TÉMA: alkoholicke

Potravinárstvo 31-08-2015

Začína sa verejná konzultácia daní na alkohol

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu, ktorej cieľom má byť zjednodušenie legislatívy v oblasti daní z alkoholických nápojov, prevencia daňových únikov aj zamedzenie predaju falošného alkoholu.
Zdravotníctvo 17-04-2008

Výrobcovia alkoholu proti alkoholizmu

Výrobcovia alkoholu sa zaviazali šíriť osvetu o rizikách alkoholizmu a z neho prameniaceho sociálneho násilia a zdravotných rizikách. Osveta sa má zamerať aj na najohrozenejšiu vekovú skupinu, na mládež.
Zdravotníctvo 18-12-2007

„Vodka“ verzus „Vodka vyrobená z …“

Spor o vodku sa končí. Parlament a Rada sa dohodli, že týmto menom sa bude môcť označovať každá vodka, avšak tá, nevyrobená zo zemiakov alebo melasy, bude musieť vo svojom názve obsahovať surovinu, z ktorej bola získaná.