TÉMA: acer

európske jadrové fórum, benedek jávor
Energetika 06-10-2016

Maďarský europoslanec: Ak jadru stopneme dotácie, zanikne. Na trhu neobstojí

Na Európskom jadrovom fóre (ENEF) v Bratislave vystúpil aj maďarský zelený europoslanec a člen mimovládky Nuclear Transparency Watch BENEDEK JÁVOR. Dostavba elektrárne Páks je založená na klamstvách, hovorí pre EurActiv.sk.
Energetika 06-08-2015

ACER zverejnil správu o investičných nákladoch na energetickú infraštruktúru

Analýza by mala prispieť k väčšej transparentnosti pri určovaní nákladov v rámci Európskej únie
Energetika 10-07-2015

Európsky regulátor bude presadzovať energetickú legislatívu

Komisia posilní pozíciu Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov. Zameria sa aj na odstraňovanie kapacitných mechanizmov.
Energetika 20-07-2012

Regulačný úrad má byť silnejší a nezávislý

Pozícia energetického regulátora sa transpozíciou 3. liberalizačného balíka posilní tak, aby dokázal efektívne vykonávať kontrolu nad fungovaním trhu s energiami. Aké právomoci má úrad získať a odkiaľ sa vezmú financie na plnenie nových právomocí?
Energetika 29-04-2011

Agentúra ACER: ďalší krok smerom k efektívnemu energetickému trhu

Prijatím Lisabonskej zmluvy sa sektor energetiky zaradil medzi oblasti, v ktorých EÚ a členské štáty uplatňujú spoločné právomoci. Následne prijatý 3. liberalizačný balík EÚ zahŕňa popri pokračovaní liberalizačného procesu aj zriadenie Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v energetike (ďalej len „ACER“), ktorá začala „naplno“ fungovať 3. marca 2011. Nový orgán EÚ má v prvom rade zastrešovať spoluprácu regulátorov tak v sektore elektroenergetiky ako i zemného plynu.
Energetika 23-07-2009

Energetická agentúra – sídlo stále neznáme

Sídlo európskej energetickej agentúry nie je stále známe. Bukurešť blokuje rozhodnutie Rady.
Energetika 15-06-2009

Energetická agentúra EÚ: na rozhodnutie stále čakáme

Piatková Rada ministrov energetiky stále nerozhodla o sídle energetickej regulačnej agentúry. V hre sme so Slovinskom a Rumunskom.
Energetika 03-06-2009

Bojujeme o energetickú agentúru EÚ

V boji o sídlo európskej energetickej agentúry pribudol Slovensku včera ďalší konkurent – Rumunsko.
Slovensko v EP 15-02-2008

Liberalizácia energetiky: rozdielne názory na „unbundling“

Posilnenie právomocí navrhovanej európskej regulačnej energetickej agentúry získava podporu, názory na potrebu rozdelenia veľkých energetických firiem sú však stále protichodné.
Trh s energiami 25-01-2008

Nová regulačná energetická agentúra EÚ bude bezzubá

Pri liberalizácii európskeho energetického trhu má pomôcť aj nová agentúra, ktorá bude dohliadať na cezhraničnú spoluprácu pri rozvode elektrickej energie a zemného plynu. Regulátori však pochybujú, že bude mať dostatok právomocí na efektívne naplnenie mandátu.