TÉMA: aktívne starnutie

Veda a inovácie 11-01-2017

Aktívne starnutie: Nevyužitý potenciál starších ľudí

Fakt, že spoločnosť starne znamená pre verejné politiky obrovskú výzvu. Slovensko bude mať do roku 2050 najstaršiu populáciu v EÚ, koncept aktívneho starnutia je u však nás stále skôr na papieri.
Ekonomika 26-11-2007

V Európe rastie zamestnanosť

Rast zamestnanosti v EÚ je najvyšší od roku 2000. Pomáha najmä politika aktívneho starnutia a celoživotné vzdelávanie. Slovensko je pod priemerom EÚ.