TÉMA: acquis

Ekonomika 23-01-2006

Spotrebitelia chcú porovnateľné finančné služby

Popredné európske banky vyzvali na väčšiu harmonizáciu pravidiel ochrany spotrebiteľa v sfére produktov finančných služieb. Súčasná odlišnosť pravidiel vytvára pre spotrebiteľov, ktorí si želajú vybrať služby spoza hraníc, skutočné bariéry.