TÉMA: amcham

Komerčný obsah
05-03-2013

Americké obchodné komory diskutujú o budúcnosti výberu daní v strednej a východnej Európe

Americké obchodné komory z regiónu strednej a východnej Európy, predstavitelia slovenskej vlády, Európskej komisie a podnikateľského sektora sa dnes stretli na 8. regionálnej daňovej konferencii, aby spoločne diskutovali o budúcnosti výberu daní. Konferencia s názvom „Budúcnosť výberu daní v strednej a východnej Európe“ sa konala pod záštitou Ministra financií v SR, Petra Kažimíra a venovala sa otázkam, ktoré súvisia s akčnými bodmi Európskej komisie k téme znižovania daňových podvodov a únikov v EÚ. Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že jedným z hlavných predpokladov pre lepšie a stabilnejšie podnikateľské prostredie v rámci strednej a východnej Európy je účinnejší výber daní. Konferenciu otvoril premiér Slovenskej republiky, Robert Fico.