TÉMA: Andor

Podnikanie 10-09-2014

Nemci odpracujú najviac nadčasov

Štatistiky EÚ odhalili, že spomedzi krajín eurozóny najviac pracovných hodín nad rámec svojich povinností vykonávajú nemeckí zamestnanci. Až 60 % týchto nadčasov je neplatených.
Podnikanie 22-07-2014

Stáže nahradili prácu, no väčšinou sú neplatené

Náplň stáže je často rovnaká ako u plnohodnotného zamestnania, ale odmeňovanie ani kvalita tomu nezodpovedajú. Upozornil na to prvý Európsky deň stážistov v Bruseli.
Podnikanie 10-04-2014

Brusel si posvieti na šedú ekonomiku

Komisia navrhla vytvorenie celoeurópskej platformy boja proti nelegálnej práci. Tá má členské štáty priviesť k lepšej spolupráci a k výmene skúseností.
Daňová politika 14-01-2014

Komisia štátom spresňuje pravidlá, kedy majú vyplácať dávky

Na sporné otázky vyslaných pracovníkov, voľného pohybu osôb a zneužívania sociálnych benefitov odpovedá Komisia súhrnnou publikáciou. Témy sú živé najmä vo Veľkej Británii a Francúzsku.
Regionálny rozvoj 07-01-2014

Členské štáty posilnia partnerstvo pri vynakladaní eurofondov

Európska komisia prijala záväzné pravidlá pre zaistenie konštruktívnej účasti partnerov ako sú regionálne a miestne orgány, sociálni partneri či mimovládne organizácie počas plánovania, vykonávania i hodnotenia využitia prostriedkov z fondov EÚ.
Sociálna politika 02-01-2014

Bulharom a Rumunom skončili pracovné obmedzenia v EÚ

Európska komisia sa v tejto súvislosti snaží tlmiť snahu najmä Veľkej Británie, obmedziť voľný pohyb pracovných síl. Slovenska sa zmena pravidiel pre Bulharov a Rumunov netýka, kedže im pracovný trh otvorilo už v roku 2007.

Andor: Slovensko nemá šancu splniť sociálne ciele do 2020 bez štrukturálnych zmien

Relatívne vysoká štrukturálna nezamestnanosť, veľké nerovnováhy medzi regiónmi a nedostatok pokroku v integrácii Rómov na trhu práce a do spoločnosti sú najväčšie výzvy, ktorým Slovensko čelí z pohľadu komisára pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie Lászlóa Andora.
Budúcnosť EÚ 27-03-2013

Správa: Sociálna kríza v EÚ sa prehlbuje

Európania zažívajú najhoršiu sociálnu situáciu za dlhé roky. Blízke zlepšenie je pritom v nedohľadne, uvádza štvrťročná správa o sociálnej situácii a zamestnanosti v EÚ.
Ekonomika 17-04-2012

Európska minimálna mzda je na stole

Európska komisia zverejní návrh týkajúci sa minimálnej mzdy. Krajiny, ktoré ju nemajú, ako napríklad Nemecko, by ju museli zaviesť a tie, kde je príliš nízka, by ju museli zvýšiť.
Sociálna politika 11-08-2011

EK: Španielsko môže Rumunom obmedziť vstup na trh práce

Európska komisia uznala žiadosť Španielska, ktoré chce dočasne zabrániť prílevu Rumunov na tamojší pracovný trh. Svoj krok odôvodňuje hospodárskou situáciou v krajine a faktom, že rumunskí občania tvoria najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných po domácom obyvateľstve.
Ekonomika 18-07-2011

Komisár Andor je proti neudržateľným úsporným opatreniam

Komisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti vybočil z radov a otvorene skritizoval neudržateľné úsporné opatrenia, ktoré podľa jeho slov zjavne nefungujú.
Európa 2020 06-04-2011

Národné rómske stratégie čaká EK do konca roka

Európska komisia včera predložila plán pre riešenie sociálneho vylúčenia Rómov. Dôraz ostáva na aktivitách členských krajín.
Európa 2020 24-03-2011

ESF by mal mať väčšiu kapacitu pre finančné inžinierstvo

Keďže v súčasnosti máme viac sociálnych problémov a problémov so zamestnanosťou ako sme mali pred krízou, treba vytvoriť priestor pre viac inkluzívnych opatrení financovaných z Európskeho sociálneho fondu (ESF). Zároveň by mal mať väčšiu kapacitu pre finančné inžinierstvo, uviedol v rozhovore pre slovenský EurActiv Lázsló Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.
Európa 2020 21-12-2010

Musíme urobiť viac v boji proti chudobe

Pri ohliadnutí sa späť na rok 2010, Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, komisár pre zamestnanosť a sociálnu politiku László Andor upozornil, že EÚ a jej členovania musia pokračovať v hľadaní nových efektívnejších spôsobov zlepšenia životov najznevýhodnenejších skupín. Uviedol v exkluzívnom rozhovore pre EurActiv.
Sociálna politika 30-11-2010

Maďarské predsedníctvo zaujíma rómska stratégia

Budapešť sa bude snažiť na čele EÚ o to, aby sa v rámci stratégie EU 2020 mobilizovali zdroje pre rómske obyvateľstvo, povedal maďarský veľvyslanec pri EÚ Péter Györkös.
Sociálna politika 30-11-2010

Belgičania, Nemci a Rakúšania udržali najviac pracovných miest

Belgicko, Nemecko a Rakúsko boli v porovnaní s ostatnými členskými štátmi oveľa úspešnejšie v udržiavaní pracovných miest počas hospodárskej recesie. Vyplýva to zo správy o zamestnanosti Európskej komisie.
Sociálna politika 22-11-2010

Hlavným cieľom budúcej regionálnej politiky „by malo byť zníženie chudoby“

Zníženie miery chudoby obyvateľstva v EÚ by malo byť jednou z hlavných priorít regionálnej politiky pre nadchádzajúcich desať rokov, uviedol eurokomisár pre zamestnanosť, sociálnu politiku a inklúziu László Andor. Mimovládne organizácie už vyjadrili obavy, že škrty v rozpočtoch štátov EÚ vháňajú za brány chudoby čoraz viac obyvateľstva.
Podnikanie 18-01-2010

Andor: Dával som všeobecné odpovede na všeobecné otázky

László Andor je maďarským dezignovaným komisárom pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a iklúziu. Pôsobil ako ekonóm, prednášal na viacerých univerzitách a okrem toho radil vládnym i mimovládnym orgánom. Po vypočutí na pôde Európskeho parlamentu ho kritizovali, že odpovedal príliš všeobecne. Podľa Andora mu však samotní poslanci dávali všeobecné otázky, bránil sa v rozhovore pre maďarský EurActiv.
Budúcnosť EÚ 14-01-2010

Andor v Parlamente nenadchol, ale prešiel

Maďarský nominant na komisára László Andor hral pred Európskym parlamentom na istotu. Počas trojhodinového vypočutia sa prísne držal pravidiel, neponúkol žiadnu výraznú víziu, ale ani neurobil prešľap.
Budúcnosť EÚ 11-01-2010

Andor: Kríza zvýrazní dôležitosť sociálnej politiky

V dôsledku finančnej a hospodárskej krízy očakáva László Andor, maďarský dezignovaný komisár pre oblasť sociálnych vecí, že bude dôležitou postavou v novej európskej exekutíve. Informuje EurActiv.hu.