TÉMA: albánci

02-06-2008

Úniu vyplašilo násilie v Macedónsku

Integračné ambície Macedónska utrpeli po násilnostiach počas parlamentných volieb vážnu ranu. Kandidátska krajina stále čaká na dátum začiatku prístupových rokovaní. Po krvavej nedeli zostáva táto vyhliadka vzdialená.
Budúcnosť EÚ 21-01-2008

Zmeny v kosovskej spoločnosti za posledných 20 rokov

Analýza mapuje hlavné udalosti v Kosove od začiatku 80-tych rokov až po súčasnosť, rovnako tiež sumarizuje možné scenáre ďalšieho vývoja a predkladá odporúčania pre slovenskú diplomaciu. Jej hlavnou úlohou je poukázať na zmeny v kosovskej spoločnosti za uplynulé desaťročia.

Macedónsko: Ďalšie Kosovo?

Macedónsko, v ktorom má albánska menšina približne štvrtinové zastúpenie, musí opakovane čeliť jej požiadavkám o nastolenie nezávislosti.
Vonkajšie vzťahy 30-05-2006

Kosovo: Status pre koho?

Ne-srbské menšiny v Kosove neboli prizvané k diskusiám o politickej budúcnosti provincie, hoci výsledok rokovaní zásadným spôsobom ovplyvní ich ďalší život.
Vonkajšie vzťahy 28-01-2005

Kosovo: Ku konečnému statusu

Čas v Kosove sa kráti. Analýza International Crisis Group tvrdí, že status quo je neudržateľný. V roku 2005 buď nastane významný pokrok v otázke konečného statusu, ktorý upevní mier a rozvoj, alebo hrozí nebezpečenstvo, že Kosovo sa vráti ku konfliktu a bude zdrojom nestability v regióne. Aké sú možnosti riešenia, chýbajúce v Rezolúcii BR OSN č. 1244?
Vonkajšie vzťahy 27-01-2005

Kosovo: príliš skoro na rozhodnutia?

Tlak na prijatie rozhodnutia o konečnom statuse Kosova je pochopiteľný, ale rozhodnutie môže počkať, kým nezačnú otvorené, bezpodmienečné rokovania.