TÉMA: aau

Kjótske povolenky rozdelili EÚ na východ a západ

Ministri životného prostredia sa nedohodli na tom, ako obmedzia nadbytok medzinárodných kreditov CO2 na svetových trhoch. Zatiaľ čo EK chce zakázať ich prenos do ďalšieho obdobia, východné krajiny EÚ vrátane Slovenska by si ich radi preniesli.

Poľsko vzdoruje nízkouhlíkovej cestovnej mape

Odmietavý postoj Poľska bude počas stretnutia ministrov životného prostredia komplikovať rokovania o pláne pre nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050. K Varšave sa prikláňajú aj ďalšie krajiny strednej a východnej Európy.
Európa 2020 10-01-2012

Dánsko hľadá cesty ako presvedčiť východ EÚ k väčšiemu znižovaniu emisií

Krajiny strednej a východnej Európy, ktoré sa obávajú, že záväzok znížiť emisie CO2 o 30 % ich hospodárstvo nezvládne, by si mohli odložiť nepoužité emisné povolenky v hodnote asi 3,2 miliardy eur, ak vyšší záväzok prijmú.
Energetika 15-11-2010

Nové členské štáty treba finančne podporiť pri dosahovaní energetickej efektívnosti

Európska únia ide na klimatickú konferenciu v Kankúne s jasnými cieľmi. Ostatné štáty si však musia uvedomiť, že bez záväzkov z ich strany sa nepodarí dosiahnuť výrazný pokrok. Zároveň je potrebné, aby bol nový rozpočet EÚ viac nasmerovaný na konkrétne ciele a pomáhal tak členským štátom v ich úsilí o dosiahnutie väčšej energetickej efektívnosti, povedala v exkluzívnom rozhovore pre EurActiv eurokomisárka pre klimatické zmeny Connie Hedegaard.