TÉMA: air

EEA: Znečisťovanie ovzdušia naďalej poškodzuje ekosystémy v EÚ

Vzduchom prenášané jedovaté plyny, ako oxid siričitý, predstavujú pre život rastlín a živočíchov v EÚ stálu hrozbu. Podľa Európskej agentúry pre životné prostredie nepomáhajú zvrátiť trend ani politiky zamerané na zníženie znečisťujúcich látok v prostredí.

WHO odporúča Únii sprísniť legislatívu o ovzduší

EÚ plánuje tento rok viacero úprav legislatívy o kvalite ovzdušia. Odporúča to aj Svetová zdravotná organizácia, ktorá potvrdila nové vplyvy jeho znečistenia na ľudské zdravie. Hraničné limity pre viaceré častice sú v EÚ oveľa miernejšie ako stanovuje WHO.

Európania vnímajú zhoršenie kvality ovzdušia

V environmentálnych diskusiách bude v EÚ tento rok dominovať otázka kvality ovzdušia. Podľa výsledkov európskeho prieskumu má 62 % respondentov pocit, že kvalita ovzdušia sa na Slovensku za poslednú dekádu zhoršila. Najpozitívnejšie zmeny naopak zaznamenali obyvatelia ČR.

Európania vnímajú zhoršenie kvality ovzdušia

V environmentálnych diskusiách bude v EÚ tento rok dominovať otázka kvality ovzdušia. Podľa výsledkov európskeho prieskumu má 62 % respondentov pocit, že kvalita ovzdušia sa na Slovensku za poslednú dekádu zhoršila. Najpozitívnejšie zmeny naopak zaznamenali obyvatelia ČR.
Regionálny rozvoj 12-03-2010

Ryanair dostával nezákonnú pomoc, tvrdí Air France

Francúzska Air France podala na Európsku Komisiu sťažnosť voči írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair. Tá údajne získala vo forme nelegálnych dotácií milióny eur za to, že pri svojej prevádzke využíva regionálne letiská vo Francúzsku.
Podnikanie 12-03-2008

Brusel zaostril na bratislavské letisko a Ryanair

Európska komisia včera oznámila, že preskúma zmluvu o letiskových službách medzi spoločnosťou Ryanair a Letiskom gen. M. R. Štefánika v Bratislave. Anonymný sťažovateľ má podozrenie, že aerolinka čerpá neoprávnené výhody.