TÉMA: a

Energetika 06-11-2014

Výročná správa monitorovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom 2013

Napriek nízkemu hospodárskemu rastu v roku 2013 ceny energií pre domácnosti a priemyselných odberateľov vzrástli vo väčšine členských štátov EÚ. Môžu za to najmä regulované poplatky, zistila nová správa Agentúry pre kooperáciu energetických regulátorov.
Veda a inovácie 21-07-2012

Slamené či oceľové putá? Medzinárodné dohovory a protikorupčné opatrenia na Slovensku

Na tvorbu verejnej politiky majú vplyv viacerí aktéri. V kontexte Slovenska môžeme hovoriť o formálnych korporatistických partneroch vlády, o štátnych zamestnancoch priamo participujúcich na tvorbe politiky, médiách a treťom sektore, o územnej a profesijnej samospráve a zahraničných partneroch (Beblavý, Sičáková,...
Obehová ekonomika 12-10-2011

Analýza súčasného stavu separovaného zberu odpadu v SR

Slovenské obce a mestá zapojené do priamej podpory separovaného zberu vyprodukovali v roku 2010 menej odpadu na obyvateľa ako je štatistický priemer v rámci SR a zároveň z neho vytriedili viac odpadu než bol priemer na obyvateľa.
Kultúra a médiá 16-08-2011

Kritický štvrťočník CVEK: Menšinová politika na Slovensku

Centrum pre výskum etnicity a kultúry prichádza s novým číslom svojho kritického štvrťročníka menšinovej politiky na Slovensku.
Veda a inovácie 03-02-2010

Reflexie inovačných aktérov ako metodologická inšpirácia

Autor analyzuje teoretické modely inovácie, a o nich opreté návody na praktickú činnosť, obsiahnuté v tzv. Frascati a Oslo manuáloch. Pozornosť venuje aj operacionalizácii inovácie v štatistických zisťovaniach.
Poľnohospodárstvo 30-05-2008

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo 4 roky po rozšírení EÚ

Člen výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Peter Baco, vystúpil na medzinárodnej konferencii vo Varšave venovanej stavu poľnohospodárstva a potravinárstva 4 roky po vstupe nových krajín do EÚ.
Ekonomika 05-10-2007

Kto vydá „čiernu listinu“?

Ktorý z našich "ochrancov spotrebiteľa" zabezpečí kontrolu férovosti pri prechode Slovenska na euro?
Slovensko v EP 19-09-2007

Obchodovanie s deťmi v juhovýchodnej Európe

Pod patronátom europoslankyne Edit Bauer (EĽS-ED) sa na pôde Európskeho parlamentu konala konferencia o obchodovaní s deťmi v juhovýchodnej Európe. Prezentovali sa na nej závery z výskumu "odolnosti", či naopak exponovania detí voči tomuto fenoménu.

Implikácie Reformovanej zmluvy pre spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí

Oblasť spolupráce v justičných a vnútorných veciach, je medzi tými, čo sa „podstatne menia“ novou Reformovanou zmluvou, píšu autori analýzy.

Dôsledky pozastavenia účasti Ruska v CFE

Pozastavenie účasti Ruska v Zmluve o konvenčných ozbrojených silách v Európe (CFE) otvára podľa autora tejto analýzy mnohé otázky o možnosti pozastavenia platnosti zmluvných záväzkov zo strany štátu a prípadné právne dôsledky takéhoto kroku.
Ekonomika 07-08-2007

Spoľahlivosť klimatických modelov rastie

Klimatické modely prinášajú podľa autorky tejto analýzy spoľahlivejšie výsledky, čo výskumníkom umožňuje používať ich s oveľa väčšou istotou ako doteraz.

„Vojna a mier“ vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom

Podľa autorky tejto analýzy nebude Portugalské predsedníctvo počas nasledujúcich šiestich mesiacov schopné zmeniť základ, na ktorom stoja európsko-ruské vzťahy. Toto obdobie však podľa nej bude predstavovať začiatok obdobia rozmýšľania a úvah, ktoré je veľmi potrebné pre obidve strany.
Vonkajšie vzťahy 30-07-2007

Európska diplomacia a iránsky jadrový program

Európska diplomacia sa v otázke iránskeho jadrového programu podľa autora analýzy posunula za posledné roky dopredu, stále jej však chýbajú určité dispozície na úplné vyriešenie konfliktu.
28-02-2007

Vplyv Európskej únie na Srbsko je nadhodnotený

Autor komentuje vývoj v Srbsku a na západnom Balkáne v súvislosti so srbskými voľbami a správou Kontaktnej skupiny OSN o Kosove.
Poľnohospodárstvo 25-01-2007

Mariann Fischerová-Boelová: Čo čaká producentov ovocia a zeleniny

Pestovatelia ovocia a zeleniny sú pod tlakom. Narastajúci konkurenčný tlak zo strany dovozcov z tretích krajín celú situáciu len zhoršuje.
Ekonomika 16-01-2007

Zvykneme si?

V eurozóne ani päť rokov po zavedení eura do obehu si takmer polovica obyvateľov na spoločnú menu nezvykla. Ako to bude u nás?
Ekonomika 16-01-2007

Spoločný trh bez eurofondov

Je potrebné občanom ukázať, že doterajšia bilancia rozpočtového vzťahu medzi Bruselom a Slovenskom nie je až taká ružová, ako nám ju politici vykresľujú.
Ekonomika 11-01-2007

Moment ropného prebudenia

Zatvorenie kohútikov s ruskou ropou prinieslo okrem starostí aj klady. Tým najdôležitejším plusom bude výraznejší záujem voličov o energetickú bezpečnosť, diverzifikáciu zdrojov a úspornosť.
Ekonomika 09-01-2007

Nech euro nie je strašidlom

Euro je spolu s praktickým zrušením vnútorných hraníc EÚ z pohľadu väčšiny Európaniek a Európanov najzjavnejšou výhodou našej EÚ.
Ekonomika 05-01-2007

Globálny kapitalizmus a my

Tak, ako každá iná ekonomika malej krajiny, tá slovenská môže v tomto roku profitovať z rastu celosvetovej ekonomiky.

Spoločná stratégia – možná či nemožná?

Autor vo svoje štúdii zdôrazňuje, že efektívny boj proti medzinárodného terorizmu vyžaduje formulovanie spoločnej stratégie a úzku spoluprácu medzi USA a Európou.