TÉMA: acta

Podnikanie 13-03-2012

ACTA a dostupnosť liekov: chybný proces, zdôvodnenie a súhlas

Dohodu ACTA charakterizuje pochybný spôsob jej vyjednávania, založený na pochybnom ráciu. Výsledkom je pochybná dohoda, tvrdí Sophie Bloemenová a Tessel Mellemová z Medzinárodnej organizácie zdravia ( HAI - Health Action International) v Európe. Obávajú sa, že ACTA bola navrhnutá ako nástroj pre stanovenie globálnych noriem a mohla by na celom svete obmedziť konkurenciu zo strany generických liečiv.