TÉMA: 21

Veda a inovácie 09-12-2015

Nemecko je svetovým lídrom v zelených inováciách

Vynálezy, ktoré majú predchádzať klimatickým zmenám, tvoria až 6 % všetkých patentov.
Potravinárstvo 07-12-2015

Zvyšovanie emisií znamená aj milióny hladujúcich

Globálna potravinová bezpečnosť sa ukazuje ako jedna z najdôležitejších tém prebiehajúceho klimatického summitu COP 21 v Paríži.
Potravinárstvo 03-12-2015

GMO sú súčasťou riešenia, nie odpoveďou

Spojené štáty rešpektujú európsku snahu o zemepisnú ochranu potravín, no to by nemalo zabrániť, aby sa rovnaké výrobky predávali na trhu v USA pod tamojšími názvami, uviedol americký minister poľnohospodárstva Tom Vilsack.
Fosílne palivá 01-12-2015

Rusko-turecká vojna slov v Paríži

Prezidenti Putin a Erdogan sa na klimatickom summite COP 21 nestretli, ostré slová si vymieňali prostredníctvom médií.
Rozvojová politika 26-11-2015

Klimatické ciele by sme mali vylepšovať každých 5 rokov

Budúci týždeň sa v Paríži začína klimatická konferencia COP 21. O tom, čo od nej môžeme očakávať, sa EurActiv.sk rozprával s niekdajším šéfom francúzskych Zelených Briceom Lalondeom.
Klíma 06-10-2015

Energetická bezpečnosť je národnou záležitosťou, tvrdí ministerstvo

Energetická únia musí rešpektovať suverenitu, byť v súlade so susedskou politikou a ochrániť priemysel pred presunom výroby, zhodli sa účastníci konferencie Priemyselné emisie 2015.
Fosílne palivá 07-09-2015

Priemysel prezentuje uhlie ako „nové“ a s „menšími emisiami“

Európski environmentalisti sa búria a plánujú ofenzívu na zastavenie investícií do fosílnych palív.
Klíma 27-08-2015

Kjótsky protokol podkopala korupcia, tvrdia experti

Zneužívaniu podľahli najmä tzv. flexibilné mechanizmy.
Fosílne palivá 14-08-2015

Nemecké uhoľné plány môžu byť v rozpore s legislatívou EÚ

Najznečisťujúcejšie nemecké uhoľné elektrárne nebudú platiť za nadbytočné emisie, vláda zaplatí im.
Klíma 20-07-2015

Japonsko ohlásilo „neambiciózny“ plán na znižovanie emisií

Piaty najväčší znečisťovateľ zníži emisie o 26 percent v porovnaní s rokom 2013. Aktivisti tvrdia, že ide o trik.
Klíma 18-06-2015

Pápež varuje pred dôsledkami globálneho otepľovania

V najnovšej encyklike, ktorú pápež František predstaví už dnes, hlava katolíckej cirkvi uvádza, že ľudstvo zlyhalo vo svojej roli strážcu Zeme a vyzýva k zmene konzumnej spoločnosti.
Klíma 03-06-2015

Klimatická zmluva sa musí vyhnúť Kongresu, tvrdia Francúzi

Francúzsky minister zahraničných vecí Laurent Fabius v pondelok otvoril 10 dňovú klimatickú konferenciu OSN v nemeckom Bonne.
Vonkajšie vzťahy 25-05-2015

Odstráňte dotácie fosílnych palív, vyzýva súkromný sektor

Predstavitelia svetového biznisu v Paríži podporili ambicióznu klimatickú dohodu. Jej základom má byť jasne stanovená cena uhlíka a odbúranie dotácií pre fosílne palivá.
Klíma 20-05-2015

Merkelová a Hollande presadzujú „ambicióznu“ klimatickú dohodu

Dve najväčšie európske ekonomiky včera vyzvali ostatné krajiny OSN, aby sa pridali k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Presadzujú záväzný protokol.
Klíma 17-04-2015

Najväčší znečisťovatelia váhajú so znižovaním emisií

Čína a India meškajú so svojimi národnými príspevkami ku parížskej klimatickej dohode. Ruský záväzok teoreticky umožní zvyšovanie emisií.
Klíma 24-03-2015

Príspevky ku klimatickej dohode zaostávajú, varujú Francúzi

Väčšina krajín OSN ešte nezaslala svoje národné príspevky ku klimatickej dohode, ktorá má byť podpísaná v decembri. Zo 190 krajín prispeli len štáty EÚ a Švajčiarsko.
Klíma 10-02-2015

V Ženeve začalo ďalšie kolo klimatických rokovaní

Zástupcovia viac než 190 krajín sa v nedeľu (8. február) zišli v Ženeve, aby pokračovali v rokovaniach o ambicióznej klimatickej dohode OSN, ktorá má byť prijatá na konferencii v Paríži v decembri tohto roku.
17-09-2008

OPZ 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (OPZ 2008/2.1/01)

Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti (polikliniky a zdravotné strediská) a nemocnice, ktoré majú 5 a viac ambulancií, v ktorých sa denne poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť sa do 5. decembra 2008 možu, v rámci výzvy OP Zdravotníctvo, uchádzať o NFP až vo výške 50 miliónov korún.
17-08-2008

OP KaHR 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike (KaHR – 21SP – 0801)

Dosiahnutie úspor energie, zvyšovanie účinností využitia primárnych energetických zdrojov za účelom zníženia nákladov za energiu, ako aj zvýšenie podielu spotreby obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie sú predmetom výzvy OP KaHR, v rámci, ktorej sa môžu malí, strední a veľkí podnikatelia do 19. 12. 2008 uchádzať o NFP až vo výške 6 miliónov EUR.
05-08-2008

OP RH 2.1 Investície do akvakultúry (2008/OP RH /01)

Fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa akvakultúrou sa do 31. 8. 2008 môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok až v o výške 350 000 EUR v rámci OP Rybné hospodárstvo.
05-08-2008

OP BK 2.1 Inovácie a technologické transfery (OPBK/2008/2.1/02)

Malí a strední podnikatelia (MSP) Bratislavského kraja si môžu od 18. 8. 2008 rezervovať termíny na predkladanie žiadosti o NFP v rámci výzvy OP Bratislavský kraj, ktorá je zameraná na podporu projektov zavádzania inovatívnych a využívania progresívnych technológií v MSP, ako aj na získavanie a ochranu duševného vlastníctva a zavádzanie systémov riadenia kvality.
28-07-2008

OP ŽP 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO2-08-1-VP)

Znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí je predmetom výzvy OP ŽP pre projektové zámery veľkých projektov, ktorých celkové náklady prevyšujú sumu 25 mil. EUR.