuje pôdu pre globálnu klimatickú dohodu

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun otvoril globálny klimatický summit v New Yorku. Sprevádzala ho doposiaľ najväčšia demonštrácia na podporu boja proti klimatickým zmenám.
Fosílne palivá 27-08-2014

Varšava oponuje vláde v otázke klimatických cieľov 2030

Klimaticko-energetické ciele 2030, o ktorých sa poľská vláda domnieva, že sú príliš radikálne, sú podľa starostky Varšavy v skutočnosti málo ambiciózne. Poľská spoločnosť je v otázke energetickej budúcnosti krajiny postavenej na využívaní uhlia nejednotná.
Regionálny rozvoj 05-08-2014

O tom ako Komisia “zablokovala” kľúčové environmentálne plány

Odchádzajúci predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a generálna tajomníčka Komisie Catherine Day údajne zabránili plánom, namiereným proti dovozu látok spôsobujúcich endokrinnú disrupciu a nezákonne vyťaženého dreva na trh Únie.

Francúzsko sa pri energetickom prechode opiera o jadro

Jadrová energia bude pomaly ustupovať, ústredná úloha pri energetickom prechode Francúzska pre roky 2030 a 2050 jej ostane.

Prijímaný aj odmietaný 30% cieľ v oblasti úspor energie

Európska komisia navrhla zníženie spotreby energie bloku o 30% do roku 2030. Cieľ na úrovni 30% má svojich zástancov aj odporcov. O tom, či bude nakoniec schválený rozhodnú na nadchádzajúcom summite v októbri hlavy štátov EÚ.
Fosílne palivá 15-07-2014

Závislosť Poľska na uhlí je pre Úniu výzvou

Poľské hospodárstvo je značne závislé na uhlí, ciele EÚ na zníženie emisií uhlíka, by mali naň negatívny dopad. Vlastná produkcia uhlia navyše Poliakom zabezpečuje aj energetickú bezpečnosť.
Energetika 04-07-2014

Vítaná pomoc pre dohodu o cieľoch pre čistú energiu 2030

Objem prostriedkov zo štrukturálnych fondov vyhradený na projekty pre energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie vzrástol na zhruba 38 mld. eur. Navýšenie sa môže použiť ako prostriedok pri jednaniach o cieľoch pre čistú energiu 2030 s východoeurópskymi krajinami.

Prieskum: Obyvatelia krajín V4 podporujú klimatické ciele 2030

V krajinách Vyšehradskej štvorky je výrazná verejná podpora záväzných cieľov pre rok 2030 prekvapením. Vo všeobecnosti sú vnímané ako neschopné aktívne prijímať požadované opatrenia v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti.
Fosílne palivá 20-05-2014

„Deň energetickej závislosti“ je každým rokom skôr

Zvýšenie energetickej efektívnosti o 40 % by posunulo „deň energetickej závislosti“ z júna na október a znížilo nutnosť dovozu energie o 80 %, presviedčal riaditeľ EuroAce, ministrov EÚ pre energetiku.
Energetika 14-04-2014

Jediný emisný cieľ do roku 2030 môže znížiť HDP EÚ

Stanovenie jediného cieľa do roku 2030 pre zníženie emisií o 40 % povedie k poklesu HDP Únie o 0,1 až 0,45 % oproti referenčnému scenáru. Vyplýva to z projekčného modelu, ktorý Európska komisia použila v analýze vplyvov svojho januárového návrhu klimaticko-energetického balíčka.
Vonkajšie vzťahy 04-04-2014

Šéf OSN podporuje vizionársky záväzok EÚ pre redukciu emisií

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun zdôraznil, že Európska únia sa musí na klimatickom balíku do roku 2030 dohodnúť ešte v júni. Riešenie klimatickej výzvy považuje za definujúcu otázku dnešných čias.
Fosílne palivá 02-04-2014

EÚ a USA sa venovali energetickým otázkam

V Bruseli rokovali transatlantickí partneri o posilňovaní európskej i globálnej energetickej bezpečnosti, vývoze LNG z USA, prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, realizácii Južného plynárenského koridoru, vzťahu s Ruskom i postupe pri Ukrajine. Brusel navštívil aj šéf Gazpromu.
Energetika 20-03-2014

Summit: Premiér nebude súhlasiť so žiadnymi číslami

Slovensko podľa slov premiéra Fica nepodporí „žiadne čísla“ v oblasti znižovania emisií ani rozvoja obnoviteľných zdrojov. Ochotný je rokovať o podobe cestovnej mapy.

Na summite sa pozornosť opäť upriami na Ukrajinu

Členské štáty stále nie sú jednotné v termíne prijatia nových klimatických cieľov. Agende tohto týždňového summitu bude pravdepodobne namiesto klímy a energetiky dominovať Ukrajina.

Rozdelená EÚ zápasí s cieľmi v energetike a klíme

Ministri pre životné prostredie a energetiku budú začiatkom tohto týždňa diskutovať o predstavách členských krajín pri smerovaní politík do roku 2030. Podľa premiéra Roberta Fica Slovensko s návrhmi Komisie nesúhlasí, nenechá si diktovať z Bruselu a opiera sa o podporu širšieho regiónu.
Podnikanie 25-02-2014

EÚ presúva dôraz na priemyselnú politiku

V čase zotavovania z ekonomickej krízy menia viacerí politici z EÚ názor na vedúcu pozíciu Únie v boji proti klimatickým zmenám. Debata o trojici politík v oblasti priemyslu, klímy a energetiky sa čoraz viac zamotáva.

Štúdia: Redukcia emisií do roku 2030 by mohla byť až 54 %

Ak by sa pri realizácii klimaticko-energetickej politiky do roku 2030 postupovalo podľa uznesenia Európskeho parlamentu s trojicou záväzných cieľov, emisie by sa mohli znížiť až o 54 %.