TÉMA: agro

Ekonomika 07-04-2020

Von der Leyen ďakuje európskym farmárom a sľubuje im pomoc z Únie

EÚ dá poľnohospodárom viac času na podávanie žiadostí o agrodotácie, zvýši zálohové platby na priame platby aj eurofondy z programu rozvoja vidieka a zníži v nich administratívnu záťaž.
Poľnohospodárstvo 11-11-2014

Slovensko chce flexibilitu do ekologického poľnohospodárstva

Krajiny V4, Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko predložili spoločnú deklaráciu k plánom Komisie ekologizovať európsky agrosektor.
Poľnohospodárstvo 08-09-2014

Európski poľnohospodári nevrátia Rusom embargo

Žiadny z ministrov poľnohospodárstva nežiada recipročné embargo na vývoz európskej potravinárskej produkcie do Ruska.
Regionálny rozvoj 13-11-2013

Audit: Pribúda chýb pri čerpaní prostriedkov EÚ

Európsky dvor audítorov upozornil, že miera chybovosti pri čerpaní prostriedkov EÚ stále narastá. Audítori apelujú na dôkladnejšiu národnú kontrolu a väčší dôraz na kvalitu projektov.

Pestovanie surovín na biomasu vyžaduje zodpovedný prístup

Zástupcovia súkromného sektora i akadémie predstavili vo Vojanoch praktické skúsenosti a výhody udržateľného pestovania plodín pre biomasu. V rámci diskusie o dotáciách na pestovanie biomasy v SR sa hovorí o možnosti podpory na úrovni polovice nákladov.
Doprava 25-03-2013

Slovensko odmieta obmedzenia pre produkciu domácich biopalív

Viacero členských krajín vrátane Slovenska sa postavilo proti plánu EK obmedziť používanie konvenčných biopalív. Tvrdia, že k nepriamej zmene vo využívaní pôdy u nich nedochádza. Dodatočné kritéria by sa však mohli zaviesť v prípade produkcie v tretích krajinách.
Poľnohospodárstvo 12-10-2012

Berlín a Paríž žiadajú zmrazenie agro-rozpočtu

Nemecko a Francúzsko sa dohodli na ponechaní objemu financií pre poľnohospodárstvo na súčasnej úrovni.
Poľnohospodárstvo 25-06-2012

Poľnodotácie by zniesli viac transparentosti

Viac ako 92 % prijímateľov pomoci zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky v EÚ je utajených, tvrdia aktivisti stojaci za serverom farmsubsidy.org.
Poľnohospodárstvo 17-05-2012

Ekológovia odsudzujú dohodu ministrov o reforme agropolitiky

Ochranári prírody odsúdili postup ministrov pre poľnohospodárstvo, ktorí oslabili niektoré s najkontroverznejších environmentálnych návrhov pre budúcu finančnú podporu európskej agropolitiky.
Poľnohospodárstvo 16-02-2012

EÚ a USA uľahčia obchod s organickými potravinami

Európska únia a Spojené štáty americké oznámili, že od 1. júna 2012 sa budú môcť na oboch trhoch predávať ekologické poľnohospodárske výrobky, ktoré majú osvedčenie druhej strany.
Poľnohospodárstvo 17-01-2012

EK a FAO podporujú klimaticky inteligentné poľnohospodárstvo

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a Európska komisia sa dohodli spolupracovať v Malawi, Vietname a Zambii na projekte „klimaticky inteligentného“ prístupu k poľnohospodárstvu.
Poľnohospodárstvo 17-05-2011

Sucho donútilo Francúzov šetriť vodou

Francúzsko zaviedlo v takmer tridsiatich departmentoch limity na spotrebu vody. Dôvodom je pretrvávajúce sucho v oblasti, ktoré má naďalej pokračovať.
Ekonomika 20-10-2009

EÚ hodila farmárom posledné záchranné lano

Európska komisia chce alokovať 280 miliónov eur v snahe poskytnúť ďalšiu pomoc mliečnym farmárom. Exekutíva však zdôraznila, že nateraz ide o úplne posledný prípad, kedy poskytne prostriedky agro-sektoru.
Podnikanie 08-09-2009

Šestnásť krajín je za novú „mliečnu reguláciu“

Francúzsko-nemeckú iniciatívu v podobe novej regulácie, ktorá by pomohla producentom mlieka, včera podporilo 16 z 27 členských štátov, čo dáva nádej, že sa konečne nájde riešenie pre problematický sektor.
Poľnohospodárstvo 25-06-2009

Členské štáty hľadajú kompromis ohľadom poľnohospodárstva

Rada ministrov poľnohospodárstva v pondelok opäť rokovala o tom, ako by mali vypadať priame platby farmárom po roku 2013. Výsledkom je kompromisný text, ktorý však všetky členské štáty nepodporili. Najviac protestovali „nové“ krajiny, ktoré sa sústavne sťažujú na znevýhodnenie oproti „starej pätnástke“.