TÉMA: aktívne

Podnikanie 10-09-2015

Kukan hodnotil Európsky rok aktívneho starnutia

Plénum Európskeho parlamemtu schválilo správu slovenského poslanca hodnotiacu Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.
ŠpeciálInzerciaKomerčný obsah

Slováci naplno využívajú možnosti komunitárneho programu Európa pre občanov, sú treťou najpodporovanejšou krajinou

1. februára 2013 sa konala uzávierka grantových kôl zameraných na podporu „aktívneho občianstva“ v rámci komunitárneho programu Európa pre občanov. Celkovo bolo na Slovensku podporených 19 projektov v hodnote 505 500 Euro. Ďalších 82 slovenských miest, obcí alebo neziskových organizácií sa stalo projektovým partnerom v ostatných podporených projektoch riadených z iných členských alebo kandidátskych krajín EÚ.
Sociálna politika 09-11-2012

Neveďalová: Musíme naučiť ľudí učiť sa

Udržať seniorov aktívnych musí pomôcť celoživotné vzdelávanie, zhodli sa účastníci panelovej diksusie konferencie o aktívnom starnutí a medzigeneračnej solidarite.
Sociálna politika 09-11-2012

Bauer: Ak sa budú mať zle seniori, utrpí celá spoločnosť

Demografické trendy hovoria, že ak sa nezačne s prípravou na starnutie obyvateľstva hneď, neskôr to bude mimoriadne ťažké, povedala europoslankyňa Edit Bauer na konferencii o aktívnom starnutí a medzigeneračnej solidarite.
Slovensko v EP 11-07-2012

Mimovládky žijú najmä z verejných a vlastných zdrojov

Členské príspevky, dary, vlastná podnikateľská činnosť, asignácia 2 % z daní, granty a dotácie sú základné druhy príjmov, na ktoré sa musí spoliehať podvyživený tretí sektor na Slovensku. Kríza a nedostatočná verejná podpora situáciu nezlepšujú.
Podnikanie 10-07-2012

Medzinárodné družby miest a obcí: Skúsenosti a trendy

Združenie miest a obcí Slovenska zmapovalo stav a trendy v medzinárodných partnerstvách samospráv na Slovensku.
Sociálna politika 13-10-2011

Európa sa musí naučiť ako zostarnúť

Cieľom budúceho Európskeho roku aktívneho starnutia je zmeniť rétoriku hrozby starnutia obyvateľstva na príležitosť pre všetkých.
Európa 2020 20-09-2011

Ženy v preddôchodkovom veku sú skryté

V televízii je prakticky nemožné vidieť ľudí nad 50 rokov, uviedla pri predstavovaní správy o situácii žien v preddôchodkovom veku europoslankyňa Edit Bauer.
Zdravotníctvo 31-01-2007

Už tu na mňa nebudete „dymiť“

Komisia plánuje výrazne obmedziť fajčenie na verejných priestranstvách v celej EÚ. Nefajčiarska politika by bola prínosná pre všetkých.