TÉMA: 30

Európa 2020 19-01-2012

Podľa analýzy Komisie by zníženie emisií o 30 % nebolo tak náročné

Analýza Európskej komisie potvrdila, že prechod na emisný redukčný cieľ vo výške 30 percent by bol lacnejší než sa pôvodne predpokladalo v roku 2008. Po prijatí určitých opatrení by sa vzniknuté náklady mohli rozdeliť medzi jednotlivé členské krajiny rovnomernejšie.
Európa 2020 10-01-2012

Dánsko hľadá cesty ako presvedčiť východ EÚ k väčšiemu znižovaniu emisií

Krajiny strednej a východnej Európy, ktoré sa obávajú, že záväzok znížiť emisie CO2 o 30 % ich hospodárstvo nezvládne, by si mohli odložiť nepoužité emisné povolenky v hodnote asi 3,2 miliardy eur, ak vyšší záväzok prijmú.
Energetika 16-11-2010

Cieľ 30 percent zníženia CO2 je pre Slovensko „príliš ambiciózny“

Minulý týždeň na Slovensko zavítala eurokomisárka pre klimatické zmeny Connie Hedegaard, aby s ministrom životného prostredia Józsefom Nagyom prerokovala najmä prípravu na nadchádzajúcu klimatickú konferenciu v Kankúne a vnútroeurópske záležitosti v tejto oblasti.

Emisné ciele rozdeľujú európsky priemysel

Ministri životného prostredia odložili rozhodnutie o prípadnom zvýšení súčasného spoločného európskeho cieľa v znižovaní emisií. Diskusia ale odhalila názorový rozdiel medzi priemyselnými odvetviami.
Energetika 14-06-2010

EÚ diskutovala o ambicióznom cieli znížiť CO2 o 30 percent

Väčšina ministrov pre životné prostredie vyjadrila minulý piatok podporu zvýšeniu cieľa v oblasti emisií CO2. Talianska ministerka ale povedala, že národné vlády to vnímajú inak.

Komisia je za 30-percentné zníženie emisií

Hospodárska recesia znížila cenu opatrení pre znižovanie miery tvorby emisií CO2. Európska komisia preto navrhne zvýšenie cieľa 20 percent do roku 2020 na 30 percent, vyplýva z návrhu komuniké, ktoré získal portál EurActiv.

Redingová hovorí o internete tretej generácie; web 3.0

Hoci sa v súčasnosti tzv. služby web 2.0 len rozvíjajú, komisárka Viviane Redingová začína hovoriť o tretej generácii internetu. Podľa nej, web 3.0 znamená možnosť každého obyvateľa využívať internet kdekoľvek a v akomkoľvek čase.
14-07-2008

PRV 3. 1 Diverzifikácia k nepoľnohospodárskym činnostiam s výnimkou výstavby, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) (2008/PRV/07)

Rozširovanie alternatívnych zdrojov príjmov cestou zriaďovania doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho charakteru a tvorba nových ako aj zachovanie už existujúcich pracovných miest sú predmetom výzvy Programu rozvoja vidieka, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do31. 8. 2008 uchádzať o nenávratný finančný príspevok až vo výške 1,5 mil. SKK.

OP ŽP 4. 3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre ŽP(OPŽP-PO4-08-4)

Ministerstvo životného prostredia SR, riadiaci orgán pre OP Životné prostredie, vyčlenilo 12 325 722 EUR pre projekty zamerané na znižovanie nebezpečných vlastnosti odpadov, vrátane výstavby a modernizácie zariadení, ktoré nakladajú s nebezpečnými odpadmi. Žiadatelia sa môžu uchádzať o nenávratný finančný prostriedok do 22. 8. 2008.
Slovensko v EP 05-05-2008

Liberalizácia energetiky sa vydáva “treťou cestou”

Európska komisia vyšla v ústrety Nemecku a Francúzsku a navrhla kompromisný prístup k liberalizácii energetiky. Vlastníctvo tzv. národných šampiónov sa nebude rozdeľovať, avšak oblasť výroby a dodávky energií musia byť spravované oddelene.
Regionálny rozvoj 09-02-2008

EÚS: Prvá “územná kooperačná grupa”

Prvé zoskueprnie pre územnú spoluprácu majú v regióne Lille, ktorý je sídlom spoločného technické sekretariátu pre INTERREG IVC. Slovensko sa zatiaľ pasuje s legislatívou v parlamente.