TÉMA: 2030

Energetika 14-01-2014

Nový klimatický a energetický balík: Zvládnutie testu?

Prvotným cieľom prijatia nového klimaticko-energetického rámca do roku 2030 je poskytnúť investorom adekvátnu predvídateľnosti, ak nie priamo istotu, ohľadom budúcich pravidiel. Zároveň však ide o zavedenie vhodných úprav vychádzajúcich z doterajších skúseností pri implementácii klimatických a energetických politík, zmenených okolností a novovzniknutých otázok.
Energetika 11-04-2013

Úspory energie pomôžu vyriešiť ekonomickú krízu

Strategický dokument Európskej komisie o klimatickej a energetickej politike do roku 2030 zobrazuje úspory energie ako niečo, čo je treba urobiť aj napriek (údajnému) negatívnemu vplyvu na hospodárstvo. Autori ale tvrdia, že to nie je správne, keďže prínosy prevažujú náklady.