TÉMA: aktivit

Dane z finančných aktivít, bankové poplatky a systémové riziko

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre dane a colnú úniu publikovalo štúdiu hodnotiacu príspevok jednotlivých bánk k systémovému riziku v rámci rôznych regulačných scenárov.
18-09-2008

OP KaHR 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (KaHR – 31SP – 0802)

Podpora budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím je predmetom výzvy OP KaHR, v rámci ktorej sa môžu fyzické a právnické osoby do 16. januára 2009 uchádzať o NFP až vo výške 6 miliónov EUR.

OP ŽP 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov (OPŽP-PO4-08-3)

Činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastnosti odpadov sú predmetom výzvy OP Životné prostredie, prostredníctvom ktorej sa môžu žiadatelia do 30. 9. 2008 uchádzať o 61 628 613 EUR.
10-07-2008

OP ŽP: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu (OPŽP-PO4-08-2)

Na podporu aktivít v oblasti separovaného zberu je zameraná výzva OP Životné prostredie, prostredníctvom ktorej sa môžu žiadatelia do 22. 8. 2008 uchádzať o 15 407 153 EUR.